Πανήγυρις παρεκκλησίου Αγ. Ιωάννου (Μαξίμοβιτς) στην Κατερίνη