Η μνήμη των Αγίων Πολυκάρπου και Φωτεινής στην Μητρόπολη Σμύρνης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ἡ ἐτησία μνήμη τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου

Τὴν ἐτησίαν μνήμην, ἀγομένην τὴν 23ην Φεβρουαρίου, τοῦ μεγάλου Ἀποστολικοῦ Πατρός, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, Ἁγίου Ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, τιμᾷ ἡ τοπικὴ τῶν Σμυρναίων Ἐκκλησία. Αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι θὰ τελεσθοῦν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

17:00 Μέγας Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

09:00 Ὄρθρος – Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία

Κατὰ τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθία θὰ τεθῇ εἰς προσκύνησιν ἀπότμημα ἐκ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου.

Ἡ ἐτησία μνήμη τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς

Τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς, τῆς Σαμαρείτιδος, τιμωμένης ἐξ ἔθους παλαιοῦ δὶς τοῦ ἔτους, τόσον κατὰ τὴν ἐτησίαν μνήμην αὐτῆς, τὴν 26ην Φεβρουαρίου, ὅσον καὶ τὴν Ε΄ ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Πάσχα Κυριακὴν (τῆς Σαμαρείτιδος), πανηγυρίζει καὶ ἐφέτος ἡ τοπικὴ ἡμῶν Ἐκκλησία τὴν ἐτησίαν μνήμην αὐτῆς τὴν προσεχῆ Κυριακήν. Αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι θὰ τελεσθοῦν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Σάββατον 25 Φεβρουαρίου 2023

17:00 Μέγας Ἑσπερινὸς μετ’ ἀρτοκλασίας

Κυριακὴ 26 Φεβρουαρίου 2023

09:00 Ὄρθρος – Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία

 

ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....