Εὐχαριστίες Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου γιά τήν βοήθεια στούς σεισμοπλήκτους τῆς Τουρκίας καί Συρίας

Μεγάλη καί συγκινητική εἶναι ἡ ἀνταπόκριση τοῦ Πατραϊκοῦ Λαοῦ στό κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν γιά τήν συγκέντρωση ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, γιά τούς πληγέντες ἀπό τό φοβερό καί καταστρεπτικό σεισμό συνανθρώπους μας, στήν Τουρκία καί Συρία.

Τό ἀνθρωπιστικό ὑλικό συγκεντρώθηκε διά τῶν Ἱερῶν Ναῶν στό Κελάρι τῆς ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί διά τοῦ Ὀργανισμοῦ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, θά ἀποσταλῆ στούς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος ἐκφράζει τίς θερμότατες εὐχαριστίες του πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν καί εὒχεται ὑγιείαν κατ’ ἂμφῳ καί πᾶσαν παρά Κυρίου εὐλογίαν, πρός ὃλους τούς φιλοθέους καί φιλανθρώπους ἀδελφούς μας. Ἐπίσης καλεῖ ἃπαντας νά συνεχίσουν νά προσεύχωνται γιά τόν ἐπιστηριγμό τῶν σεισμοπλήκτων ἀδελφῶν μας καί γιά νά μᾶς σώζῃ ὁ Κύριος ἐκ τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....