Ο Κατανυκτικός Εσπερινός στην Κάλυμνο

Το εσπέρας της Κυριακής 13/3/2022, ετελέσθη ο Κατανυκτικός Εσπερινός της Α΄ Κυριακής των Νηστειών στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Σωτήρος Χριστού Καλύμνου.

Στον εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας  κ.κ.Παΐσιος, ο οποίος μετά το τέλος του εσπερινού πραγματοποίησε ομιλία με θέμα : «Αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμο η Πίστις ημών».


Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ:

«ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΝΙΚΗ Η ΝΙΚΗΣΑΣΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Η ΠΙΣΤΙΣ ΗΜΩΝ»

H Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, εορτάζει σήμερα μία εκ των μεγάλων αυτής και επισήμων εορτών της. Εορτάζει και πανηγυρίζει τα λαμπρώς νικητήρια της πίστεως ημών  κατά του κόσμου της πλάνης και της  αμαρτίας και των πυλών του άδου, εκ μέσου των αιρετικών, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία εξήλθε νικήτρια και ζωντανή. Νικώσα και σώζουσα κατά την επαγγελία του αρχηγού και θεμελιωτή αυτής, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Δια τούτο και η σημερινή ημέρα – Πρώτη Κυριακή των Νηστειών – καλείται και Κυριακή της Ορθοδοξίας, και καλεί από περάτων έως περάτων της γης τα πιστά της Εκκλησίας τέκνα, εν πνεύματι και αληθεία την σεβάσμια αυτή εορτή να εορτάσουν, που η ιερά παράδοση και θεσμός άγιος καθιέρωσε.

Η Εκκλησία του Χριστού είναι το μέγα ηθικό οικοδόμημα, το οποίο θεμελίωσε αυτός ο Θεός. Βάσις  δε αυτής της θεμελιώδους πέτρας είναι η πίστις προς τον Χριστό, ως Υιό του Θεού Μονογενή. Επί του θεμελίου τούτου οικοδομείται ο Χριστιανισμός, το  Ευαγγέλιο, η ηθική του, τα μυστήριά του, η δύναμίς  του, η ενέργειά του, τα θαυμαστά και σωτήρια αποτελέσματά του.

Η Εκκλησία σήμερα περιβαλλομένη τον εόρτιον αυτής χαρακτήρα εορτάζει την νίκη και το θρίαμβο της Χριστιανικής Θρησκείας της μόνης αληθινής κατά των πολυποίκιλων εχθρών της, πού ζητούσαν λοισιωδώς να την εξοντώσουν και την εξαφανίσουν.

Αυτό το Θεόδοτο Δημιούργημα, το Φώς το αληθινό, που τελεσιουργήθηκε επί του Φρικτού Γολγοθά και  ανέτειλε εκ του Παναγίου Τάφου, ευθύς εξαρχής καταπολεμήθηκε υπό πολλών και αλλοιώθηκε η όψη του, αλλά είναι δυνατό ποτέ να διασυρθεί και να αφαιρεθεί η θεμελιώδης αλήθεια; Ότι Ανέστη ο Κύριος εκ του τάφου!

Την Ορθόδοξο Εκκλησία, πού κεφαλή αυτής είναι ο Σωτήρας Χριστός και μέλη πάντες εις Χριστό πιστοί την  πολέμησαν εχθροί πολλοί και πολυώνυμοι αιρετικοί. Νήπιοι και νάνοι, τίγρεις και λέοντες αλλ’ ουδέν εποίησαν. «Κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι, και προσέπεσαν τη οικία ταύτη και δεν έπεσε,  τεθεμελίωτο γάρ επί την  πέτραν». Ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους Α΄ λέγει , « η δε πέτρα ήν ο Χριστός». Ο δε ψαλμωδός της Εκκλησίας ψάλει, κατά την θεμελίωση Ιερού Ναού «επί την ασάλευτον Χριστέ πέτρα των εντολών σου, την Εκκλησίαν σου στερέωσον».

Η επι γής Στρατευομένη του Χριστού  Εκκλησία πολεμουμένη νικά, επιβουλευομένη παραγίνεται, υβριζομένη λαμπροτέρα αναδεικνύε-ται, δέχεται τραύματα, αλλ’ ου καταπίπτει» και ερωτά ο της Εκκλησίας Χρυσούς την γλώσσα Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «διατί λοιπόν συνεχώρησε τον πόλεμο; Ίνα δείξη λαμπρότερο το τροπάριον. Τοιαύτη η δύναμις της πίστεως, ότι «Και αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών».

Μεγάλη αληθώς η δύναμη της πίστεως, τα δε έργα της είναι υψηλά και ανάλογα προς την θεία δύναμή της. Είναι ανόητοι, μωροί και τυφλοί εκείνοι πού χωρίζουν την ηθική του Χριστιανισμού, από την δήθεν  χριστιανική ηθική, πού προβάλουν και διδάσκουν οι άσοφοι του κόσμου τούτου.

Καθένας από αυτούς τους δήθεν σοφούς του αιώνος του κόσμου τούτου πράττει καθώς πιστεύει, ίδια είναι η πίστης αυτών, ιδία είναι και οι πράξεις και τα έργα τους. Είναι μωροί και δυστυχείς πού καταφρονούν την αγία του Χριστού πίστη, και δεν θέλουν να  κατανοήσουν ότι, η πίστη στο Αληθινό Θεό, και όν απέστειλε Ιησού Χριστό, είναι ωφέλιμος στον άνθρωπο και σωτήριος όχι μόνον δια την παρούσα αλλά και δια την μέλλουσα ζωή.

Η πλάνη παρουσιάζεται πολλές φορές με αρκετή αληθοφάνεια, ο Διάβολος μετασχηματίζεται πολύ συχνά και ως άγγελος  φωτός και οι πιστεύοντες σ’ αυτό, άνθρωποι «εν ενδύμασι προβάτων» ως φοβεροί λύκοι έρχονται να δηλητηριάσουν τον κατ’ εικόνα Θεού  άνθρωπο με το ψεύδος, την απάτη, και πολλάκις με δόλο.

Ο άνθρωπος είναι γεγονός ότι πολλάκις περικυκλώνεται από συμφορές και θλίψεις και δεν βρίσκει καμία, μα καμία παρηγοριά, γιατί το ψεύδος σχίζει την ψυχή του ως μαχαίρι  δίστομο  με αποτέλεσμα να χάσει την σωτηρία της ψυχής του, να χάσει τον προσανατολισμό του.

Πού ο φοβερός Αρειανισμός; Πού ο Μονοφυσιτισμός; Πού ο Μονοθελητισμός; Πού η Εικοναμαχία; Πού για χίλια χρόνια τάραξε την Ανατολή; Πέρασαν ως παφλάζοντα κύματα και χάθηκαν στον καιάδα της λήθης.

Η Εκκλησία του Χριστού Σταυρωμένου και Αναστάντος Ιησού  Χριστού συγκρότησε εναντίον πάντων των αιρετικών τις Οικουμενικές Συνόδους, που οι μεγαλώνυμοι Πατέρες και Διδάσκαλοι γενναίως και πολυτρόπως πλήρης ζήλου και αγάπης αγωνίστηκαν και πολέμησαν τις δυσμενείς των αιρετικών παρατάξεις. Η χριστιανική αλήθεια μένει εσαεί ανόθευτος στις αποφάσεις των αγίων επτά Οικουμενικών Συνόδων, ως και των τοπικών Συνόδων και στην αψευδή Διδασκαλία των Πατέρων και Διδασκάλων της.  Και ως απεφάνθη η εν Κρήτη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος (2016), «η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, εικών της Αγίας Τριάδος, μία ασίγαστος προφητική φωνή εν τω κόσμω».

Η αμώμητος Νύμφη του Χριστού, η Εκκλησία, η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική, με την χάρη του Παναγάθου Θεού και εν Αγίω Πνεύματι νίκησε νίκη ένδοξο και κατέρριψε το μίσος και την υπερηφάνεια των ποικίλων  αιρετικών των οποίων οι ψευδείς διδασκαλίες τους έπεσαν στο κενό.

Η αείφωτος λαμπάδα της χριστιανικής αλήθειας, «το Φώς Χριστού φαίνει πάσιν», το οποίο ανέτειλε εκ του Παναγίου Τάφου  θα φωτίζει έκτοτε την Εκκλησία και  θα ζωογονεί την ανθρωπότητα, και θα τη καθοδηγεί εις πάσα την αλήθεια  « εν Αγίω Πνεύματι».

Είναι δυνατό, λοιπόν, υπό των  διαφόρων αρνητών και αιρετικών  να αλλοιωθεί η όψη της Ορθοδόξου ημών πίστεως και να διασυρθεί και να αφαιρεθεί η θεμελιώδης αλήθεια; Ότι Ανέστη ο Κύριος εκ του τάφου;

Ο πιστός και ενάρετος  άνθρωπος προσφεύγοντας στην Εκκλησία του, την μόνη πηγής σωτηρίας, κατά τον άγιο Κυπριανό Επίσκοπο Λουγδούνων, βρίσκει εκεί ανακούφιση στο πόνο του και απαλλαγή  των θλίψεών του. Η μόνη παρηγοριά του Χριστιανού είναι η πίστης του  στον Χριστό.

Ας κατανοήσει ο άνθρωπος ότι, εξ  όλων των  δωρεών του Θεού   η πρώτη και μεγάλη δωρεά  είναι η πίστης στον Χριστό και Σωτήρα πάντων των ανθρώπων και επομένως πρέπει να τιμάται από τους  ανθρώπους  εν έργω και λόγω  η μεγίστη αυτή δωρεά του Θεού Πατρός , Η πίστης ημών η νικήσασα τον κόσμο.

Πατέρες και αδελφοί,

Η Χριστιανική θρησκεία και μάλιστα η Ορθοδοξία συνδέθηκε αδιαρρήκτως και ταυτίστηκε με το ένδοξο και πολύπαθες Έθνος μας και σε ημέρες  δόξας και  ευτυχίας και σε  ημέρες δύσκολες, διωγμών και λοιπών εθνικών συμφορών και παρά πάντα ταύτα βάσταξε την Ιερά της Ορθοδοξίας Σημαία βαμμένη με αίμα Ηρώων και Μαρτύρων πεσόντων υπέρ πίστεως και Πατρίδος.

Η Ορθόδοξος Εκκλησία  δεν διατήρησε μόνο την Θεόδοτο Αλήθεια καθαρή και αναλλοίωτη, αλλά επέβη και η μυστηριώδης κιβωτός μέσα  στην οποία φυλάχθηκε η αθάνατος Ελληνική γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα και η εθνική ύπαρξη και ζωή.

Μακάριο το Έθνος, λέγει και ο υψιπέτης ποιητής Δαυίδ, ού εστι Κύριος ο Θεός αυτού, όν εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτώ».

+ Ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας Παΐσιος

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο