Η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στην Μητρόπολη Δέρκων

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩι ΝΑΩι ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

2022

17 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ.

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, χοροστατοῦντος τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

18 Ἀπριλίου, Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ.

Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

19 Ἀπριλίου, Μ. ΤΡΙΤΗ.

Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

20 Ἀπριλίου, Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ.

Ὥραι, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν τιμίων δώρων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, χοροστατοῦντος τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως.

Ὥρα ἐνάρξεως 16.00.

21 Ἀπριλίου, Μ. ΠΕΜΠΤΗ.

Ὄρθρος καί Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

22 Ἀπριλίου, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Μ. Ὥραι καί Μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

23 Ἀπριλίου, Μ. ΣΑΒΒΑΤΟN.

M. Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

24 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Τελετή τῆς Ἀναστάσεως, Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως 23.00.

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΝΑΩι ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

2022

17 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ.

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

18 Ἀπριλίου, Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ.

Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν Τιμίων Δώρων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, χοροστατοῦντος τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

19 Ἀπριλίου, Μ. ΤΡΙΤΗ.

Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

20 Ἀπριλίου, Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ.

Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 16.00.

21 Ἀπριλίου, Μ. ΠΕΜΠΤΗ.

Ὄρθρος καί Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

22 Ἀπριλίου, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Μ. Ὥραι καί Μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

23 Ἀπριλίου, Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

M. Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

24 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Τελετή τῆς Ἀναστάσεως, Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως 23.00 (Βράδυ Μ. Σαββάτου).

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον θά ἀναγνωσθῇ εἰς διαφόρους γλώσσας καί θά διανεμηθοῦν πασχαλινά ὠά. Θά ἐπακολουθήσῃ Πασχαλινή δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ὥρα ἐνάρξεως 11.00 (Πρωί).

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΝΑΩι ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ

2022

17 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ.

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

18 Ἀπριλίου, Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ.

Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

19 Ἀπριλίου, Μ. ΤΡΙΤΗ.

Ὥραι, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν τιμίων δώρων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, χοροστατοῦντος τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

20 Ἀπριλίου, Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ.

Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 16.00.

21 Ἀπριλίου, Μ. ΠΕΜΠΤΗ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

22 Ἀπριλίου, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Μ. Ὥραι καί Μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

23 Ἀπριλίου, Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ.

M. Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

24 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Τελετή τῆς Ἀναστάσεως, Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Θά εὐλογηθοῦν καί θά διανεμηθοῦν τά Πασχαλινά ὠά καί θά ἐπακολουθήσῃ Πασχαλινή συνεστίασις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ὥρα ἐνάρξεως 23.00 (Βράδυ Μ. Σαββάτου).

Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΝΑΩι ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΥΡΡΥΑΚΟΣ

2022

17 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ.

Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

18 Ἀπριλίου, Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ.

Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

19 Ἀπριλίου, Μ. ΤΡΙΤΗ.

Ὥραι, Ἑσπερινός καί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τῶν τιμίων δώρων.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

21 Ἀπριλίου, Μ. ΠΕΜΠΤΗ.

Ἀκολουθία τῶν Παθῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

22 Ἀπριλίου, Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Μ. Ὥραι καί Μ. Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

24 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Τελετή τῆς Ἀναστάσεως, Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ὥρα ἐνάρξεως 23.00 (Βράδυ Μ. Σαββάτου).

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον θά ἀναγνωσθῇ εἰς διαφόρους γλώσσας καί θά διανεμηθοῦν πασχαλινά ὠά. Θά ἐπακολουθήσῃ Πασχαλινή δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΝΗ ΜΑΧΑΛΛΕ – ΑΝΩ ΒΟΣΠΟΡΟΥ

23 Ἀπριλίου, Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ

M. Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, χοροστατοῦντος τοῦ ΣεβΠοιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κἈποστόλου.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο