Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής για τα “Ελευθέρια” στην Κομοτηνή-Εγκυκλιος Μητροπολίτη, Πρόγραμμα εορτασμών

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 10ης Μαΐου ἐ.ἔ., στὰ πλαίσια τῶν ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Κομοτηνῆς, ὁ Σύλλογος Φίλων Βυζαντινῆς Μουσικῆς, διοργάνωσε «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» στὴν αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος Παπανικολάου.

Ὑπὸ τὴν Διεύθυνση τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κ. Γρηγορίου Παπαγιάννη, ἡ Χορωδία τοῦ Συλλόγου ἔψαλε ὕμνους ἀπὸ τὴν ἀκολουθία τῶν Ἐλευθερίων μὲ ἀπαράμιλλη καλλιτεχνία καὶ ἔτερψε ὅλους τοὺς παρευρισκομένους.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98η ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 98η

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

 

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ἑτοιμαζόμαστε νὰ ἑορτάσουμε καί ἐφέτος τὴν μεγάλη ἑορτή τῶν «Ἐλευθερίων», ἤτοι τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ροδόπης καί τῆς Κομοτηνῆς καί τήν ἐνσωμάτωσή τους στόν ἐθνικό κορμό τῆς Πατρίδος μας. Ἡ ἑορτή τῶν «Ἐλευθερίων» ἀποδίδει τὴν ὀφειλόμενη τιμή στοὺς ἥρωες Θρᾶκες, πατέρες καὶ ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν στούς ἀγῶνες γιά τήν διατήρηση τῆς ἐθνικῆς, θρησκευτικῆς καί πολιτισμικῆς ταυτότητας τῆς Θράκης καί πέτυχαν τὸ ποθούμενο, τὴν ἀπελευθέρωσή της, τήν 14η Μαΐου τοῦ 1920, ἡμέρα κατά τὴν ὁποία ὁ Ἑλληνικός Στρατός μαζί μέ τόν συμμαχικό, ὑπό τήν ἀρχηγία τοῦ ἀρχιστρατήγου Φρανσαί ντ’ Ἐσπεραί εἰσῆλθε νικηφόρος στήν Κομοτηνή καί τήν κατέστησε ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἦταν μία δίκαιη πράξη, μιά ἀμοιβή τῆς Ἑλλάδος γιά τήν λαμπρή συμμετοχή τοῦ Στρατοῦ μας στόν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ἐπίσης, ὅπως σημείωναν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἡ Ἑλλάδα εἶχε διαδραματήσει σημαίνοντα ρόλο στὴν διαμόρφωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῆς οἰκουμένης.

Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ ὀφείλουμε νά ἐνθυμούμαστε τὴν θυσία τῶν προγόνων μας, ὥστε αὐτή νά ἀποτελεῖ ποδηγέτη γιά τήν προσωπική, συλλογική καί ἐθνική ζωή μας.

Ὅλες οἱ μεγάλες ἱστορικές στιγμές τοῦ Γένους μας, εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἔτσι καὶ ὁ ἑορτασμός τῶν «Ἐλευθερίων» εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μὲ τὴν ἀπόδοση τιμῶν πρὸς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός καὶ πάντοτε σκέπει καὶ συμπαρίσταται στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας. Ἡ τοπική Ἐκκλησία, ἀφουγραζόμενη τό φρόνημα τοῦ λαοῦ τῆς Θράκης, τά ἤθη, τά ἔθιμα, τούς θεσμούς καί τά θέσμια τῆς τοπικῆς μας κοινωνίας, ἐνέταξε στὰ πλαίσια τῶν ἑορτίων ἐκδηλώσεων τὴν ὑποδοχή, τὴν λιτάνευση καὶ τὴν προσκύνηση τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης, ἡ ὁποία θησαυρίζεται στήν Ἱερά Μονή τῆς Θεοτόκου τοῦ Βαθυρρύακος.

Ἐφέτος, μέσα σέ συνθῆκες ἀβεβαιότητας, καλούμαστε γιά μιὰ ἀκόμη φορά νά δοξολογήσουμε τόν Πανάγιο Θεό γιά τὸ πλολύτιμο ἀγαθό τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς χαρίζει καί γιά τὴν ἐκπλήρωση τῶν μύχιων ὀνείρων  ὁλοκλήρων γενεῶν, τήν ἀπελευθέρωση, δηλαδή, τῆς θρακικῆς γῆς μας. Καλούμαστε δέ νά ἀντλήσουμε ἀπό τήν ἑορτή διδάγματα καί παραδείγματα, ὥστε νά ἀναπτερωθεῖ τό θάρρος καί ἡ αἰσιοδοξία μας καί νά ἀντιμετωπίσουμε τά προβλήματα τῆς πατρίδος μας πιό δυναμικά καί περισσότερο ἀποφασιστικά, ἑνωμένοι γιὰ τὸ κοινό καλό.

Ἀποκομίζουμε ἀπό τό ὑπόδειγμα ζωῆς τῶν προγόνων μας δύναμη, πατριωτισμό, ἀγάπη καί ἐλπίδα, γιά τὴν διέξοδο ἀπό τὶς δυσμενεῖς συνθῆκες. Κι αὐτό θά τό κάνουμε μόνον ἄν ἑορτάσουμε τήν ἐπέτειο αὐτή ἑνωμένοι, μέ ὁμοψυχία καί μέ ἀναγνώριση τῶν θυσιῶν ὅσων ἀγωνίστηκαν γιά τόν ἐρχομό τῆς εὐλογημένης καί ἐθνοπόθητης αὐτῆς ἡμέρας. Καλούμαστε νά τιμήσουμε ὅπως πρέπει τούς ἥρωες, γνωστούς καί ἀφανεῖς, τό ἔργο τῶν ὁποίων ὁδήγησε στήν ἀπελευθέρωση τῆς Κομοτηνῆς, τῆς Ροδόπης καί τῆς Θράκης μας καὶ τὴν ἐνσωμάτωση αὐτῶν στόν ἐθνικό κορμό.

Γι’ αὐτό, πατρικῶς σᾶς προτρέπω καί σᾶς παρακαλῶ νά συμμετέχουμε ὅλοι μας μέ εὐλάβεια στήν ὑποδοχή τῆς ἱερῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, νά τή συνοδεύσουμε στήν πορεῖα της πρός τόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς, ἀποδίδοντάς της τίς προσήκουσες τιμές. Νά σημαιοστο­λίσουμε τά σπίτια καί τά καταστήματά μας καί νά συμμετέχουμε ὅλοι μας στίς προγραμμα­τισμένες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις. Ἔτσι θά ἀντλήσουμε διδάγματα καί τά παιδιά μας θά λάβουν ὡς πρότυπο ὑποδείγματα ζωῆς καί δράσης, πού ἡ κοινωνία καί τό Γένος μας ἔχουν ἀνάγκη.

Τίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις ἐφέτος θά τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες : Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος κ. Κύριλλος, Θήρας, Ἀμοργοῦ καὶ Νήσων κ. Ἀμφιλόχιος καὶ Δράμας κ. Δωρόθεος.

Εὔχομαι καὶ ἐλπίζω, τά ἐφετεινά «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» νά γίνουν ἀφορμή καί ἀφετηρία πνευματικῆς καί ἐθνικῆς ἀνάτασης γιὰ ὅλους μας.

Διάπυρος πρός τὸν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη ἀνακοινώνει τὸ Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἐν ὄψει τῆς ἐπετείου συμπληρώσεως 103 ἐτῶν ἀπό τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Κομοτηνῆς, ὡς ἑξῆς:

Α.  Σάββατο, 13 Μαΐου 2023

Ὥρα 18:30. Ἡ ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς «Φανερωμένης» στὸν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος στὸν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ὥρα 19:00. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς.

 

Β. Κυριακή, 14 Μαΐου 2023

Ὥρα 07:00. Ὁ Ὄρθρος, ἡ Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Ὥρα 10:30. Η Ἐπίσημη Δοξολογία ἐπί τῇ Ἀπελευθερώσει τῆς Κομοτηνῆς.

Ὥρα 11:00. Ἡ ἐπιμνημόσυνη δέηση στὸ Ἡρῶο τῆς πόλεως.

Στὶς ὡς ἄνω Ἱερές Ἀκολουθίες προσεκλήθησαν καὶ θὰ συμ­μετάσχουν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες : α. Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, β. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Ὠρωποῦ καὶ Μαραθῶνος κ. Κύριλλος, γ. Θήρας, Ἀμοργοῦ καὶ Νήσων κ. Ἀμφιλόχιος καὶ δ. Δράμας κ. Δωρόθεος.

Προσκαλοῦνται ἅπαντες οἱ Χριστιανοί νὰ συμμετάσχουν στὶς ὡς ἄνω Ἱερἐς Ἀκολουθίες, διὰ τῶν ὁποίων ἀποδίδεται ἡ ὀφειλομένη τιμή στὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγό τῆς Πατρίδος μας, τὴν Κυρία Θεοτόκο καὶ ἀποτίεται φόρος τιμῆς στοὺς Ἥρωες προγόνους μας, ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας.

 

 

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο