Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιο για την Κυριακή αφιερωμένη στην Εθνική Φιλόπτωχο Αδελφότητα εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος.

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιο για την Κυριακή αφιερωμένη στην Εθνική Φιλόπτωχο Αδελφότητα εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος.

“Η Φιλόπτωχος μας δείχνει το παράδειγμα της γεναιοδωρίας και της αυταπάρνησης στην πράξη. Φωτίζουν οι ψυχές μας και ανακαλύπτουμε πόσα αλήθεια μπορούμε να κάνουμε για την αγάπη του πλησίον μας. Ας υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο τις αδελφές του Κυρίου μας και με τη διακονία αγάπης που μας δείχνουν, ας επεκτείνουμε την αγάπη μας σε κάθε «πλησίον», γνωστό η άγνωστο, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε μία οικογένεια με ένα Θεό Παντοκράτορα” αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

Ἀριθ. Πρωτ. 253/2021

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν

Κυριακὴ ἀφιερωμένη στὴν Ἐθνικὴ Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα.

14 Νοεμβρίου 2021

Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τοὺς Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὰ μέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡμερήσια καὶ Ἀπογευματινὰ Σχολεῖα, τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

«Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον;» (Κατὰ Λουκᾶν 10:29).

Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ,

Αὐτὴ ἡ Κυριακὴ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ἐθνικὴ Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα, ἀποτελεῖ μιὰ εὐκαιρία νὰ τιμήσουμε, εὐφραινόμενοι, τὴν τόσο μεγάλη προσφορὰ ἀγάπης καὶ τὸ ἔργο τῶν κατὰ τόπους παραρτημάτων τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος σὲ ὅλη τὴ χώρα. Ἡ ἀδιάκοπη καὶ ἀποτελεσματικὴ παρουσία τους σὲ κάθε εἴδους φιλανθρωπία, ἀπαντᾶ στὴν ἐρώτηση τοῦ νεαροῦ νομικοῦ, τὴν ὁποία ἀπευθύνει στὸ Χριστὸ, γιὰ τὸ ποιός εἶναι ὁ πλησίον ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀγαποῦμε σὰν τὸν ἑαυτό μας, σύμφωνα μὲ τὴ δεύτερη καὶ μεγάλη ἐντολή: «Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Λευϊτικὸν 19:18). Γιὰ δεκαετίες, ἡ ἀπάντηση τῆς Φιλοπτώχου στὴν ἐρώτηση τοῦ νεαροῦ «Καὶ ποιός εἶναι ὁ πλησίον;» εἶναι ἡ ἴδια «ὁ κάθε ἕνας ἀδελφός».

Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο, ἡ Κυριακὴ κατὰ τὴν ὁποία ἀναγινώσκουμε τὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ σαμαρείτη εἶναι ἀφιερωμένη στὶς καλὲς ἐν Χριστῷ ἀδελφὲς τῆς Φιλοπτώχου. Ἡ διακονία τους στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν ἀνθρωπότητα ξεπερνάει τὶς διακρίσεις μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο. Γιὰ τὴ Φιλόπτωχο ἀρκεῖ νὰ εἶσαι ἄνθρωπος ἐν ἀνάγκῃ, γιὰ νὰ ξεχειλίσει ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συμπάθεια.

Ἡ Φιλόπτωχος μᾶς δείχνει τὸ παράδειγμα τῆς γεναιοδωρίας καὶ τῆς αὐταπάρνησης στὴν πράξη. Φωτίζουν τὶς ψυχές μας καὶ ἀνακαλύπτουμε πόσα ἀλήθεια μποροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ πλησίον μας. Ἂς ὑποστηρίξουμε μὲ κάθε τρόπο τὶς ἀδελφὲς τοῦ Κυρίου μας καὶ μὲ τὴ διακονία ἀγάπης ποὺ μᾶς δείχνουν, ἂς ἐπεκτείνουμε τὴν ἀγάπη μας σὲ κάθε «πλησίον», γνωστὸ ἢ ἄγνωστο, γιατὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε μία οἰκογένεια μὲ ἕνα Θεὸ παντοκράτορα.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....