Η πανήγυρις του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ

Ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι ἐπὶ τῃ δεσποτικῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς τελεσθήσεται ἐν τῷ ναϋδρίῳ τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς τὸ Σάββατον, 3ην Ἰουνίου, περὶ ὥραν 6ην μ.μ. ὁ Μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Καθηγουμένου, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ, τὴν δὲ ἐπαύριον Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία, περὶ ὥραν 9ην πρωινήν, προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Καθηγούμενος θὰ τέλεσῃ τὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀναγινώσκων τὰς εὐχὰς τῆς Γονυκλισίας.

Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς

Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι τὴν Δευτέραν 5ην Ἰουνίου, καθ΄ ἧν πανηγυρίζει τὸ ἐπ΄ ὀνόματι τῆς Παναγίας Τριάδος τιμώμενον ναΰδριον τῆς Σχολῆς, τελεσθήσεται ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, μετ΄ ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν καθιδρύματος. Θὰ ἐπακολουθήσῃ δεξίωσις ἐν τῷ Μεγάλῳ Συνοδικῷ τῆς Σχολῆς καὶ ἑόρτιος τράπεζα.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....