Λειτουργική ζωή στην Μητρόπολη Σμύρνης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς

Ἀνακοινοῦται ὅτι τὸ Σάββατον, 29ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καὶ ὥραν 18:00, τελεῖται ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος θὰ προστῇ καὶ τῆς τελεσθησομένης, τὴν ἑπομένην, Κυριακήν, 30ήν ἰδίου, τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Θείας Λειτουργίας (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν κ. Βαρθολομαῖος, θὰ χοροστατήσῃ, τὴν Τρίτην, 1ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., τὴν μὲν πρωΐαν κατὰ τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος, ὡς καὶ κατὰ τὸν μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν αὐτῆς τελεσθησόμενον Μικρὸν Ἁγιασμὸν ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ μηνὸς (ὥρα ἐνάρξεως 09:00), τὸ δ’ ἑσπέρας καὶ ὥραν 18:00, κατὰ τὸν Μέγαν Ἑσπερινὸν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου. Τὴν δ’ ἑπομένην, 2αν ἰδίου, κυριώνυμον τῆς ἑορτῆς ἡμέραν, θὰ προστῇ τῆς Θείας Λειτουργίας (ὥρα 09:00).

Τέλος, θὰ χοροστατήσῃ κατὰ τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν  Λειτουργίαν, τὴν Πέμπτην 3ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεών, τοῦ Θεοδόχου, καὶ τῆς Ἁγίας Προφήτιδος Ἄννης.

Καθηκόντως, φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν μελῶν τῆς Κοινότητος ἡμῶν, ὅτι ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος, περιορισθεὶς κατ’ οἶκον καὶ τηρήσας ἅπαντα τὰ προβλεπόμενα ὑγιειονομικὰ πρωτόκολλα, ὑπεβλήθη εἰς μοριακὸν ἔλεγχον τοῦ ὁποίου τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἀρνητικὸν εἰς τὸν κορωνοϊόν, ἐφ’ ᾧ καὶ ἐπανέρχεται εἰς τὰ καθήκοντα αὐτοῦ.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....