Θρηνεί η Ηλεία : Σήμερα η Εξόδιος Ακολουθία του Μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρού Γερμανού

Σήμερα η Εξόδιος Ακολουθία του Μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρού Γερμανού.

Στη μία το μεσημέρι συγκεκριμένα θα τελεσθεί η εξόδιος ακολουθία χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου με τη συμμετοχή πλειάδας  Αρχιερέων.

 

Από χτες το μεσημέρι το σκήνωμα του Μακαριστού Μητροπολίτη πρώην Ηλείας κυρού Γερμανού βρίσκεται   στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο, όπου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.

 

Φωτογραφίες από το ilialive.gr (δείτε περισσότερες φωτο και βίντεο)

 

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας ἀνακοινοῦται εἰς τόν Ἱερόν Κλῆρον, τάς Μοναστικάς Ἀδελφότητας, τούς Ἄρχοντας καί τό εὐσεβές ποίμνιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡμῶν τήν εἰς Κύριον Ἐκδημίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Ἠλείας κυροῦ Γερμανοῦ (Παρασκευοπούλου), ὁ ὁποῖος ἐπί 60 καί πλέον ἔτη διηκόνησε μέ πίστη, ἀφοσίωση καί εἰλικρίνεια τήν Ἱεράν Μητρόπολιν.

Ἔφυγε γιά τό Ἐπουράνιο Θυσιαστήριον ὁ Πνευματικός μας Πατέρας, πού κατέστη ὁ Διδάσκαλος καί Πνευματικός καθοδηγητής μέ τήν βιοτήν του καί τόν σοφόν λόγον του.

Ἦτο ὁ παρηγορητής καί ὁ συμπαραστάτης κάθε πονεμένου καί κατατρεγμένου ἀνθρώπου.

Ἤτο ὁ νομικός συμπαραστάτης κάθε ἀδικουμένου πού προσέφερε τίς ὑπηρεσίες του γιά νά τόν ἀπαλλάξη ἀπό τήν ἄδικη κατακραυγή.

Ἤτο ὁ Πατέρας καί Προστάτης κάθε ὀρφανοῦ, πού εὕρισκε θαλπωρή καί πατρική ἀγάπη καί στοργή στά οἰκοτροφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἦτο ὁ Θεῖος Διδάσκαλος, πού κατηχοῦσε Ὀρθόδοξα καί ἀποτελεσματικά τό ποίμνιό του καί τό ὁδηγοῦσε στόν Θεάνθρωπον Κύριον, πού εἶναι ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή, γιά νά εὕρουν πλησίον Του τό πλήρωμα τῆς ψυχῆς τους.

Ἦτο ὁ Νομοδιδάσκαλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί ἀνεπανάληπτο Μέλος αὐτῆς καί ἔχαιρε τόν σεβασμόν καί τήν ἀγάπην ὅλης τῆς Ἱεραρχίας καί ὑποκλίνοντο ἐνώπιον τῆς γνήσιας ἀκέραιας προσωπικότητος.

Ἦτο πολλά χρόνια μόνιμο Μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Νομοκανονικῶν, καί ἔδωσε μέ τήν παρουσία του καί τίς νομικές του γνώσεις μία καλή καί ἀνεπανάληπτη μαρτυρία.

Ἦτο ὁ ἄξιος πηδαλιοῦχος τῆς κατά Ἠλείαν Ἐκκλησίας πού μέ τόν ἀδαμάντινον καί ἀκέραιον χαρακτήρα του ἀκτινοβολοῦσε καί μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ κατηύθηνε τό σκάφος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἰς ὑπήνεμους λιμένας.

Ἦτο ὁ χαρισματοῦχος ἄνθρωπος καί εὐλογημένος ἀπό τόν Θεόν νά δεῖ τούς καρπούς τῶν μόχθων του νά εὐωδοῦνται καί νά συνεχίζουν τό καρποφόρο ἔργον του τά πνευματικά του παιδιά, πού μέ διάκριση καί σωστή ἐπιλογή του τά ἐπέλεξε.

Ἦτο ὁ χαρισματοῦχος καί πολυτάλαντος κληρικός πού κράτησε καθ’ ὅλη τήν ἐπίγεια ζωή του τόν ἀνεκτίμητο θησαυρόν, τήν ἀκλόνητον πίστιν του εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν ὅλου τοῦ κόσμου καί διά τοῦ ὁποίου εἶχε ὁσιακόν τέλος καί μετέστη εἰς τό Ἐπουράνιον Θυσιαστήριον γιά νά συνεχίζη ἐκεῖ τήν ἀέναον θείαν Λειτουργίαν καί τίς προσευχές του γιά μᾶς, ὥστε ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς σωτηρίας μας νά μᾶς ὁδηγήση στά δεξιά τοῦ θρόνου του Θεοῦ καί Πατρός μας.

Εἴμεθα πεπεισμένοι ὅτι ἔχει περάσει στό πάνθεον τῶν ἀθανάτων καί ἔχει γραφθῆ στό Βιβλίον τῆς ζωῆς καί τῆς ἀθανασίας καί τόν παρακαλοῦμεν, ὅπως ἐπί τῆς γῆς, ἔτσι καί ἐν οὐρανοῖς νά συνεχίζει τίς πρεσβεῖες του πρός τόν Ἐλεήμονα Θεόν γιά ὅλους μας, ὥστε νά κερδήσουμε καί ἐμεῖς τόν στέφανον τῆς αἰωνιότητος.

Γνωρίζουμε εἰς τόν εὐσεβή λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἠλείας ὅτι τό σκήνωμά του θά εὑρίσκεται εἰς λαϊκόν προσκήνυμα σήμερα Τετάρτη 22-2-2023 εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πύργου ἀπό ὥρα 2 μ.μ ἕως τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας, αὔριο Πέμπτη ὥρα 1 μ.μ.

Ὁ Μητροπολιτικός Ναός θά παραμείνη ἀνοικτός καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τῆς ἡμέρας καί τῆς νυκτός καί θά τελοῦνται ἀκολουθίες καί ἀναγνώσματα.

Σήμερα τό ἀπόγευμα καί ὥρα 5 μ.μ. θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Ὥρα 11 μ.μ θά τελεσθῆ ὁ Ὄρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία.

Αὔριο Πέμπτη καί ὥρα 7 ἕως 10.30 π.μ. θά τελεσθῆ ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἠλείας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Ὥρα 1 μ.μ. θά τελεσθῆ ἡ Ἐξόδιος ἀκολουθία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ μέ τήν συμμετοχήν πλειάδος Ἀρχιερέων.

Μετά τό πέρας τῆς Ἐξοδίου ἀκολουθίας πεζῆ θά ἀκολουθήσουμε τόν ὁδόν Γερμανοῦ πρός τό Κοιμητήριον τῶν Ἁγίων Πάντων Πύργου, ὅπου θά γίνη ὁ ἐνταφιασμός τοῦ σκηνώματος τοῦ ἀειμνήστου πνευματικοῦ μας Πατρός καί Ποιμενάρχου ΚΥΡΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ.

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....