Η Εορτή του Αγ. Φιλουμένου στα Ιεροσόλυμα

Τήν Δευτέραν, 16ην / 29ην Νοεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος Φιλουμένου τοῦ Ἁγιοταφίτου εἰς τό ἐν Νεαπόλει τῆς Σαμαρείας Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, τόπον τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ.

Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ποιεῖ τήν μνήμην τοῦ γεγονότος, ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλούμενος Ἁγιοταφίτης, διακονῶν ὡς ἡγούμενος εἰς τό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, ἐδέχθη ἐπίθεσιν ὑπό ἀνδρός ἀνοσίου καί κτυπηθείς καί βασανισθείς σκληρῶς, ἐτελειώθη τήν ἑσπερινήν ὥραν τῆς 16ης / 29ης Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1979.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων  διά Συνοδικῆς πράξεως αὐτοῦ τοῦ ἔτους 2009, κατέταξεν αὐτόν εἰς τό Ἁγιολόγιον.

Διά τήν μνήμην τοῦ μαρτυρίου τοῦ νεομάρτυρος τούτου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν νεόκτιστον μεγαλοπρεπῆ Ναόν τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, τόν ὁποῖον ἀνήγειρεν ἐπί τοῦ Φρέατος ὁ νῦν ἡγούμενος τοῦ προσκυνήματος Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος.

Τῆς θείας Λειτουργίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰουστίνου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου ἡγουμένου τῆς Μπετζάλλας καί τῆς Ἱ. Μονῆς Ποιμένων Μπεϊτσαχούρ, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Λεοντίου ἡγουμένου τῶν Ραφιδίων, τοῦ π. Κυριακοῦ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τῶν ὁμόρων κωμῶν τῆς περιοχῆς Νεαπόλεως, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου καί μετέχοντος τοῦ ἐκκλησιάσματος τῶν ὁμόρων Ἀραβοφώνων Κοινοτήτων, παρουσίᾳ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ὁ ἡγούμενος καί ἀνακαινιστής τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς καί τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου καί τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου καί μάρτυρος, Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος, παρέθεσε κέρασμα καί ἀκολούθως τράπεζαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....