Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Τίμιο Σταυρό στη Σύμη

Εχθές 19η Μαρτίου 2023 Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τό ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν γιά τήν Σύμη ὁ παλαίφατος Ἐνοριακός Ἱ. Ναός τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Ἄνω Χώρα. Ἐκεῖ ἐλειτούργησε ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός, καθ’ ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος οἰκουρεῖ καί ἐφέτος δέν ἠδυνήθη, κατά τό σύνηθες, νά προστῇ τῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως. Ὁ π. Ἀντώνιος εἶχε συλλειτουργούς τόν Οἰκονόμο π. Ἐλευθέριο Ὀθείτη καί τούς Διακόνους π. Γεώργιο Κακακιό καί π. Παῦλο Τερεζάκη, ἐνῶ τό ἱ. Ἀναλόγιο διακόνησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Ἀγαπητός Μιχελλής καί κ. Χαράλαμπος Κατσιμπρής.

Μετά τήν Δοξολογία πραγματοποιήθηκε ἡ Τελετή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὅπου ὁ Λειτουργός λιτάνευσε τόν Τίμιο Σταυρό εὐπρεπισμένο μέ ἄνθη ἐπί δίσκου, ὑψωμένον τιμητικῶς ὕπερθεν τῆς κεφαλῆς του. Ἡ ἱερά πομπή κατέληξε εἰς τό μέσον τοῦ Ναοῦ καί ἐκεῖ ἐπί μικροῦ τραπεζίου, κατά τήν τάξιν, ὁ π. Ἀντώνιος ἀπέθεσε τόν δίσκο καί θυμίασε ψάλλων: «Τὸν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν». Κατόπιν προσῆλθαν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι πιστοί καί ἐν εὐλαβείᾳ προσκύνησαν τόν Τίμιο Σταυρό, λαμβάνοντες ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ Ἱερέως τά περικυκλοῦντα τό Ξύλον τῆς Ζωῆς, εὔοσμα ἄνθη.

Ἀκολούθως ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁμιλήσας ἐπικαίρως, ἀφοῦ μετέφερε στό ἐκκλησίασμα τίς Πατρικές εὐχές καί Ἀρχιερατικές εὐλογίες τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.

Κατὰ τὴν σημερινὴ Κυριακή, ποὺ εὑρισκόμεθα στὸ μέσον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὑψώνει τὸν Σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ θέλοντας νά διακηρύξει τόν βαρυσήμαντο ρόλο του στήν ὑπόθεση τῆς σωτηρίας μας καί παράλληλα νά μᾶς προετοιμάσει γιά τήν ὑπέρτατη Θυσία τῆς ἐπικειμένης Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅταν θά ἀτενίσουμε τόν Σταυρωθέντα Λυτρωτῆ μας ὑψωμένο στόν Γολγοθά. Ἐπίσης μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ ἐμβαθύνουμε στὸ μυστήριο αὐτὸ τοῦ Σταυροῦ καί νά ἀναλάβουμε τόν προσωπικό μας σταυρό γιά νά ἀκολουθήσουμε τρόπῳ καί ἔργῳ τόν Ἐσταυρωμένο Λυτρωτῆ μας, κατά τήν προτροπή Του, «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν Σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι».

Ἡ συμμετοχή μας στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τήν προσωπική μας ὑποχρέωση καί τόν ἰσόβιο ἀγῶνα μας, ὥστε νά ἀποβάλλουμε ἀπό τήν ψυχή μας τό κακό καί τήν ἁμαρτία μέ τήν ἀποκοπή τῶν παθῶν. Αὐτό εἶναι ἐφικτό, ἐφ’ ὅσον ἐντάξουμε τήν σταυρική πορεία στήν προσωπική μας ζωή, μεταβάλλοντας αὐτήν σέ συνειδητή ἐκκλησιαστική ζωή, «ἀνταναπληροῦντες τά ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί ἡμῶν», κατά τόν Ἀπόστ. Παῦλον (Κολ. α΄,24).

Ὀφείλουμε νά εὑρισκόμεθα συνεχῶς σέ κατάσταση μετανοίας διά τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, ἐξαγιασμοῦ τῆς ὑπάρξεώς μας διά τῆς τακτικῆς Κοινωνίας τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Κυρίου. Τέλος καλούμεθα νά ὁμολογοῦμε εὐθαρσῶς τόν Θεό σέ κάθε μας λόγο καί πράξη, «ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ», γιά νά ἔχουμε τήν ἐλπίδα ὅτι, κατά τήν ἀψευδῆ Αὐτοῦ ἐπαγγελία, ὅπως ἐμεῖς ὁμολογοῦμε τόν Χριστό μας, ἔτσι θά μᾶς ὁμολογήσει καί Ἐκεῖνος, ἐνώπιον τοῦ Οὐρανίου Πατρός μας!

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....