Ο Αρχιεπίσκοπος εγκαινιάζει το απογευμα την Έκθεση «Εικόνων Τέχνη»

Η Ει­δική Συ­νο­δική Ε­πι­τροπή επί της Α­κα­δη­μίας Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Τε­χνών της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος δι­ορ­γα­νώ­νει την Έκ­θεση “ΕΙ­ΚΟ­ΝΩΝ ΤΕ­ΧΝΗ”, η ο­ποία πε­ρι­λαμ­βά­νει έργα συγ­χρό­νων καλ­λι­τε­χνών από όλη την Ελ­λάδα, α­να­φε­ρό­μενα στους Α­γί­ους Νε­ο­μάρ­τυ­ρες και τους ή­ρωες της Ελ­λη­νι­κής Ε­πα­να­στά­σεως του 1821.

Τα εγ­καί­νια της Εκ­θέ­σεως θα τε­λέ­σει ο Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Αρ­χι­ε­πί­σκο­πος Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρώ­νυ­μος Β’ σήμερα, Δευ­τέρα 15η Νο­εμ­βρίου, στις 19.00, στο Πο­λι­τι­στικό Κέν­τρο της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών, επί της ο­δού Με­γά­λου Βα­σι­λείου 15, στο Ρουφ.

Η εί­σο­δος στον χώρο της Εκ­θέ­σεως, ό­που και θα τη­ρούν­ται όλα τα μέ­τρα προ­φυ­λά­ξεως από τον κο­ρω­νοϊό, θα ε­πι­τρέ­πε­ται μόνο με την ε­πί­δειξη πι­στο­ποι­η­τι­κού εμ­βο­λι­α­σμού ή νο­σή­σεως.

Η Έκ­θεση θα λει­τουρ­γεί μέ­χρι την Κυ­ρι­ακή 5 Δε­κεμ­βρίου και κατά τις η­μέ­ρες Τρίτη, Πέμ­πτη, Πα­ρα­σκευή, από τις 10:00 έως τις 13:30, ενώ κάθε Κυ­ρι­ακή από τις 11:30 έως τις 13:30 θα γί­νε­ται ξε­νά­γηση σε ο­μά­δες ε­πι­σκε­πτών και σε μα­θη­τές σχο­λείων από τον Ε­πι­με­λητή της Εκ­θέ­σεως κ. Ευ­άγ­γελο Παππά.

Πλη­ρο­φο­ρίες στα τη­λέ­φωνα: 210-7272268/985 και 6945816860 (Γραμ­μα­τεύς της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Α­κα­δη­μίας Εκ­κλη­σι­α­στι­κών Τε­χνών, Αρ­χι­μαν­δρί­της π. Α­θη­να­γό­ρας Σου­πουρ­τζής).

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο