Εκδήλωση μνήμης για την Άλωση στην Κομοτηνή

Ἀνακοινώνεται ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολή Μαρωνείας και Κομοτηνής , μὲ ἀφορμή τὴν ἐπέτειο τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλευούσης τῶν πόλεων θὰ πραγματοποιήσει τὴν Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 καὶ ὥρα 20:00, στὴν αἴθουσα τοῦ πρώτου ὀρόφου τῆς Τσανακλείου Σχολῆς, Ἐκδήλωση Μνήμης μὲ τίτλο : «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ».

Ἡ Χορωδία τοῦ Γραφείου Ἐσωτερικῆς καὶ Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μὲ Χοράρχη τὸν κ. Γεώργιο Πενέτη θὰ ἀποδώσουν ὕμνους καὶ τραγούδια καὶ θὰ ἀπαγγείλουν ἀναγνώσματα σχετικά μὲ τὴν ἀποφράδα ἡμέρα κατά τὴν ὁποία ἀκούστηκε ἡ κραυγή «Ἑάλω ἡ Πόλις» καὶ ἡ Πόλη τῶν Ἁγίων, τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ τῶν θρύλων, πέρασε στοὺς Ὀθωμανούς κατακτητές.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη καλεῖ τὸ Πλήρωμά της νὰ συμμετάσχει στὴν Ἐκδήλωση Μνήμης, προκειμένου νὰ ἀποδωθεῖ ἡ ὀφειλόμενη τιμή στὸν τελευταῖο Βυζαντινό Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο, τὸν Παλαιολόγο καί τοὺς σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντες πατέρες καί ἀδελφούς μας, Κληρικούς καί Λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν ὑπερασπιζόμενοι τὰ Ἱερά καὶ τὰ Ὅσια τοῦ Γένους μας.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....