Σύναξη Aγιογραφικών Κύκλων Αδελφότητος “Αγία Λυδία” αυτή την Κυριακή στην 4Ε

Παρακολουθήστε στην εκπομπή ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ της 4Ε αυτή την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου στις 21:00 το βράδυ τη Σύναξη Aγιογραφικών Κύκλων της Αδελφότητος “Αγία Λυδία”.

 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

Σύναξη Ἁγιογραφικῶν Κύκλων 2022

 

Εἶναι μερικά πράγματα στήν ζωή πού, χωρίς νά τό ἐπιδώξουμε, τά θεωροῦμε ἀναγκαῖα, τά ὁρίζουμε «σταθμό ζωῆς»! Κι αὐτό γιατί ἡ ψυχή ἀναπαύεται καί βρίσκει ὠφέλεια.

Ὡς ἕνας τέτοιος σταθμός ἔχει πιά θεσμοθετηθεῖ ἡ ἐτήσια συνάντηση μέ μέλη τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦνται ἀπό τήν Ἀδελφότητά μας κατά τήν διάρκεια τοῦ χειμώνα. Καί δυστυχῶς τά 2 προηγούμενα χρόνια, λόγω τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, δέν ἦταν ἐφικτό νά γίνει. Φέτος, στό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ πραγματοποιήθηκε καί πάλι! Δοξάζουμε τόν Ἅγιο Θεό γι’ αὐτό.

 

 

Περισσότερες ἀπό 250 κυρίες κατέφθασαν ἀπό νωρίς στήν θεία Λειτουργία καί γέμισαν τόν ναό τῆς Ἁγίας Λυδίας. Ἦταν μιά παρουσία ἀγάπης, ἀφοσίωσης καί εὐγνωμοσύνης γιά τό κατηχητικό ἔργο, πού ἐπιτελεῖται στίς ἐνορίες τους ἐδῶ καί πολλά χρόνια, μέ τήν εὐλογία τῶν οἰκείων ἐπισκόπων.

Μετά τό εὐχαριστιακό Μυστήριο, πού τονώνει καί ἑνώνει τίς ψυχές μεταξύ τους καί μέ τόν Θεό, περάσαμε στό Ἀρχονταρίκι γιά τόν πρωινό καφέ. Λίγη ὥρα χαλάρωσης, γιά νά χαιρετήσουμε ἡ μιά τήν ἄλλη, νά ἀναζητήσουμε ἄλλες πού δέν μπόρεσαν νά ἔρθουν, νά μάθουμε νέα. Τά χαμόγελα ἔμεναν σταθερά στά χείλη. Μπορεῖ ἡ διαδικτυακή συνάντηση νά εἶναι μιά λύση ἀνάγκης, ἀλλά δέν μπορεῖ νά ἀντικαταστήσει τήν προσωπική ἐπαφή καί ἐπικοινωνία!

 

 

Στήν συνέχεια ἔγινε ὁ επίσημος χαιρετισμός καί τό καλωσόρισμα: «Οἱ δυσκολίες στίς μέρες μας πολλαπλασιάζονται σέ προσωπικό, οἰκογενειακό, κοινωνικό, ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ὡστόσο, δέν συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ γιά νά θρηνήσουμε πάνω στά συντρίμμια τῆς σύγχρονης κατάπτωσης, ἀλλά γιά νά ἀντικρίσουμε πρόσωπα ἀγαπημένα, νά πάρουμε δύναμη ἡ μιά ἀπό τήν ἄλλη…».

 

 

Ἀκολούθησε ἡ κεντρική ὁμιλία ἀπό τήν ἀδελφή Πολυξένη Ἀλεξανδρίδου, παιδίατρο καί κατηχήτρια, μέ θέμα «Οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ἀποκαλύψεως καί ἡ Μικρασιατική καταστροφή». Χαρακτηριστικά, στόν σχολιασμό τῆς Ἐπιστολῆς πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Λαοδικείας, ἡ ὁμιλήτρια ἀνέφερε: «‟Ἐγώ ὅσους ἀγαπῶ, ἐλέγχω καί παιδεύω”, λέει ὁ Κύριος. Ἐκεῖνο πού μέ ὠθεῖ στόν ἔλεγχο εἶναι ἡ ἀγάπη μου. Ἄν δέν σᾶς ἀγαποῦσα, θά ἀδιαφοροῦσα γιά σᾶς. Μοναδικό κίνητρο τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ ἄπειρη ἀγάπη Του. Εἴτε μᾶς νουθετεῖ εἴτε μᾶς ἐλέγχει εἴτε μᾶς παιδεύει, αἰτία εἶναι ἡ ἀγάπη Του. Καί σκοπός Του ἡ διόρθωσή μας. ‟Κινήσου μέ ζῆλο στά πνευματικά καί μετανόησε”, λέει στήν συνέχεια. Ἡ μετάνοια, ἡ συναίσθηση τῆς πνευματικῆς μας κατάστασης, ἡ ἐπιθυμία ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ζωῆς καί ἡ ἐναρμόνισή μας μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἀποτελοῦν προϋπόθεση σωτηρίας». Ἡ συζήτηση πού ἀκολούθησε κατέδειξε τήν ἀπήχηση τοῦ λόγου στίς ἀκροάτριες.

Μετά τό γεῦμα, πού μέ ἀγάπη πρόσφερε σέ ὅλους ἡ Ἀδελφότητα, καί κατά τήν ὥρα τοῦ καφέ, οἱ συγκεντρωμένες κυρίες ἀπόλαυσαν ἐπίκαιρα τραγούδια ἀπό τήν Κατασκηνωτική Χορωδία μας. Τραγούδια πού συμπλήρωναν τά νοήματα τῆς ὁμιλίας, σκορπώντας συγχρόνως διάθεση χαρᾶς.

 

 

 

Τό πρόγραμμα  τελείωσε μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα, πού ψάλαμε ὅλες μαζί. Ποῦ ἀλλοῦ θά καταφύγουμε παρά στήν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ καί δική μας Μητέρα, ὅταν τόσα προβλήματα καί πειρασμοί μᾶς συνέχουν ἀπό παντοῦ; «Διάσωσον ἀπό κινδύνων τούς δούλους σου, Θεοτόκε…».

 

 

Τέλος, ἐκπρόσωπος τῆς Ἀδελφότητάς μας ἔκλεισε τήν συνάντηση μέ σύντομο κατευώδιο: «Ὁ Χριστός μᾶς θέλει ἐνεργά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του. Ἀνάγκη εἶναι νά ἀφουγκραζόμαστε τό χτύπημά Του στήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας, γιά νά Τοῦ ἀνοίξουμε. Μά, μεγαλύτερη ἀνάγκη νά γίνει αὐτό γιά τήν Ἑλλάδα μας. Ὁ Χριστός μας στέκεται καί χτυπάει τήν θύρα τῆς Πατρίδας μας. Δέν τελείωσε ἡ ἀποστολή τῆς Ἑλλάδας μας στόν κόσμο. Ἡ ἀνθρωπότητα περιμένει καί πάλι ἀπό τήν Ἑλλάδα νά τῆς δώσει τήν ἐλπίδα καί τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί Ἑλλάδα εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς. Κρατῆστε ψηλά τήν μεγάλη κληρονομιά μας, ὡς ἄλλες Καρυάτιδες! Καλόν ἀγώνα».

Ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ ἀποχωρισμοῦ… «Μά, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα ἡ μέρα; Νά μέναμε λίγο ἀκόμη…». Συγκίνηση, χαμόγελα καί εὐχαριστίες πρός τόν Θεό, πού μᾶς ἀξίωσε νά συναντηθοῦμε, ἀλλά καί «πρός τήν Ἀδελφότητα, πού δέν μᾶς ξέχασε. Ἀλλά, παράλληλα μέ τίς Συνάξεις Νέων Γονέων, μᾶς κάλεσε κι ἐμᾶς…». Μά, πῶς μποροῦσε νά γίνει κάτι τέτοιο; Τό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ π. Θεοφίλου, δόξα τῷ Θεῷ, συνεχίζεται. Συνεχίζεται μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐλογίες, τήν ἀμέριστη συμπαράσταση καί σοφή καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ μας, π. Νικάνορος.

Γιά τήν ἡμέρα τῆς Σύναξης ἡ Προεστῶσα τῆς Ἀδελφότητός μας, ἀδελφή Μαρία Κράλλη σχολίασε: «Προσπαθήσαμε νά ἑτοιμάσουμε ἕνα πρόγραμμα, πού θά δώσει ἐφόδια καί θά στηρίξει τίς χριστιανές συζύγους καί μητέρες στόν ἀγώνα τους. Τά μηνύματα πού λάβαμε σήμερα εἶναι ἐνθαρρυντικά. Ἦταν μιά εὐκαιρία γιά ὅλες νά τονωθεῖ ἡ πίστη, νά πάρουν κουράγιο καί ἐλπίδα. Γι’ αὐτό καί οἱ κυρίες μᾶς ζητοῦν, παράλληλα μέ τίς Συνάξεις Νέων Γονέων, νά δέχονται καί οἱ ἴδιες τό κάλεσμά μας γιά ἀνάλογες Συνάξεις. Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι. Καί μόνο κοντά στόν Θεό, μέσα στήν Ἐκκλησία Του, θά πάρουμε ὅλοι δύναμη, γιά νά σταθοῦμε ὄρθιοι καί νά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς».

Στούς δύσκολους καιρούς μας, εἶναι μεγάλη ἀνάγκη οἱ ἑστίες τῆς Ὀρθοδοξίας νά παραμένουν ἄσβεστες. Καί τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς νά αὐξάνει!

 

 

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο