Μητρόπολη Κυδωνίας καί Αποκορώνου : Πρόγραμμα ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου 2023

Τὴν 21ην Νοεμβρίου ἡμέραν Τρίτην, Ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, πανηγυρίζει ὁ φερώνυμος Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου τῆς Πόλεώς μας, εἰς τὴν παλαιὰν Πόλιν τῶν Χανίων. Ἡ 21ην Νοεμβρίου, συμφώνως πρὸς τὸ ἀπὸ 15-10-1965 σχετικὸν Διάταγμα τῆς Πολιτείας, ἔχει ὁρισθεῖ ὡς ἡμέρα ἐξαιρέσιμος διὰ τὴν Πόλιν τῶν Χανίων.

Λόγῳ τῆς Ἑορτῆς τῆς Πολιούχου ὑπαγορεύεται γενικὸς σημαιοστολισμὸς τῶν καταστημάτων καὶ τῶν οἰκιῶν τῆς Πόλεως.

Τήν Δευτέραν 20 Νοεμβρίου καὶ ὥραν 6:00 μ.μ. θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, τὴν 9:00 μ.μ. ἡ Ἱερὰ Παράκλησις καὶ περὶ ὥραν 11:00 μ.μ. ἡ νυκτερινὴ Θεία Λειτουργία.

Κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, Τρίτην 21ην Νοεμβρίου, ἡ ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου θὰ γίνῃ τὴν 6:30 π.μ. καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Τὴν 10:45 π.μ. περίπου θὰ τελεσθῇ Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν καὶ περὶ ὥραν 11:10 π.μ. θὰ λάβῃ χώραν ἡ καθιερωμένη λιτάνευσις τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἀνὰ τάς ὁδοὺς τῆς Πόλεως, (Ἱερός Ναός – Χάληδων – Πλατεῖα 1866 – Λεωφ. Κυδωνίας – Ν. Πλαστήρα – Πλατεῖα Ἀγορᾶς – Πλατεῖα Μαρκοπούλου – Τσουδερῶν – Ποτιέ – Καραολῆ Δημητρίου – Χάληδων – Ἱερός Ναός).

Μετά τήν Λιτανείαν θὰ τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος Δέησις εἰς τὸ Ἡρῷον τῆς Πόλεως διὰ τοὺς πεσόντας ὑπὲρ τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ κατάθεσις στεφάνων.

Ὁμοίως, τήν Τρίτην 21 Νοεμβρίου τό ἀπόγευμα καί ἀπό ὥραν 7:30 μ.μ. θά πραγματοποιηθῇ μουσική ἐκδήλωσις πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Πατρίδος μας εἰς τό Πνευματικόν Κέντρον Χανίων, τῇ συνεργασίᾳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Χανίων καί τοῦ Δήμου Χανίων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ-ΕΙΣΟΔΙΑ 2023

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....