«ΚΗ’ Παύλεια»: Οι εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου

 

Πολυρχιερατικό Συλλείτουργο στη Νάουσα

 

Την Κυριακή 26 Ιουνίου το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναούσης, τελέστηκε Πολυρχιερατικό Συλλείτουργο με την συμμετοχή Αρχιερέων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών που αφίχθηκαν στην Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις καταληκτήριες εκδηλώσεις των ΚΗ΄ Παυλείων.

 

 

Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, ενώ έλαβαν μέρος οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ (Εκκλησία Βουλγαρίας), Ζουγκντίντι και Τσαΐτσι κ. Γεράσιμος (Εκκλησία Γεωργίας), Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Σιναΐας κ. Ιερώνυμος (Εκκλησία Ρουμανίας), Αμαθούντος κ. Νικόλαος (Εκκλησία Κύπρου) και Άσσου κ. Τιμόθεος, καθώς και ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

 

 

Ακόμη, συμμετείχε ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα Αρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας, ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και  Αν. Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης και συνοδοί κληρικοί των Αρχιερέων.

 

 

Μετά την Θεία Λειτουργία οι Αρχιερείς και οι συνοδοί τους μετέβησαν στο Επισκοπείο της ηρωικής πόλεως και επισκέφτηκαν την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Ναούσης, ενώ στις 6:00 μ.μ. θα παρευρεθούν στην έναρξη του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των ΚΗ΄ Παυλείων, που θα πραγματοποιηθεί στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας.

 

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεῦτε ὀπίσω μου, καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων».

Ἄν συγκρίνει κανείς τίς προσκλή­σεις καί τίς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας πρός τόν σύγχρονο ἄνθρωπο, πρός τούς νέους μας πού ἀναζη­τοῦν προοπτική γιά τό μέλλον τους, ἀλλά καί τούς μεγαλυτέρους οἱ ὁποῖοι ἐπιδιώκουν νά ἀλλάξουν τή ζωή καί τήν καθημερινότητά τους, μέ τήν πρόσκληση τήν ὁποία ἀκούσαμε νά ἀπευθύνει στό σημε­ρι­νό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ὁ Χρι­στός στή θάλασσα τῆς Γαλιλαίας πρός τόν Σίμωνα καί τόν Ἀνδρέα ἀλλά καί τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰω­άν­νη, εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἐκπλαγεῖ καί θά ἐντυπωσιασθεῖ ἀπό τήν ἔκ­βασή της.

Ὁ Χριστός δέν συστήνεται ὡς Υἱός τοῦ Θεοῦ, δέν αὐτοπροβάλ­λε­ται ὡς Μεσσίας καί λυτρωτής τοῦ κόσμου, ἀλλά καί δέν ὑπόσχεται πρωτοκαθεδρίες καί βασιλεῖες, πλού­τη καί ἀνέσεις σέ αὐτούς πού καλεῖ νά τόν ἀκολουθήσουν.

«Δεῦτε ὀπίσω μου», τούς λέγει. Ἐλᾶτε πίσω μου, ἀκολουθεῖστε με, «καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώ­πων», καί θά σᾶς κάνω ἁλιεῖς ἀνθρώπων, θά σᾶς κάνω ψαράδες ἀνθρώπων.

Ἁλιεῖς ἦταν καί οἱ τέσσερις, καί μάλιστα ἐν ὥρᾳ ἐργασίας, ἡ ὁποία θά τούς ἐξασφάλιζε τόν ἐπιούσιο ἄρτο. Καί ὅμως ὁ Χριστός τούς κα­λεῖ νά τόν ἀκολουθήσουν, ἐγκα­τα­λείποντας τόν σκοπό τῆς ζωῆς τους, γιά νά κερδίσουν κάτι πού δέν μποροῦσαν οὔτε νά τό κα­τα­νοή­σουν. Τούς ζητᾶ νά ἀφήσουν κάτι βέβαιο, κάτι συγ­κεκριμένο, κάτι ἁπτό, γιά νά τούς χαρίσει κάτι πού δέν ἔχουν ἰδέα τί ἀκριβῶς εἶναι, δηλαδή «ἁλιεῖς ἀνθρώ­πων».

Καί ὅμως, οἱ τέσσερις ἀδελφοί ἀντα­ποκρίθηκαν ἄμεσα στήν πρόσ­κληση τοῦ Χριστοῦ καί «ἀφέντες τά δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ». Καί ἔγιναν ἁλιεῖς ὄχι ἁπλῶς ἀν­θρώ­πων ἀλλά ὅλης τῆς οἰκουμέ­νης, ἀκολουθώντας μία πρόσκλη­ση γιά ἄγνωστο προορισμό, μία πρόσκληση ἀντίθετη πρός τήν ἀνθρώπινη λογική, πού ἐπιδιώκει τή σταθερότητα στή ζωή.

Κάτι ἀνάλογο ἔκανε ὅμως καί ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος, ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τόν ὁποῖο τιμοῦμε ὅλον αὐτόν τόν μήνα, πού κατ᾽ ἔθος ἀφιερώνουμε σ᾽ αὐτόν σέ ἔν­δει­ξη σεβασμοῦ καί εὐγνωμο­σύ­νης, μέ τά ΚΗ´ Παύλεια καί μέ τό ΚΗ´ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέ­δριο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, τό ὁποῖο ἔχει ὡς θέμα φέτος: «Ὁ Ἀπό­στολος Παῦλος καί ἡ διαχείριση τῶν κρίσεων», καί ἀρχίζει σήμερα μέ τήν παρουσία τῶν Σεβασμιωτά­των καί Θεοφιλεστάτων ἐκπροσώ­πων τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πα­τριαρ­χείου, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλη­σίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους τιμοῦν μέ τή συμ­μετοχή τους στό σημερινό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο καί τή Νάουσα, πού ἑορτάζει φέτος τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τό Ὁλοκαύτωμά της καί τό μαρτύριο τῶν Ναουσαίων Νεομαρ­τύρων ἀν­δρῶν, γυναικῶν καί παίδων.

Τιμοῦμε, λοιπόν, τόν μεγάλο ἀπό­στολο καί «καθηγεμόνα ἡμῶν ἐν πίστει», διότι «οὐκ ἀπειθής ἐγέ­νετο τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ», ἀλλά στήν πρόσκληση τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου, πού ἀποτελοῦσε μία μεγά­λη πρόκληση γιά τόν διώκτη του Σαῦλο, ἀνταποκρίθηκε καί αὐτός ἀμέσως, ἀλλάζοντας ριζικά τήν πορεία τῆς ζωῆς του καί ἀνοίγο­ντας καί στόν ἑαυτό του ἀλλά καί σέ ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι διά τοῦ κηρύγματός του πιστεύσαμε στόν Χριστό, τόν «χθές καί σήμερον τόν αὐτόν καί εἰς τούς αἰῶνας», τόν μόνο Σωτήρα καί Λυτρωτή τῶν ἀνθρώπων, τή θύρα τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Πολλοί εἶναι αὐτοί πού ἀποροῦν ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα καί διε­ρωτῶνται τί εἶναι αὐτό πού παρα­κινεῖ τούς ἀνθρώπους νά ἀκολου­θήσουν τόν Χριστό, νά ἐγκαταλεί­ψουν τά πάντα γιά χάρη του, νά μεταβάλλουν ἄρδην τόν τρόπο τῆς ζωῆς τους καί νά τήν θυσιάσουν ἀκόμη γιά τήν ἀγάπη του.

Πολλοί μπορεῖ νά ἀποροῦν, γιατί ὁ ἀπόστολος Παῦλος μετεστράφη ἀπό εὐσεβής Ἰσραηλίτης σέ κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ, ὑφιστάμενος τόσες ταλαιπωρίες καί τόσους διωγμούς.

Πολλοί μπορεῖ νά ἀποροῦν, γιατί ὁ σήμερα ἑορταζόμενος ὅσιος Δαβίδ ὁ ἀμυγδαλίτης, ἐγκατέλειψε τήν πατρίδα του στή Μεσοποταμία καί ἦλθε στή Θεσσαλονίκη γιά νά μονάσει ἐπάνω σέ μία ἀμυγδαλῆ, ἀλλά καί γιατί οἱ Ναουσαῖοι Νεο­μάρτυρες στό Κιόσκι τῆς πόλεως καί στή Θεσσαλονίκη ἐπέλεξαν τό μαρτύριο ἀπό τήν ἄρνηση τῆς πίστεως, καί γιατί οἱ ἁγίες καί ἡρωίδες γυναῖ­κες τῆς Ἀράπιτσας κρατώντας στά χέρια τά παιδιά τους ἔπεσαν στά παγωμένα νερά γιά νά μήν ἀρνη­θοῦν τήν ἀγάπη στόν Χριστό καί νά διαφυλάξουν γιά χάρη του ἁγνή καί καθαρή τήν ψυχή καί τό σῶ­μα τους.

Τήν ἀπάντηση ὅμως στήν ἀπορία αὐτή τήν δίδει ἐκ στόματος ὅλων ὁ ἄλλος πρωτοκορυφαῖος ἀπόστο­λος, ὁ ἀπόστολος Πέτρος, τόν ὁποῖο εἴδαμε σήμερα νά ἀκολουθεῖ τόν θεῖο Διδάσκαλο.

Καί ἡ ἀπάντησή του εἶναι ξεκά­θαρη καί ἀφοπλιστική στήν ἐρώ­τηση τοῦ Χριστοῦ μήπως θέλουν νά φύγουν ἀπό κοντά του. «Κύριε», λέγει, «πρός τίνα ἀπελευσόμεθα; ρήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις». Σέ ποιόν ἄλλον νά κατευθυνθοῦ­με, ἀφοῦ μόνο ἐσύ ἔχεις ρήματα ζωῆς αἰωνίου. Μόνο ἡ δική σου διδασκαλία μπορεῖ νά μᾶς ὁδη­γήσει στήν αἰώνιο ζωή.

Αὐτή ἄς εἶναι καί ἡ δική μας ἀπάντηση στήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ὁ Χριστός ἀπευθύνει σέ ὅλους μας πρόσκληση, ὄχι βέ­βαια νά ἐγκαταλείψουμε τά πάντα καί νά τόν ἀκολουθήσουμε, ὅπως οἱ μαθητές του ἤ ὁ πρωτοκο­ρυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλά νά ἐγκαταλείψουμε ὅ,τι στέκεται ἐμπό­διο στή σχέση μας μαζί του, ὅ,τι μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό κοντά του, ὅ,τι μπορεῖ νά μᾶς στερήσει τήν αἰώνιο ζωή, γιά τήν ὁποία ὁ οὐρανοβάμων ἀπόστολος Παῦλος διέσχισε ὅλη τήν οἰκουμένη καί ἔφθασε μέχρις ἐδῶ καί ἔγινε καί δικός μας διδάσκαλος, ὥστε νά τόν τιμοῦμε καί φέτος μέ τά ΚΗ´ Παύ­λεια.

Κλείνοντας τίς ταπεινές αὐτές σκέ­ψεις γιά τή σημερινή Κυριακή θά ἤθελα νά ἐκφράσω τίς ὁλοκάρ­διες εὐχαριστίες καί τήν εὐγνωμο­σύνη μου πρός ὅλους τούς Σεβα­σμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς καί τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες τίς ὁποῖες ἐκ­προ­σωποῦν, γιατί καί φέτος τιμοῦν τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί μαζί μας τόν ἱδρυτή τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέγιστο ἀπόστολο Παῦλο, μέ τήν παρουσία τους καί τή συμμετοχή τους καί στό σημερινό πολυαρχιερατικό συλλείτουργο καί σέ ὅλες τίς ἑορταστικές καί λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τι­μήν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου.

Καί εὔχομαι ταπεινά διά τῶν πρεσβειῶν καί τῆς χάριτός του νά κατευθύνει ὁ οὐρανοβάμων ἀπό­στο­λος ὅλους μας, καί ἰδιαιτέρως τούς ἰθύνοντες, στήν ἐπωφελῆ διαχείριση τῶν κρίσεων πού ταλαι­πωροῦν τόν κόσμο μας.

Ζοῦμε ἐσχάτως πολέμους, ἀκοές πολέμων, τόσα θλιβερά καί τόσες κρίσεις, πού μόνο Ἐκεῖνος μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει νά τά ξεπεράσουμε. Καί ἄς προσευχόμεθα ἰδιαιτέρως ὅλη αὐτοί οἱ πειρασμοί νά καταπαύσουν, καί οἱ ἐσωτερικοί καί οἱ ἐξωτερικοί, γιά νά δοῦμε ὄντως τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ.

 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

NaousaSylleitourgoPauleia2022 2

 

Με τη συμμετοχή Αρχιερέων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών η εκδήλωση: «Εις μνήμην των Φαρασιωτών προσφύγων» στο Πλατύ

 

Το Σάββατο 25 Ιουνίου το απόγευμα στο Πλατύ Ημαθίας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυλείων, η εκδήλωση «Εις μνήμην των Φαρασιωτών προσφύγων» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασός», με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή.

 

 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, Αρχιερείς των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, που αφίχθηκαν στην Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας, προκειμένου να συμμετάσχουν τις επόμενες ημέρες στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των ΚΗ’ Παυλείων και στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας, Αποστόλου των Εθνών Παύλου.

 

 

Κατά την άφιξη τους στο Πλατύ, οι Αρχιερείς και η συνοδεία τους, είχαν την ευκαιρία να επιστεφτούν και να προσκυνήσουν στον Ιερό Ναό του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου και του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τον οποίο εγκαινίασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων το έτος 2019.

 

 

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το «Σπίτι του Εποικισμού», ένα από τα λίγα εναπομείναντα προσφυγικά σπίτια, όπου εγκαταστάθηκαν οι Φαρασιώτες πρόσφυγες το 1924 με την έλευση τους στο Πλατύ και εκτίθενται σήμερα σπουδαία εκθέματα.

 

 

Έπειτα, στην πλατεία του πρώην Δημαρχείου, έλαβαν χώρα τα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τους ιδρυτές του Πλατέος, το οποίο κατασκευάστηκε με ευθύνη και μέριμνα του Συλλόγου Καππαδοκών Πλατέος «Ο Βαρασός» ως φόρο τιμής σε όλους αυτούς που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και εγκαταστάθηκαν σε μια νέα πατρίδα, σε έναν τόπο μακρινό, στο Πλατύ της Ημαθίας.

 

Στην αρχή τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλο, επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως πάντων των αδίκως εκριζωθέντων Φαρασιωτών προσφύγων.

 

 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, τον Υφυπουργό Οικονομικών και Βουλευτή Ημαθίας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίιας κ. ΚωνσταντίνοΚαλαϊτζίδη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων κ. Ισαακίδη Θεοφάνη και τον πρόεδρο του Συλλόγου Καππαδοκών Πλατέος κ. Χρήστο Γεωργιάδη.

 

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την δίφωνη μικτή χορωδία ενηλίκων Πλατέος και Μελίκης, η οποία παρουσίασε ένα σύντομο μουσικό πρόγραμμα υπό τη διεύθυνση της κ. Αικατερίνης Σωτηρίου.

 

 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος, Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Μποτσουάνας κ. Γεννάδιος (Πατριαρχείο Αλεξανδρείας), Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ (Εκκλησία Βουλγαρίας) και Ζουγκντίντι και Τσαΐτσι κ. Γεράσιμος (Εκκλησία Γεωργίας), οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Σιναΐας κ. Ιερώνυμος (Εκκλησία Ρουμανίας) και Αμαθούντος κ. Νικόλαος (Εκκλησία Κύπρου), ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα Αρχιμ. Ραφαήλ Γρίβας, ο Ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Αν. Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, τοπικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και πλήθος κόσμου.

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  κ. Παντελεήμων στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἡ ἐπέτειος τῶν 100 χρόνων ἀπό τή Μικρασιατική καταστροφή, ἡ ὁποία ἄλλαξε ριζικά τήν ἱστορία καί τήν προοπτική ὄχι μόνο ὅσων ἀναγκάστηκαν νά ξεριζωθοῦν ἀπό τίς πατρίδες τους στή Μικρά Ἀσία καί τήν Καππαδοκία ἀλλά ὁλό­κλη­ρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τιμᾶται φέτος ἀπό ὅλους μας, ἰδιαιτέρως στό πλαίσιο τῶν ΚΗ´ Παυλείων, τά ὁποῖα εἶναι ἀφιερωμένα καί σέ αὐτήν.

Οἱ πατέρες μας διώχθηκαν ἀπό τή γῆ τους, ἀπό τή γῆ τῶν προγόνων τους καί πῆραν ἀναγκαστικά τόν δρόμο τῆς προσφυγιᾶς. Ἀναζήτη­σαν μία νέα πατρίδα, στήν ὁποία ἔπρεπε νά θεμελιώσουν τή ζωή τους ἀπό τήν ἀρχή. Νά βροῦν μία πατρίδα, πού θά ἔμοιαζε μέ αὐτήν πού ἄφησαν ἤ μᾶλλον μέ αὐτή πού ἔκρυψαν βαθειά μέσα στήν ψυχή τους, ὅταν πῆραν τά ἐλάχιστα πράγματα πού μποροῦσαν νά μετα­φέρουν, μέ πρῶτα τίς ἱερές εἰκόνες καί τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων τους, καί ξεκίνησαν τήν πορεία πρός ἄγνωστους γι᾽ αὐτούς τόπους, ἔστω καί ἄν ἦταν ἡ Ἑλλάδα.

Ἀνάμεσα σ᾽ αὐτούς καί οἱ πρόσφυγες ἀπό τά Φάρασα τῆς Καππαδοκίας, οἱ πατέρες καί οἱ πρόγονοί σας, πού ἔφθασαν ἐδῶ στό Πλατύ, σέ μιά δύσκολη ἐποχή, καθώς μόλις πρίν ἀπό λίγα χρόνια εἶχε ἐλευθερρωθεῖ ἀπό τόν τουρκι­κό ζυγό.

Ἔφθασαν, ἔχοντας διανύσει ἑκα­το­ντάδες χιλιόμετρα μιᾶς ἐξα­ντλη­­τικῆς πορείας, ἰδιαίτερα γιά τά βρέφη καί τά μικρά παιδιά πού ἔφερναν μαζί τους, ὅπως τόν μετέ­πειτα ἅγιο Παΐσιο, ὁ ὁποῖος ἦταν βρέφος μερικῶν ἑβδομάδων, ὅταν ξεκίνησαν τό μεγάλο ταξίδι, ἔχο­ντας ὅμως τήν καθοδήγηση καί τή συμπαράσταση τοῦ πνευματι­κοῦ τους πατέρα, τοῦ συγχωριανοῦ τους ἱερέα καί δασκάλου, τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου.

Κι ἐδῶ, στό Πλατύ, ἀποφάσισαν νά ἱδρύσουν τή νέα τους πατρίδα, νά ἐγκατασταθοῦν καί νά δημιουρ­γήσουν ἀπό τήν ἀρχή ὅ,τι εἶχαν ἀναγκαστικά ἐγκαταλείψει πίσω τους, στίς ἀλησμόνητες πατρίδες, γιά νά συνεχίσουν τή ζωή τους σέ ἀσφαλεῖς συνθῆκες γι᾽ αὐτούς καί τά παιδιά τους. Καί τό κατόρθωσαν μέ τήν προσπάθειά τους καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Πρίν ἀπό μερικά χρόνια εἴχαμε τι­μήσει τούς δύο Φαρασιῶτες ἁγίους, τόν ἅγιο Ἀρσένιο τόν Καππαδόκη καί τόν ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, ἀνεγείροντας ἐδῶ στό Πλατύ ναό πρός τιμήν τους, καί μάλιστα μέ πέτρες πού φέραμε ἀπό τά Φάρασα. Καί ἀπόψε τιμοῦμε τούς ἱδρυτές τοῦ Πλατέος μέ τό μνημεῖο, τό ὁποῖο ἔστησε ὁ Σύλλογος Καπ­πα­δοκῶν Πλατέος «Ὁ Βαρασός», γιά νά τιμήσει, ὅπως ἀξίζει, τούς ἱδρυ­τές τοῦ Πλατέος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν 100 χρόνων ἀπό τή Μικρασιατική καταστροφή.

Συγχαίρω ἀπό καρδίας τόν Σύλ­λο­γο Καππαδοκῶν Πλατέος καί τό Διοικητικό του Συμβούλιο γιά τήν πρωτοβουλία αὐτή, πού ἀποτελεῖ ἔκφραση τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός τούς πατέρες καί τούς προγό­νους του καί θά παραμένει «εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

PlatyPauleia2022 3

 

Σύναξη των αποφοίτων της Αθωνιάδος Σχολής

 

Το Σάββατο 25 Ιουνίου το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο με την ευκαιρία της συνάξεως των αποφοίτων της Αθωνιάδος Σχολής, που εντάσσεται στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυλείων.

 

 

Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο, ενώ έλαβε μέρος ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο.

 

 

Στο τέλος τελέστηκε μνημόσυνο για τον μακαριστό Μητροπολίτη Κινσάσας κυρό Νικηφόρο, πνευματικό αδελφό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος, καθώς και οι δύο Αρχιερείς προέρχονται από την αδελφότητα του μακαριστού Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γέροντος Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.

 

 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στην οποία εκτός από τους δύο Αθωνιαδίτες Αρχιερείς, συμμετείχαν κληρικοί, ιεροψάλτες και πολλοί απόφοιτοι με τις οικογένειες τους ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε η Ιερά Μονή.

 

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τούς τοῦ Ἄθω πατέρας καί ἀγγέ­λους ἐν σώματι, ὁμολογητάς καί ὁσίους, ἱεράρχας καί μάρτυρας, τιμή­σωμεν ἐν ὕμνοις καί ᾠδαῖς, μιμούμενοι αὐτῶν τάς ἀρετάς».

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει αὔριο, πρώτη Κυριακή μετά τήν Κυ­ριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, τή Σύ­να­ξη τῶν ἐν Ἄθω ὁσίων καί θεοφό­ρων πατέρων. Τιμᾶ «τούς τοῦ Ἄθω πατέρας καί ἀγγέλους ἐν σώματι», τούς «ὁμολογητάς καί ὁσίους», τούς «ἱεράρχας καί μάρτυρας», ὅπως ψάλλει ὁ συνό­μιλος τῶν Ἁγίων τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιο­ρείτης, ὁ ἱερός ὑμνογράφος τοῦ πρός τιμήν τους ἀπολυτικίου.

Καί ἀποτελεῖ ἀγαθή συγκυρία ὅτι ἡ Σύναξή μας, Σύναξη τῶν ἀπο­φοί­των τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς, συμπί­πτει μέ τήν προεόρτιο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς πάντων τῶν ἐν Ἄθωνι ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων, ἡ χάρη τῶν ὁποίων συνοδεύει καί ἐμᾶς. Διότι ἐάν τό Ἅγιο Ὄρος εἶναι τό περιβόλι τῆς Κυρίας Θεοτόκου, οἱ θεοφόροι αὐτοί πατέρες εἶναι τά εὔοσμα ἄνθη του. Εἶναι οἱ ἄγγελοι πού διακονοῦσαν ἐπί γῆς τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Εἶναι αὐτοί πού μέ τούς ἀσκητικούς τους πό­νους, τήν προσευχή, τήν ἀγρυπνία, τή νηστεία καί τήν τήρηση τοῦ νοός κατόρθωσαν νά γίνουν «ἐν σώ­ματι ἄγγελοι» καί νά οὐρανώ­σουν τή γῆ.

Γι᾽ αὐτό καί δέν νοεῖται Ἅγιον Ὄρος χωρίς τούς ὁσίους καί θεο­φόρους πατέρες, τούς γνωστούς καί ἀγνώστους, ὅλους ἐκείνους, τῶν ὁποίων τά ἱερά λείψανα κά­νουν τή γῆ νά εὐωδιάζει, ὅλους ἐκεί­νους, τῶν ὁποίων ἡ χάρη σκέ­πει καί προστατεύει μαζί μέ τήν Κυρία Θεοτόκο, τούς οἰκήτορες τοῦ Ἄθωνος, ὅσους ἀγωνίζονται νά βαδίσουν στά δικά τους ἴχνη, ἀγω­νιζόμενοι «πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμο­κράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις».

Ἡ παρουσία τους εἶναι ζωντανή καί καθημερινή τόσο στά μεγάλα μοναστήρια ὅσο καί στίς μικρές σκῆτες καί τίς καλύβες, ὅπου οἱ μοναχοί συνομιλοῦν μαζί τους καί συναναστρέφονται ἡμέρα καί νύκτα, σάν νά βρίσκονται ἐκεῖ, γιά νά τούς βοηθοῦν νά βαδίζουν τή στενή καί τεθλιμμένη ὁδό τῆς μο­ναχικῆς καί τῆς ἀσκητικῆς πολι­τείας καί νά ἀνεβαίνουν τήν οὐρανοδρόμο κλίμακα τῆς ἀρετῆς μέχρι τή θέωση.

Ὅλοι αὐτοί οἱ ὅσιοι καί θεοφόροι πατέρες, οἱ ἐν ἀσκήσει διαλάμ­ψα­ντες ἐν σπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τοῦ Ἄθωνος, δέν εἶναι ξένοι καί ἄγνωστοι, δέν εἶναι μακρινοί καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού μαθητεύσαμε παρά τούς πόδας τους, πού μαθη­τεύσαμε στή σκιά τους, πού μαθη­τεύσαμε στούς χώρους τῆς τροφοῦ μας Σχολῆς, ἐκεῖ ὅπου κάποιοι ἀπό αὐτούς μαθήτευσαν ἤ καί δίδαξαν. Εἶναι οἰκεῖοι μας, εἶναι πατέρες καί ἀδελφοί μας πνευματικοί, εἶναι πρότυπα ζωῆς γιά ὅλους μας.

Γι᾽ αὐτό καί καλούμεθα νά ἀκολουθήσουμε τήν προτροπή τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου καί νά μήν τούς τιμήσουμε μόνο μέ τά χείλη, μέ τούς λόγους καί τά ἐγκώμια ἤ ἔστω καί μέ τούς ὕμνους, ἀλλά νά τούς τιμήσουμε «μιμούμενοι αὐτῶν τάς ἀρετάς».

Βέβαια, ἐμεῖς δέν ζοῦμε στό Ἅγιο Ὄρος, δέν ζοῦμε ὑπό τίς συνθῆκες πού ἔζησαν ἐκεῖνοι, δέν εἴμαστε ἀσκητές, μοναχοί ἤ κληρικοί ὅλοι. Ὅμως οἱ ἀρετές τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων, τή Σύναξη τῶν ὁποίων θά τιμήσει ἡ Ἐκκλησία μας αὔριο, δέν εἶναι ἀρετές μόνο γιά μοναχούς ἤ ἀσκητές. Εἶναι ἀρετές τίς ὁποῖες μπορεῖ καί ὀφείλει νά ἀποκτήσει κάθε πιστός, ὅπου καί ἄν ζεῖ. Διότι, ἐάν «οὐκ ὁ τόπος ἀλλά ὁ τρόπος» κάνει τόν μοναχό, τό ἀντίστροφο ἰσχύει καί γιά κάθε χριστιανό πού ζεῖ μέσα στόν κόσμο, πού ἀγωνίζεται μέσα στόν θόρυβο τῆς κοινωνίας καί τῶν βιοτικῶν μεριμνῶν νά ἀκού­σει μέσα του τή φωνή τοῦ Θεοῦ καί νά τήν ἀκολουθήσει.

Δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, τήν ὁποία καλούμεθα ὅλοι νά ζήσουμε, δέν εἶναι διαφο­ρετική γιά ὅσους ζοῦν στόν κόσμο καί γιά ὅσους ζοῦν στό Ἅγιο Ὄρος, διότι τελικά ὅλοι στήν ἴδια αἰώνια ζωή καί στήν ἴδια βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀποβλέπουμε καί ἐπιδιώ­κου­με. Ἑπομένως, ἡ μίμηση τῶν ἀρε­τῶν τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέ­ρων εἶναι χρέος ὄχι ἀπέναντι σέ ἐκείνους πού θέλουμε νά τιμήσ­ουμε, ἀλλά καί στόν ἑαυτό μας καί στόν Χριστό, ἐάν θέλουμε νά εἴμε­θα πράγματι μέλη τοῦ Σώματός του, μέλη τῆς Ἐκκλησίας του καί κληρονόμοι τῆς αἰωνίου βασιλείας του.

Μπορεῖ τά μέτρα τῶν ὁσίων καί θεοφόρων πατέρων νά εἶναι πολύ ὑψηλά γιά ἐμᾶς πού ζοῦμε στόν κόσμο, ἀλλά δέν θά πρέπει νά ξε­χνοῦμε ὅτι, ὅπως οἱ ἀγωνιστές βάζουν ὑψηλότερους στόχους ἀπό αὐτούς πού μποροῦν νά ἐπιτύχουν, ὥστε νά φθάσουν ἐκεῖ πού μπο­ροῦν, τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν πνευ­ματική ζωή. Ἄν δέν ἔχουμε ὡς πρότυπα τίς ὑψηλές ἐπιδόσεις τῶν ἁγίων μας, δέν θά μπορέσουμε νά ἐπιτύχουμε οὔτε τά μέτρα πού μποροῦμε ἐμεῖς νά ἐπιτύχουμε.

Γι᾽ αὐτό ἄς τιμήσουμε τούς «τοῦ Ἄθω πατέρας καί ἀγγέλους ἐν σώματι … μιμούμενοι αὐτῶν τάς ἀρετάς», γιά νά ἔχουμε τή χάρη καί τήν εὐλογία τους πάντοτε στή ζωή μας.

Μέ πολλή ἀγάπη καί πολλή τιμή καλωσορίζω καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτο, ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό ἀπό τά θρανία ἀκόμη τῆς Ἀθωνιάδος, καί ὅλους τούς ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι σήμερα προσῆλθαν ἐδῶ, στό Μοναστήρι τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, προκειμένου νά ἴδωμεν ἀλλήλους καί νά εὐφρανθῶμεν ἐν πνεύματι, ἀλλά καί νά τιμήσουμε ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν διδάσκαλοί μας, τόσο τόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Κώου Ναθαναήλ ὅσο καί τόν ἀγαπητό ἐν Χριστῷ ἀδελφό καί παραδελφό μου, ἀείμνηστο Μητροπολίτης Κινσάσα Νικηφόρος καί ὅλους εἴτε διδασκάλους εἴτε μαθητές, γιά τούς ὁποίους θά τελέσουμε σήμερα τό μνημόσυνο. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή τους καί τήν ἀγάπη τους.

 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

 

Με επιτυχία η εσπερίδα για τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη

 

Στο πλαίσιο των ΚΗ’ Παυλείων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 24ης Ιουνίου στο Παύλειο Πολιτιστικό Κέντρο Βεροίας, η καθιερωμένη Εσπερίδα με τίτλο: «Σύγχρονες Μορφές της Εκκλησίας», η οποία φέτος ήταν αφιερωμένη στον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη.

 

 

 

Στην αρχή, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Μελίκης Αρχιμ. Σωφρόνιος Φάκας καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε στη φωτισμένη πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Παντελεήμονος να προβάλλει κάθε χρόνο στις εκδηλώσεις των Παυλείων μία σύγχρονη μορφή της Εκκλησίας μας, πού αναδείχθηκε πνευματική πυξίδα της σύγχρονης κοινωνίας.

 

 

Για τον Όσιο Ευμένιο ομίλησαν ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου και Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως μας π. Χρυσόστομος Παπαδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε περιστατικά τα οποία έζησε ο ίδιος κοντά του.

 

 

Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, επέδωσε το αναμνηστικό των «ΚΗ´ Παυλείων» στον ομιλητή εκφράζοντας τις θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή του.

 

 

Την εσπερίδα παρακολούθησαν ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Δρυοβούνου Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Στέφανος Ρήνος, κληρικοί, μοναχοί και μοναχές της Ιεράς Μητροπόλεως μας και ευσεβείς Βεροιείς.

 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

 

SygxronesMorfesPauleia2022

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο