Εκδήλωση Τιμής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση στο Φίλυρο