Η Πανήγυρις της Αγίας Παρασκευής σε Σταυρό και Δουμπιά

Ἡ τιμή πρός τήν Ἁγία ἔνδοξο Ὁσιομεγαλοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὀρθοδοξία εἶναι μεγίστη. Ἡ Ἁγία εἶναι φιλόλαος καί τό ὀρθόδοξο Πλήρωμα τῆς ἀποδίδει μεγάλο σεβασμό καί τρέφει γι’ αὐτήν πολυποίκιλα ἀγαπητικά αἰσθήματα. Στήν Ἱερά μας Μητρόπολη ἐπίκεντρο τῶν Ἑορτῶν αὐτῶν εἶναι τό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας στό γνωστό ὁμώνυμο ἄλσος τῆς Ἀρναίας, ὁ Καθεδρικός Ναός τοῦ Σταυροῦ ἐπ’ ὀνόματί Της, τόν ὁποῖο ἀνήγειραν οἱ πρόσφυγες μετά τό 1922 καί ὁ μεγαλοπρεπής Ναός Της στά Δουμπιά. Τό Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στήν Ἀρναία ἀναπλάθεται καί ἀνακαινίζεται ἐκ βάθρων καί πιστεύομε τήν ἑπόμενη χρονιά νά ἔχει ἀπαρτιστῆ πλήρως, μέ τή συνδρομή τοῦ φιλαγίου Λαοῦ μας καί ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ π. Παϊσίου καί τοῦ π. Γεωργίου πού τήν διακονοῦν.

Γιά φέτος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Κάτω Σταυροῦ, ὅπου διακονεῖ τό πνευματικό του τέκνο, ὁ Αἰδ. π. Κωνσταντῖνος Ἰσαακίδης, ἕνας εὐλαβέστατος Κληρικός πού ἔχει ἤδη ἀναλάβει στούς ὤμους του τήν ἀναπαλαίωση καί ἀνάπλαση τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ. Ἤδη ἡ ἀπαιτούμενη ἄδεια ἀπό τήν Ὑπηρεσία Δομήσεως τῆς Ἐκκλησίας μας ἐλήφθη καί σύν Θεῷ ἀπό Σεπτέμβριο θά ἐκκινήσουν οἱ ἐργασίες γιά νά ἀποδοθῆ εὐπρεπής ὁ Ναός στήν Ἁγία καί στόν Λαό μας.

Πολύς ὁ Λαός μας προσῆλθε στή χάρη Της μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο κ. Διαμαντῆ Λιάμα, τόν Διοικητή τῆς Ταξιαρχίας Καταδρομῶν-Ἀλεξιπτωτιστῶν Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Καπράλο, τόν φιλοξενούμενο στόν Σταυρό Δήμαρχο Ἐρυθροῦ Ἀστέρα τῆς πόλεως Νίς τῆς Σερβίας κ. Μίκυ Μιλοτίνοβιτς καί τούς συνεργάτες του ἀδελφούς Σέρβους, τούς Ἀντιδημάρχους κ.κ. Νικόλαο Πανταζίδη καί Θεόδωρο Ἰορδανίδη, τόν Πρόεδρο Σταυροῦ κ. Θεμιστοκλῆ Χαραλαμπίδη, τήν Πρόεδρο τοῦ ΟΚΠΑΠ κα Κική Τσουραλάκη, τήν Ἀντιδήμαρχο κα Στέλα Σαλέπη, τόν Πρόεδρο τῆς ΔΕΥΑΓ κ. Χρῆστο Γκολιδάκη καί τόν Διοικητή Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Σταυροῦ Ἀνθυποπυραγό κ. Χρῆστο Στρίβα.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἐξαίροντας τίς βασάνους πού ὑπέφερε ἡ Ἁγία Παρασκευή στή Ρώμη ἐπί αὐτοκράτορος Ἀντωνίνου καί τόν διωγμό του, ὑπεγράμμισε τή φρασεολογία τῆς ὑμνολογίας τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ πού γεραίρει τήν Παρασκευή τονίζοντάς Της ὅτι “ἀνέδειξε τό φύλο Της”.  Ὁ Σεβασμιώτατος παρετήρησε ὅτι ὁ Κύριός μας τή γυναίκα τήν ἀνέδειξε στόν θρόνο της ὡς ἀπολύτως ἰσότιμο πρόσωπο μέ τόν ἄνδρα καί τήν ἀνύψωσε ὡς τιμωμένη Παντάνασσα στίς ψυχές καί τά τέμπλα ὁλάκερης τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἄλλωστε, στή μήτρα γυναικός, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἐζυμώθη τό Μυστήριο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Γιά τοῦτο καί ἡ γυναίκα ἀπό ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶς θεωρεῖται, κυρίως μέ τό πρόσωπο τῆς Παναγίας-Μητέρας τοῦ Κυρίου μας, ὡς συναίτιος τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ, στόν ὁποῖο συμμετεῖχε πλῆθος Λαοῦ, ἐκκίνησε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ἁγίας ἀνά τήν πόλη τοῦ Σταυροῦ, μέ τόν Λαό της νά μετέχη ἐνεργά σέ αὐτήν καί συμπαραστατούμενος ἀπό τούς παραθεριστές ἀδελφούς μας ἀπό Σερβία, Βουλγαρία καί ἄλλες χῶρες τῶν Βαλκανίων.

 

 

φωτογραφιες

 

 

 

 

 

 

 

 

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος μέ τόν Διάκονό του π. Νικόλαο Τσεπίση ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίας Παρασκευῆς Δουμπιῶν, στήν ὁποία διακονεῖ ὁ Αἰδ. Οἰκ. π. Σταῦρος Τράκας, ὁ ὁποῖος πέραν τοῦ πνευματικοῦ ἔργου στήν Ἐνορία του στηρίζει καί τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὡς βασικό του στέλεχος. Καί ἐδῶ ὁ Λαός πολύς κατέκλυσε τόν ἱερό χῶρο τοῦ Ναοῦ μέ ἐπικεφαλῆς τούς Βουλευτές κ.κ. Γεώργιο Βαγιωνᾶ καί Ἀπόστολο Πάνα, τόν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Ἰωάννη Γιῶργο, τούς Ἀντιδημάρχους κ.κ. Ἰωάννη Σιμώνη καί Χρῆστο Κομπόγιαννο, τή Δημοτική Σύμβολο καί Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Ἐπιχειρήσεως κα Μαρία Ἀβέρη, τήν Περιφερειακή Σύμβουλο κα Κατερίνα Ζωγράφου, τόν Ἐπίτιμο Πρόεδρο τοῦ Παγχαλκιδικοῦ Συλλόγου «Ἀριστοτέλης» κ. Μιχαήλ Καρτσιώτη κ.ἄ.. Τό ἀναλόγιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπως κατά τόν Ἑσπερινό ἐτίμησε ὁ κ. Στυλιανός Ζαχαρίου, Πρωτοψάλτης τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Θεσσαλονίκης, ἔτσι καί τήν κυριώνυμο ἡμέρα ἐτίμησε μέ τήν τέχνη του ὁ κ. Πάρης Γκούνας, Ἄρχων Ὑμνωδός τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί Πρωτοψάλτης τῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν Θεσσαλονίκης.
        Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναλύοντας τό Μαρτυρολόγιο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς παρετήρησε ὅτι για τόν ὀρθόδοξο πιστό στήν Ἐκκλησία μας ὑπάρχουν τρία Βαπτίσματα:
Α) Τό ἐν Ὕδατι Βάπτισμα, τό εἰσαγωγικό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσῳ τοῦ ὁποίου ὁ βαπτιζόμενος ἀφοῦ μετάσχη στόν θάνατο τοῦ Κυρίου μας, ἀπολαμβάνει τήν Ἀνάστασή Του καί ἐνδύεται Χριστόν ὡς ἔνδυμά του καί Τοῦτον Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα.
Β) Τό ἐν Αἵματι Βάπτισμα! Αὐτό πού ὁ Κύριος ὑπέστη ὡς Πρωτομάρτυς στόν Σταυρό καί ἀκολούθησαν ἑκατομμύρια Μαρτύρων καί ἀκολουθοῦν μέχρι σήμερα, πορφυρώνοντας τόν μανδύα τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἡ προσφορά τοῦ αἵματος χάριν τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του. Καί
Γ) Τό Βάτισμα τῶν Δακρύων, τῆς Μετανοίας τό Βάπτισμα, πού συντελεῖται μέσα στό Ἐξομολογητήριο μέ τό Ἐπιτραχήλιο τοῦ Πνευματικοῦ, ξεπλένοντας τόν ἁμαρτωλό ἐσωτερικό κόσμο τοῦ πιστοῦ. Πρόκειται για τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως, τό πλέον φιλάνθρωπο Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας πού τό ἀπολαμβάνει κάθε φορά ὁ πιστός ὅταν εἰλικρινά προσπίπτη στά πόδια τοῦ Πνευματικοῦ του.
        Πρό τής Ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας Κλῆρος καί Λαός μετέβησαν στό Πρεσβυτέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πού ἀποπερατώθηκε καί εὑρίσκεται ἐπάνω ἀπό τήν Αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων στό προαύλιο τοῦ Ναοῦ. Πρόκειται γιά τήν κατοικία τοῦ ἑκάστοτε Ἱερέως, τήν ὁποία ἔφερε εἰς πέρας ἡ μικρή αὐτή Ἐνορία, μέ τήν προσφορά τοῦ ποσοῦ τῶν  25.000 εὐρώ περίπου ἀπό τούς Πιστούς, μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἐφημερίου καί τοῦ ἐκλεκτοῦ του Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου!
        Ἀκολούθησε τό παραδοσιακό “Κουρμπάνι” μέ τήν εὐλογία τῶν ἐδεσμάτων καί τή συμμετοχή ὅλου τοῦ Λαοῦ σέ ἀυτό.

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο