Ο Αρχιεπίσκοπος στην βράβευση αθλητών από την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η τελετή βράβευσης, από την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία, των αθλητών και των αθλητριών που διακρίθηκαν το 2021.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παρόντες ήταν ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού -εκπροσωπώντας και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη- κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Γ.Γ. της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Μανώλης Κολυμπάδης, μελη της Ε.Ο.Ε., το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, εκπρόσωποι της Γ.Γ.Α., της ΕΛ.ΑΣ. και του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευε ο Αρχιδιάκονος Ιωάννης Μπούτσης.

Ο Αρχιεπίσκοπος ως επίτιμο μέλος του Ε.Ν.Ο.Α. απένειμε την τιμητική πλακέτα στον χρυσό Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο και στην συνέχεια στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ευχαρίστησε για την πρόσκληση και σημείωσε ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια περιοχή όπου τα νερά «τρέχουν» πλούσια από τα βουνά προς την πεδιάδα. «Με εντυπωσίαζε πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο και με απασχολεί όταν βλέπω να τρέχουν με τόση δύναμη και να σκορπίζουν εδώ και εκεί» επεσήμανε ο Αρχιεπίσκοπος και το παρομοίασε με τον ενθουσιασμό των παιδιών. «Ενθουσιασμοί οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν τύχει της καλής προσοχής από όλους μας», είπε ο Αρχιεπίσκοπος και αναρωτήθηκε: «Ποιο είναι το καθήκον ημών των μεγαλύτερων, της Πολιτείας, της Εκκλησίας, της Κοινωνίας;» απαντώντας: «Να φτιάξουμε αυλάκια, ώστε το νερό αυτό, δηλαδή ο ενθουσιασμός των παιδιών και οι δυναμικότητές τους να μην πηγαίνουν χαμένα, αλλά μέσα σε αυτούς τους αγωγούς να κάνουν την γη γόνιμη και να μας δίνουν καρπούς».

Αναφέρθηκε, επίσης, στους αγώνες και στις προσπάθειες των νέων, των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών φορέων και τους κάλεσε «ο ενθουσιασμός και η δύναμή τους να αξιοποιηθούν, ώστε να δώσουν καρπούς, για να χαιρόμαστε και να καμαρώνουμε τα νιάτα της Ελλάδος που δεν είναι κατώτερα από των άλλων χωρών». Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του έδωσε συγχαρητήρια σε όλους όσοι αγωνίζονται για αυτούς τους σκοπούς και ιδιαίτερα στα παιδιά, «σε αυτά που νίκησαν και αυτά που θα νικήσουν».

Επίσης, τον Ιταλό προπονητή της εθνικής ομάδας κωπηλασίας, Τζιάνι Ποστιλιόνε βράβευσε η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία με τον Στέφανο Ντούσκο και τον πρόεδρο της ΕΚΟΦΝΣ Γιάννη Βράμπα να κάνουν μαζί την απονομή.

 

 

Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò ðáñåõñÝèç óçìåñá óôçí åäñá ôçò Åëëçíéêçò; Ïëõìðéáêçò Åðéôñïðçò óôçí åêäçëùóç ðïõ äéïñãáíùóå ç Åëëçíéêç Ïìïóðïíäéá Êùðçëáóéáò âñáâåõïíôáò ôïõò êïñõöáéïõò áèëçôåò ãéá ôï 2021–Óôçí åêäçëùóç ðáñåõñåèç ï Õöõð. Áèëçôéóìïõ Ëåõôåñçò Áõãåíáêçò .ï Ã.à ôçò Åëëçíéêçò Ïëõìðáéêçò Åðéôñïðçò Ìáíùëçò Êïëõìðáäçò , ìåëç ôçò ÅÏÅ , ôï Ä.Ó ôçò Ïìïóðïíäéáò , åêðñïóùðïé ôçò ÃÃÁ, ôçò ÅËÁÓ êáé ôïõ Ðïëåì Íáõôéêïõ êáèùò êáé ïëïé ïé áèëçôåò ðïõ äéåêñéèçóáí ôï 2021 óå áãùíåò óôï Ôïêéï(Ïëõìðéáêïé) , Ðáãêüóìéïé êáé Ðáíåõñùðáéêïé ÖÙÔÏ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο