Χειροτονία Επισκόπου Νειλουπόλεως κκ. Νικόδημου Τότκα στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού, Αλεξάνδρειας, από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κκ. Θεόδωρο Β’