Ό Μητροπολίτης Σύμης ἐκόμισε καί προσέφερε στήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος τεμάχιον Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου

Σήμερα Πέμπτη 20η Ὀκτωβρίου 2022, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σύμηςκ. Χρυσόστομος χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό Ἁγίας Τριάδος Σύμης, μέ συλλειτουργούς του τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πανορμίτου Ἀρχιμ. Ἀντώνιο Πατρό, τόν π. Γεώργιο Χατζηχρυσάφη Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Τά ἀναλόγια ἐκόσμησαν οἱ Ἱεροψάλτες κ. Πανορμίτης Κακακιός καί κ. Μιχαήλ Κυπριώτης.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐκόμισε καί προσέφερε στήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος τεμάχιον Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου, ὁ ὁποῖος ἀνέκαθεν ἐτιμᾶτο ἀπό τούς εὐλαβεῖς Ἐνορίτες, τοποθετημένο σέ περίτεχνη ἀργυρή λειψανοθήκη, κατασκευασμένη ἰδίοις αὐτοῦ ἐξόδοις, προκειμένου ὡς ὑψίστη εὐλογία τῶν κατοίκων, ὁ πνευματικός αὐτός θησαυρός νά παραμείνει ἐκεῖ ἐσαεί.

Ἐπίσης εὐλόγησε τούς προσφερομένους Ἄρτους καί κατά τήν διακονία τοῦ θείου λόγου, ἀνεφέρθη στόν Ἅγιο Ἀρτέμιο, ὁ ὁποῖος ἦταν Χριστιανός ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς καί γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια. Ὁ Αὐτοκράτορας Ἅγιος Ἰσαπόστολος Μέγας Κωνσταντῖνος, ἐπιβραβεύοντας τά ἠθικά καί πολιτικά του χαρίσματα, τόν τίμησε μέ τό ἀξίωμα τοῦ Πατρικίου καί τόν διόρισε Δούκα καί Αὐγουστάλιο τῆς Ἀλεξανδρείας.

Τό ἔτος 357 μ.Χ. κατ’ ἐντολή τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίου, υἱοῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἔφθασε στήν Πάτρα, γιά νά παραλάβει τά σεπτά λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου καί νά τά μεταφέρει στόν νεόκτιστο τότε Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Κωνσταντινούπολη. Κατά τήν διαμονή του στήν Πάτρα καί μέ τίς δικές του ἐνέργειες κατασκευάστηκε ὑδραγωγεῖο, πρός ἐξυπηρέτηση τῶν κατοίκων τῆς πόλεως.

Ὅταν, τό ἔτος 363 μ.Χ., ὁ Ἀρτέμιος ἄκουσε ὅτι ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης βασάνιζε τούς χριστιανούς στήν Ἀντιόχεια, πῆγε ἀμέσως ἐκεῖ καί μέ παρρησία τόν ἤλεγξε εὐθέως. Ἐκεῖνος, πού δέν περίμενε τέτοια στάση ἀπό ἀξιωματοῦχο, τόν συνέλαβε καί τόν μαστίγωσε ἀλύπητα, δίδοντας ἐντολή νά τοῦ σπάσουν τά ὀστᾶ μέ πέτρες, καί τελικά νά τόν ἀποκεφαλίσουν. Πρίν τήν μαρτυρική του τελείωση, ὁ Ἅγιος ζήτησε νά προσευχηθεῖ καί παρακάλεσε τόν Θεό νά συντρίψει τήν εἰδωλολατρική θρησκεία πού ὑπεράσπιζε ὁ Ἰουλιανός, ὥστε στήν γῆ νά προσφέρεται ἀνεμπόδιστα ἡ καθαρή καί ἀμώμητη θυσία καί νά δοξάζεται τό πανάγιο ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ἔκλινε τά γόνατα καί προσκύνησε πρός ἀνατολάς, τόν ἀληθινό Θεό. Τότε μία φωνή ἐξ οὐρανοῦ εἶπε στόν Μεγαλομάρτυρα: «Ὁ Κύριος ἄκουσε τήν προσευχή σου, Ἀρτέμιε, καί σοῦ χάρισε τή χάρη τῶν ἰαμάτων. Σπεῦσε λοιπόν νά τελειώσεις τόν δρόμο σου καί νά ἀπολαύσεις τό βραβεῖο τό ἑτοιμασμένο γιά τούς ἁγίους καί γιά ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν ἀγαπήσει τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ». Μόλις ἄκουσε τή φωνή αὐτή ὁ μακάριος Ἀρτέμιος γεμάτος ὑπερκόσμια χαρά ἔκλινε τόν αὐχένα στό ὑψωμένο ξίφος τοῦ δημίου καί δέχτηκε τό χτύπημα τήν 20ή τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐτελειώθη καί ἀνῆλθε στεφανηφόρος στούς οὐρανούς. Τό σῶμα του παρέμεινε στήν γῆ, γιά νά τό ἔχουν οἱ Χριστιανοί, ἴαμα ψυχῆς καί σώματος, ἀλεξιτήριο σέ κάθε ἐπιβολή καί βλάβη. Τό Ἱερό λείψανο τοῦ Ἀρτεμίου παρέλαβε τελικά κάποια διακόνισσα, ἡ Ἀρίστη, πού τό μετέφερε στήν Κωνσταντινούπολη, στό Ναό τοῦ Τιμίου Προφήτου Προδρόμου.

Πέραν τῶν ἄλλων, ὁ Ἅγιος Ἀρτέμιος εἶναι προστάτης τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί ὑπερβαλλόντως τιμᾶται ἀπό τό Ἀστυνομικό Σῶμα, πού ἔχει καθιερώσει καί ἑορτάζει τήν σημερινή ἡμέρα, ὡς τήν «Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας».

Στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ, ἐτελέσθη πρό τῆς ἀπολύσεως ἡ καθιερωμένη πανηγυρική Δοξολογία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος, μέ τήν συμμετοχή Ἀντιπροσωπείας τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Σύμης καί τῶν λοιπῶν τοπικῶν Στρατιωτικῶν καί Λιμενικῶν Ἀρχῶν, Συλλόγων καί Φορέων. Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε χώρα λιτανεία τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καί τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ ἐπιβλητικοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, πρός ἁγιασμόν τῶν Συμμετεχόντων πιστῶν, ὡς καί τῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν τῆς μεγάλης αὐτῆς Ἐνορίας τῆς Νήσου μας.

Τέλος, μέ τήν μέριμνα τοῦ δραστήριου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνορίας καί τῶν κυριῶν αὐτῆς προσφέρθηκαν στούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους καφές καί πλούσια πατροπαράδοτα κεράσματα στίς αἴθουσες καί τό προαύλιο τοῦ Ναοῦ, προκειμένου τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφικά στιγμιότυπα, ἀπό τήν ἱ. Πανήγυρη.

 

 

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο