Λειτουργεί ξανά ο Άγιος Γεώργιος «Σαντραπέ» Καστελλορίζου- Τιμήθηκε ο ευεργέτης Αθανάσιος Μαρτίνος

Στήν πασχαλινή χαρά πού γεμίζει τίς καρδιές μας, ἀλλά καί ὅλες τίς πτυχές τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς, προστίθεται σήμερα, Σάββατο 29η Ἀπριλίου 2023, καί ἡ εὐφροσύνη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου «Σαντραπέ» Καστελλορίζου, τά ὁποῖα τέλεσε μετά πάσης ἱεροπρεπείας καί λαμπρότητος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμης κ. Χρυσόστομος.

Ὁ ἐγκαινιασθείς, καλλιμάρμαρος αὐτός Ἱερός Ναός, βρίσκεται στήν θέση «Χωράφια», πλησίον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Καστελλορίζου καί μέ τόν ἐκλεκτικιστικό ρυθμό του ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο εἶδος ἐκκλησιαστικῆς ἀρχιτεκτονικῆς στόν Ἑλλαδικό χῶρο, μά καί σῆμα κατατεθέν τοῦ ἀκριτικοῦ Νησιοῦ μας. Ἀνηγέρθη τό ἔτος 1902 ὑπό τῶν ἀοιδίμων συζύγων Λουκᾶ καί Ἀναστασίας Σαντραπέ, οἱ ὁποῖοι ἦταν λίαν εὐκατάστατοι Καστελλορίζιοι, πού δραστηριοποιοῦνταν ἐπαγγελματικά στήν Αἴγυπτο. Ὡς ἀρχιτεκτονικό πρότυπο ἐπελέγη ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου στήν Ἀθήνα καί ὡς πρός τόν τύπο του, εἶναι ἐγγεγραμμένος σταυροειδής, ὑποστηριζόμενος ἀπό κίονες, ποὺ ἐπιστέφονται ἀπὸ κορινθιακὰ κιονόκρανα. Ἰδιαιτέρας μαρμαρογλυπτικῆς τέχνης εἶναι τό τέμπλο μέ τόν ἐπ’ αὐτό (δεύτερο) μικρό ἄμβωνα, ὁ κεντρικός ἄμβωνας ποὺ ἀπολήγει στό «κέρας τῆς ἀμάλθειας» καὶ ὁ δεσποτικὸς θρόνος. Γιά ὅλους αὐτούς τούς λόγους τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, τό ἔτος 1994 κηρύξε τὸν Ναὸ ὡς ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο.

Τὸ ἔτος 1907 ἡ ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ ἔπαυσε, λόγῳ τοῦ θανάτου τοῦ Κτίτορος καὶ τοῦ ἐν συνεχείᾳ ἐνσκήψαντος Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ὁ Ναός ἔκτοτε ἔμεινε ἡμιτελής, ἐνῶ προσπάθειες ἀποκαταστάσεως κατά τήν δεκαετία τοῦ 1980, οὐδέποτε ὁλοκληρώθησαν, μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ μνημείου νά ἐπιφέρει διευρυμένες φθορές, μέ ὁρατό πλέον κίνδυνο πιθανῆς στό μέλλον καταρρεύσεως. Χάρη πλέον στὸ προσωπικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ τῆς συζύγου του Μαρίνης, τό μνημεῖον καί ὁ περιβάλλων αὐτό χῶρος ἀπεκατεστάθησαν ὁριστικά καί σήμερα τό ἱερό Θυσιαστήριο ἀπεδόθη στήν λογική λατρεία τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.

RODIAKON 2

Τό τελετουργικό τῶν Ἐγκαινίων τοῦ πλήρως ἀνακαινισθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ, ξεκίνησε ἐχθές τό ἀπόγευμα, Παρασκευή 28η Ἀπριλίου ὅπου, πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Μεγάλου πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης  κ. Χρυσόστομος τέλεσε πρό τῶν σφραγισμένων Πυλῶν του τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ. Τίς Πύλες ἄνοιξε ὁ Ἀνακαινιστής τῆς Ἐκκλησίας κ. Ἀθανάσιος Μαρτίνος καί ὁ Σεβασμιώτατος εἰσῆλθε μετά τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ραντίζων μέ τόν Ἁγιασμόν. Ἐν συνεχείᾳ τέλεσε τήν Ἀκολουθία καταμερισμοῦ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὐστρατίου καί τῶν Ἁγίων Ὁσιομαρτύρων Πατέρων τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος-Ταώ (Νταοῦ) Πεντέλης, τά ὁποῖα σήμερα τοποθετήθηκαν, καθαγιάζοντας τήν Ἁγία Τράπεζα.

Ἀκολούθως ἐτελέσθη πανηγυρικά ὁ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός τῶν Ἐγκαινίων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας, συμπαραστατουμένου ἐκ τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμανδρίτου Ναθαναήλ, τοῦ Αἰδεσιμ. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Καστελλορίζου, Πρωτοπρ. Γεωργίου Μαλτέζου καί τῶν Διακόνων μας Γεωργίου Κακακιοῦ καί Παύλου Τερεζάκη. Τό δέ ἱ. Ἀναλόγιο διακόνησε μέ καλλιέπεια, τόσο κατά τόν Ἑσπερινό, τήν Τελετή τῶν Ἐγκαινίων καί τήν Θεία Λειτουργία, ὁ Πρωτοψάλτης κ. Ἰωάννης Ἀθανασίου, μεθ’ ἑτέρων.

RODIAKON 2

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης  κ. Χρυσόστομος ἀνέγνωσε τό Σεπτό Μήνυμα πού ἀπέστειλε ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος περί τοῦ χαροποιοῦ γεγονότος, ἀπονέμων τήν Πατριαρχική Εὐαρέσκεια, Εὐχή καί Εὐλογία στόν Μέγα Εὐεργέτη κ. Μαρτῖνο. Ἐν συνεχείᾳ τόνισε τήν σημασία τοῦ γεγονότος, ἀναφέρθηκε στό ἱστορικό τῆς ἀνεγέρσεως καί ἐξέφρασε τόν ἔπαινο τῆς Ἐκκλησίας καί τίς προσωπικές του εὐχαριστίες πρός τόν Μέγα Εὐεργέτη καί νέο Κτίτορα κ. Μαρτῖνο, ὅπως ἐμπνευσμένα τόν χαρακτήρισε, καθώς καί στούς λοιπούς συντελεστές τοῦ ἔργου ἀποπερατώσεως τοῦ μεγαλοπρεποῦς τούτου Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἔπειτα ὁ Σεβασμιώτατος ἀπένειμε στόν κ. Μαρτῖνο τόν Χρυσοῦν Σταυρόν τῆς ἐν Δωδεκανήσῳ Ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μετά τῆς σχετικῆς περγαμηνῆς, καί ἐπέδωσε, ἁγιογραφημένη εἰδικά γιά τήν περίσταση, Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ἡ ὁποία ἀπεικονίζει, τόν Ἅγιο Γεώργιο ἔνθρονο, ὕπερθεν αὐτοῦ, ἐντός μεταλλίων τόν Κύριο εὐλογοῦντα τόν γενναῖον Αὐτοῦ ὁπλίτη καί ἔνθεν καί ἔνθεν τήν Παναγία μέ τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο δεομένους. Κάτωθεν τοῦ Ἁγίου διαγράφεται τό λιμάνι τοῦ Καστελλορίζου μέ τόν οἰκισμό τοῦ Νησιοῦ, φρουρούμενο ἀπό τούς Πολιούχους του Ἁγίους Κωνσταντῖνο καί Ἑλένη, τούς Θεοστέπτους Βασιλεῖς καί Ἰσαποστόλους. Μέ τήν σειρά του ὁ κ. Μαρτῖνος εὐχαρίστησε τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί τόν Σεβ. Ποιμενάρχη μας γιά τήν προσγενομένη τιμή, τούς παρισταμένους κληρικούς καί λαϊκούς καθώς καί ὅλους τούς συνεργάτες του, οἱ ὁποῖοι μόχθησαν γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ὑψηλοῦ αὐτοῦ ἐγχειρήματος.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔλαβε χῶρα στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου τιμητική ἐκδήλωση, ὅπου ὁ Μέγας Εὐεργέτης τῆς Νήσου τοῦ Καστελλορίζου κ. Ἀθανάσιος Μαρτῖνος ἀνακηρύχθηκε, σέ κλίμα γενικῆς χαρᾶς καί ἱκανοποιήσεως, κατόπιν ὁμοφώνου ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐπίτιμος Δημότης Μεγίστης. Τό ἑορταστικό πρόγραμμα ἔκλεισε μέ παραδοσιακή μουσική καί χορούς ἀπό τήν πλούσια Καστελλοριζιακή ζωή καί παράδοση.

RODIAKON 2

Σήμερα τό πρωΐ, Σάββατο 29η Ἀπριλίου, μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἔλαβε χώρα ἡ τελετή τῶν Ἐγκαινίων καί ἐν συνεχείᾳ, στόν ἐγκαινιασμένο πλέον Ἱ. Ναό, κατάμεστο ἀπό κόσμο, ἀκολούθησε ἡ Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου. Συλλειτούργησαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιμανδρίτης Ναθαναήλ, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Σύμης π. Ἀντώνιος, ὁ Αἰδεσιμ. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Καστελλορίζου, Πρωτοπρ. Γεώργιος Μαλτέζος καί οἱ Διάκονοι Γεώργιος καί Παῦλος.

Στήν λειτουργική αὐτή σύναξη, ἐκτός τοῦ ζεύγους τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν κ. Ἀθανασίου καί Μαρίνης Μαρτίνου, τῆς κ. Μαρέβας Μητσοτάκη, συζύγου τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν εὐαρίθμων πιστῶν, παρέστησαν ἐκ μέρους τῶν Πολιτικῶν Ἀρχῶν ὁ κ. Ἀλκιβιάδης Στεφανής, Σύμβουλος τῆς Κυβερνήσεως ἐπί θεμάτων ἀκριτικῶν περιοχῶν καί Ἁγίου Ὄρους, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ὁ κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου, οἱ Βουλευτές Δωδεκανήσου κ. Βασίλειος Ὑψηλάντης, κ. Μάνος Κόνσολας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αἰγαίου κ. Χρῆστος Εὐστρατίου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Δημήτριος Ἀχλαδιώτης, ὁ Ἀντιδήμαρχος κ. Στράτος Ἀμύγδαλος, Ὑποψήφιοι Βουλευτές, ὁ Διοικητής τῆς 95 ΑΔΤΕ Ὑποστράτηγος κ. Γεώργιος Μανουράς, ὁ Ἄρχων Δικαιοφύλαξ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου, ὁ πρ. Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος, ἡ Προϊσταμένη τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Μαρία Μιχαηλίδου, καθώς καί Ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν τοπικῶν Στρατιωτικῶν, Λιμενικῶν καί Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν, Φορέων καί Συλλόγων.

Κατωτέρω παρατίθεται φωτογραφικό λεύκωμα ἀνά ἑνότητες.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

 

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΕΝΤΙΜΟΛ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΕΙΣ ΔΗΜΟΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

 

 

 

ΟΡΘΡΟΣ – ΕΓΚΑΙΝΙΑ – ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Ι. ΝΑΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΣ

 

 

 

Κατωτέρω ἡ ἀναμετάδοση τῆς τελετῆς τῶν Ἐγκαινίων, ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη Νεκτάριο Πόκκια, Διευθυντῆ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ “Θάρρι”.

https://www.facebook.com/nekpok/videos/181777074352848/

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....