Μητροπολίτης Bεροίας : «Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον»

Την Πέμπτη 1 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε το θέμα: «Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον».

Ο διαδικτυακός «Επισκοπικός Λόγος» μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 7:00 μ.μ. στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, στο κανάλι στο Youtube καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στη διαδικτυακή ομιλία του ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων: Ἑορτάσαμε πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες τήν εἰς οὐρανούς Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, μέ τήν ὁποία ὁ Χριστός ἐπεσφράγισε τόν κύκλο τῆς ἐπιγείου ζωῆς του.

Ἐπί σαράντα ἡμέρες μετά τήν Ἀνάστασή του ὁ Ἰησοῦς ἐμφανιζόταν ἐπανειλημμένα στούς μαθητές του, ἄλλοτε σέ κάποιους ἀπό αὐτούς καί ἄλλοτε ἐνῶ βρισκόταν ὅλοι μαζί, γιά νά τούς ἐνισχύσει, ἀλλά καί γιά νά τούς προετοιμάσει γιά ὅσα ἐπρόκειτο νά συμβοῦν. Καί τήν τεσσαρακοστή ἡμέρα, ἐνῶ ἦταν ὅλοι οἱ μαθητές παρόντες, ὁ Χριστός τούς μίλησε γιά τό ἔργο πού θά ἀναλάμβαναν καί γιά τήν ἐξ ὕψους δύναμη πού θά ἐλάμβαναν. Καί στή συνέχεια, ἐνῶ τούς εὐλογοῦσε, «διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν καί ἀνεφέρετο εἰς τόν οὐρανόν», σημειώνει ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Λουκᾶς. Οἱ μαθητές, ἀφοῦ παρακολούθησαν ἔκπληκτοι τό θαυμαστό αὐτό γεγονός, ἐπέστρεψαν στά Ἱεροσόλυμα, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τοῦ Χριστοῦ καί περίμεναν τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεώς του.

Μαζί μέ τούς μαθητές τοῦ Κυρίου μας καί ἡ Ἐκκλησία μας, ἔχοντας ἑορτάσει ἤδη τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, βρίσκεται αὐτές τίς ἡμέρες ἐν ἀναμονῇ ἑνός μεγάλου καί ἱστορικοῦ γεγονότος, βρίσκεται ἐν ἀναμονῇ ἑνός θαύματος. Γιατί θαῦμα εἶναι ἡ κάθοδος τοῦ Παναγίου Πνεύματος κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, πού θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες. Θαῦμα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο, συγχρόνως ὅμως καί διαρκές. Γι’ αὐτό καί ὁ λόγος μου σήμερα, πιό ἐπίκαιρος ἀπό κάθε ἄλλη φορά, θά εἶναι γιά τήν Πεντηκοστή, γιά ἐκείνη τή θαυμαστή ἡμέρα τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στά Ἱεροσόλυμα.

Νά ἐπικαλούμαστε καθημερινά τό Ἅγιο Πνεῦμα στήν προσευχή μας καί νά ζητοῦμε πάντοτε τή βοήθεια του γιά ὅ,τι κάνουμε, ὥστε νά ἔρχεται καθημερινά στή ζωή μας, γιά νά τήν ἁγιάζει καί νά τήν κατευθύνει στό καλό καί τήν ἀρετή.

Καί ἄς μήν ξεχνοῦμε νά εὐχαριστοῦμε καθημερινά τόν Θεό, γιατί στέλνει καί σέ μᾶς τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί δροσίζει καί ἁγιάζει καί φωτίζει τόν νοῦ καί τή ζωή μας, ὥστε νά κάνουμε πάντοτε τό θέλημά του καί νά ὁδηγηθοῦμε μέ τή βοήθεια καί τή συμπαράστασή του στή σωτηρία.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....