Δοξολογία γιά τό Νέο Ἔτος στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἐσταυρωμένου Χώρας Κυθήρων