Δίσκος για τους σεισμοπαθείς από την Μητρόπολη Ιερισσού

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
___________

Ἀρ. Πρωτ.: 86                     Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 9 Φεβρουαρίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ὑπ’ ἀριθμ. 1)

Πρός
τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,
τά Ἡγουμενοσυμβούλια
καί τάς Διοικούσας Ἐπιτροπάς τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων
τῆς καθ’ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί ,
Ἡ Οἰκουμένη ὁλάκερη καί ἡ Χώρα μας παρακολουθοῦν μέ βαθύτατη ὀδύνη καί θλίψη τά ὅσα συμβαίνουν στίς πληγεῖσες ἀπό τούς καταστρεπτικότατους σεισμούς στίς περιοχές τῶν γειτόνων μας, τῆς Τουρκίας καί τῆς Συρίας, Μεσογειακῶν Χωρῶν, μέ τίς ὁποῖες μᾶς συνδέουν δεσμοί ἄρρηκτοι· μέ τόν Συριακό Λαό μάλιστα εἴμαστε ὁμόδοξοι.
Ἀπό τά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα καί τό διαδίκτυο ἐνημερωνόμαστε κάθε μέρα γιά τό μέγεθος τοῦ φρικτοῦ φαινομένου καί τό εὖρος τῆς βιβλικῆς καταστροφῆς πού ὑφίστανται συνάνθρωποί μας καί δυστυχῶς στή γειτονιά μας. Ἄλλωστε καί ἡ Χώρα μας πλειστάκις πλήττεται ἀπό τόν Ἐγκέλαδο καί γνωρίζει καλά καί βιώνει τό μένος του.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 603-229/08-02-2023 Ἐγκύκλιο Σημείωμά της, ἀπεφάσισε τήν ἄμεση συλλογή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας πρός τούς ἀδελφούς μας καί ἐν συνεχεία τήν τάχιστη ἀποστολή της, διά τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, πρός τίς πληγεῖσες περιοχές γιά τήν κάλυψη τῶν πρώτων ἐκτάκτων ἀναγκῶν τῶν σεισμοπλήκτων, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν “ποῦ τήν κεφαλήν κλίνῃ”.
Γιά τοῦτο, προσκαλοῦμε καί παρακαλοῦμε τήν ἀγάπη σας, στόν δίσκο πού θά περιαχθῆ ἀμέσως τώρα νά προσφέρετε ἔμπρακτα ὅση περισσότερη ἀγάπη ἔχετε, ζώντας γιά λίγο τόν πόνο τῶν κατατρεγμένων ἀδελφῶν μας.
Τό ἐπαναλαμβάνουμε, ἔχουμε ζήσει ὡς Ρωμιοσύνη τόν πόνο καί τόν τρόμο τοῦ σεισμοῦ καλά στό πετσί μας. Παρακαλοῦμε καί πάλι νά πράξουμε ὅλοι τό καθῆκον μας, ὁ δέ Κύριος τῆς ἀγάπης καί Πατέρας μας, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παντάνασσας Μητρός Του νά πρεσβεύη καί να ἀνταποδίδη στόν καθένα κατά τήν καρδία του.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Ἱερισσοῦ Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Σημείωση: Νά ἀναγνωσθῆ τό παρόν κατά τό Κοινωνικό τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου (12-02-2023) καί νά περιαχθῆ ὁ Δίσκος ὑπέρ τῶν Σεισμοπλήκτων, τό προϊόν τοῦ ὁποίου νά ἀποσταλῆ πάραυτα στήν Ἱερά Μητρόπολη τό ἀργότερο τή Δευτέρα 13η Φεβρουαρίου 2023, ὥστε μέσω τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν νά ἀποσταλῆ στούς σεισμοπλήκτους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ PDF ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....