Ἔτη Σας πολλά, Παναγιώτατε!

Τήν 11η Ἰουνίου, ἑορτή τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἄγει τά Ὀνομαστήριά του ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος.

Εὐγνωμονοῦμε τόν Θεό γιά τή μακρόχρονη παρουσία του στό Πηδάλιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας! Μέ τά δυσαρίθμητα τάλαντα καί τή δυναμική του, μέ τή σοφία καί τό ὑψηλό πνευματικό του ἀνάστημα, μέ τή χαρισματική καί πολύεδρη προσωπικότητά του, ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια τό νοητό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας ἐν μέσω τρικυμιῶν καί κινδύνων.

Ἄξιος! Ὁ Θεός νά τόν πολυχρονίζει καί νά τόν διακρατεῖ ὡς φλόγα ἀειλαμπή στό Φανάρι τῆς Οἰκουμένης!

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....