Καντάδες σε σοκάκια και πλατείες της Κισαμου και του Σελινου από την Χορωδία της Μητροπόλεως