Μητρόπολη Ύδρας: Το πρόγραμμα των Εξετάσεων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής