Επίσκοπος Μπουκόμπας : “Η Διχόνοια έχει τραυματίσει την σύγχρονη Ορθοδοξία”