Επισκοπή Μπουκόμπας: Νέα χρονιά- νέες ενορίες – Νέα Ζωή

Το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς 1-2-3/1 στην Αρχιερατικη Περιφέρεια Γκειτας η περιοδεια του Επισκοπου Μπουκομπας είχε πολυ κοπο, αλλα και πολυ ευλογια με 3 Θειες Λειτουργιες, 80 Βαπτισεις και 3 Γάμους, που τελέστηκαν.
Σταθμος την μέρα της Πρωτοχρονιάς ήταν η μεγάλη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, με την συμμετοχή 120 νεων από τους 6 Ιερεις της Αρχιερατικης Περιφέρειας Γκειτας.
Θεμα της Συναντηση ήταν: «Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ», που ει σηγήθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκο πος κ. Χρυσοστομος. Στη συνεχεια οργανώθηκαν οι Επιτροπες Νεοτητος κατα Ενορία. Εξέλεξαν Διοικητικά Συμβούλια και στο τέλος ανέδειξαν το Δ.Σ. Νεότητας της Αρχιερατικης Περιφέρειας, που θα την εκπροσωπησει στη Γενικη Συνέλευση Νεολαίας που θα οργανωθεί στις 12 Φεβρουαρίου με σκοπό την ίδρυση του Συνδεσμου Ορθοδοξων Νεων της Επιδκοπης.
Ο Επίσκοπος τους κάλεσε να συμμετέχουν στη ζωή της Επισκοπης εργαζόμενοι στο Ενοριακο, Κατηχητι κό, Λειτουργικο και Κατασκηνωτικό έργο.
Τους κάλεσε να προσφερθούν στην Ιερωσυνη και να αναλάβουν πρωτοβου λίες στις Ενοριες με υπακοη στους Εφημερίους.
Η μεγάλη ευλογια ήταν το ξεκίνημα δυο νεων Ενοριών, που υποδέχθηκαν τον Επίσκοπο και τη συνοδεία του με αλαλαγμούς κρατώντας κλαδιά δένδρων και απλωνοντας τα ρούχα τους. Τέτοιος ήταν ο ενθουσιασμός του και η χαρά τους.
•Στη Νυαμουσουα ειχε ξεκινήσει Ιεραποστολη από τον π. Ιακωβο που βάπτισε τους πρώτους 140 χριστια νους το πρώτο τρίμηνο του 2022. Ο π. Ελευθεριος έπηυξησε ποιοτικά το μικρό ποίμνιο και ο π. Ευσεβιος κατη χει τους 50 Κατηχουμενους.
Η Επισκοπη έστειλε αυτους τους κα λους κληρικους για να αναπληρώσουν το κενό, που δημιουργήθηκε με την προσχωρηση στο Ρωσικο Σχισμα του παλαιού εφημέριου, που τέθηκε σε αργία.
Τι ειρωνία!
Ο εφημέριος αποσχισθηκε και η ενορία προοδεύει!
«_Ευλογητός ο Θεος ο ούτως ευδοκη σας!»_Απο το πικρό του σχίσματος, βγάζει το γλυκό της Ιεραποστολης. Οι σχισματικοι επιτρέπει ο Κυριος να φύ γουν γιατί δεν έπρεπε να είναι στην ποίμνιο του, στο οποίο μόνο ζημιά προ ξενούσαν.
Στην Νυαμουσουα εδώ τελέσθηκε Αγι ασμός και προσφέρ θηκαν λόγοι Κατή χησης. Με την Εκ κλησιαστικη Επιτρο πη επισκέφθηκαν το οικοπεδο, που μπορεί να αγορασθεί για να κτισθεί ο Ναος. Ελπιζουμε ο Κυριος να ευλογη σει τους φτωχούς χριστιανους που τωρα προσεύχονται κάτω από ένα δενδρο και τις Λειτουργιες τους στην αιθουσα του σχολείου.
•Στην Σιουγκουλε ο π. Ιωακειμ με το Ιεραποστολικο του έργο δημιούρ γησε περί τους 100 κατηχουμενους.
Ο Επίσκοπος ανέθεσε σε Κατηχητη σε συγκεκριμένη μέρα και ωρα να γίνεται η Κατηχηση. Ο δε Εφημέριος θα έρχεται να κάνει ακολουθιες για να αρχίσουν να προσεύχονται και να αγωνίζονται πνευματικα.
Κάλεσε δε τους κατηχουμενους να εκλέξουν από τους ήδη βαπτισμένος Εκκλησιατικη Επισττοπη που θα αναζητήσει οικοπεδο για κτίσιμο Ναου.
Τους ευχήθηκε καλη πορεια στη συναντηση τους με το Χριστο χωρίς εμπόδια και ατυχήματα στο δρόμο τους «που έκρυψε» ο εχθρός διαβολος, ο λογισμός τους και οι άλλοι «αντικειμενοι».

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....