Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης τιμᾶ τήν 4Ε! (Περιοδικό ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ – Ιανουάριος 2022)

Μιά μεγάλη τιμή καί κυρίως εὐλογία δέχτηκε ἡ ἐκκλησιαστική τηλεόραση τῆς 4Ε ἀπό τόν πολυσέβαστο Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τήν Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 μεταδόθηκε ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε ἡ ἐκπομπή: «30 χρόνια στό Φανάρι τῆς Οἰκουμένης». Ἕνα ἀφιέρωμα στόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, μέ ἐκτενή συνέντευξη, πού παραχώρησε ὁ ἴδιος στόν Ἀρχιμανδρίτη πατέρα Νικάνορα Παπανικολάου, Πνευματικό Προϊστάμενο τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος «Ἁγία Λυδία».

Μέ συγκίνηση ἀκούσαμε τόν Παναγιώτατο νά καταθέτει τίς σκέψεις του: «Εἶμαι βαθύτατα εὐγνώμων στόν Θεό καί γι’ αὐτή τήν ἐπέτειο καί γιά τίς τόσες ἄλλες δωρεές, πού μοῦ ἔδωσε σέ αὐτά τά 30 χρόνια καί γενικότερα στήν ζωή καί στήν ἐκκλησιαστική μου πορεία. Μέρα-νύχτα Τόν εὐχαριστῶ, χωρίς ὑπερβολή, γιατί μοῦ ἔδωσε πάρα πολλά, παρά τήν ἀναξιότητά μου καί παρά τίς ἐλλείψεις μου. Δέν θά ἀξιολογήσω ἐγώ τό τί ἔκανα στά 30 χρόνια. Ἔκανα τό καθῆκον μου. Προσπάθησα νά ἀνταποκριθῶ στήν εὐθύνη, στό χρέος καί στήν τιμή, πού μοῦ ἔκανε ὁ Θεός. Μαζί μέ τούς συνεργάτες μου καί μέ τήν εὐχή τῶν προκατόχων μου, ἔκανα ὅ,τι μποροῦσα. Καί ὅσο χρόνο θέλει ὁ ἅγιος Θεός, θά συνεχίσω νά προσπαθῶ νά κάνω τό καλύτερο δυνατόν γιά τήν Ἐκκλησία καί γιά τό Γένος».

Μάλιστα, γνωρίζοντας πόσο προσεκτικός εἶναι ὁ Παναγιώτατος στήν ἐκφορά τοῦ λόγου του, θεωροῦμε ἰδιαίτερα τιμητική γιά τόν Σταθμό μας τήν ἔναρξη τῆς συνέντευξης:

«Πάτερ Νικάνορ, ἀγαπητέ εἰς ὅλους, καί γιά μένα εἶναι χαρά καί μεγάλη εὐχαρίστησις νά ἐπικοινωνῶ γιά μία ἀκόμη φορά μαζί σας, μέ τό 4Ε, μέ τήν Ἀδελφότητα “Ἁγία Λυδία ἡ Φιλιππησία”. Εὐχαριστῶ πού ἤρθατε αὐτοπροσώπως, σάν ἀντιπροσωπεία ἀπό τήν Ἀσπροβάλτα, γιά νά ὑποβάλετε σέβη καί νά μέ συγχαρεῖτε καί εὐχηθεῖτε γιά τά 30 χρόνια τῆς Πατριαρχίας μου».

Ἀλλά καί νωρίτερα, στήν πανηγυρίζουσα Σκήτη ἁγίου Σπυρίδωνος, στήν Χάλκη Πριγκηπονήσων, ὅπου βρεθήκαμε κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μᾶς ἐπεφύλαξε ἀξιομνημόνευτο καλωσόρισμα:

«Κι ἕνα ἰδιαίτερο καλωσόρισμα πρός τόν Ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην πατέρα Νικάνορα καί τόν κατά σάρκα ἀδελφό του, τόν πατέρα Βασίλειο, μαζί μέ τίς ἀδελφές ἀπό τό προσκύνημα, ἀπό τό συγκρότημα τῆς ἁγίας Λυδίας τῆς Φιλιππησίας, ἀπό τήν Ἀσπροβάλτα τῆς Θεσσαλονίκης, πού διακρίνονται, ὅλοι τους, γιά τήν ἀγάπη τους καί τήν εὐλάβειά τους πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πρός τήν ὁποία προσφέρουν καί ἐμπράκτως τήν προσφοράν των κάθε χρόνο μέ τήν ἔκδοσιν τῆς Ἐπετηρίδος μας. Καί πολλές ἄλλες ἐκδηλώσεις εὐλαβείας καί ἀγάπης των ἔχουμε βιώσει τά τελευταῖα χρόνια, διά τάς ὁποίας καί εὐχαριστοῦμε θερμῶς. Καί ἐπικαλούμεθα ἐπ’ αὐτούς καί ἐπί τό ἔργον των τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Θεοῦ».

Παναγιώτατε, ὁ ἐκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε σᾶς εὐγνωμονεῖ γιά τήν εὐλογία καί τήν τιμή. Εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἀγάπη καί τήν στήριξή σας!

 

 

Ἡ συνέντευξη, ὅπως καί ἡ Θεία Λειτουργία μέ Πατριαρχική Χοροστασία στήν Σκήτη ἁγίου Σπυρίδωνος Χάλκης εἶναι ἀναρτημένα στό κανάλι τῆς 4Ε στό Youtube: greektv4e.

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....