Κώστας Σπανός: «Θεσσαλικές ενθυμήσεις της Περιόδου 1543-1797 αναφερόμενες σε σχολεία και δασκάλους»