Πατρῶν Χρυσόστομος: « Ἃγιος Γρηγόριος Δέρκων: Ὁ λέων Ἱεράρχης τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους»

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη στήν Ἱερά καί Ἀποστολική Μητρόπολη τῶν Πατρῶν, ἡ πανσεβάσμια μνήμη τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος ἁγίου Γρηγορίου, Μητροπολίτου Δέρκων, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό 200 χρόνια, ἀπό τήν δι’ ἀγχόνης μαρτυρική τελευτή του, ἀνεγράφη ὑπό τῆς ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων.

Βεβαίως ἡ μνήμη τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος καί πρό τῆς ἁγιοκατατάξεώς του ἐτιμᾶτο μέ λαμπρές Ἐκδηλώσεις, στήν γενέτειρά του Ζουμπάτα Πατρῶν, ὃπου μέ ἐνέργειες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου ἒχει στηθῆ ἡ προτομή τοῦ λαμπροῦ καί μαρτυρικοῦ Ἱεράρχου.

Μάλιστα, οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές πραγματοποιοῦνται κατ’ ἒτος, σέ συνεργασία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Μοίρα-Ζουμπάτας, τήν δεύτερη Κυριακή τοῦ μηνός Ἰουλίου.

Στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐτοποθετήθη ἡ πρώτη μετά τήν ἁγιοκατάταξή του ἱερά Εἰκόνα καί πέρυσι ἐτιμήθη γιά πρώτη φορά ἡ μνήμη του ὡς Ἁγίου, ἐν βαθυτάτῃ συγκινήσει καί πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ.

Τήν Τρίτη, λοιπόν, 6 Ἰουνίου ἐτιμήθη ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Δέρκων, (ἐκ μεταθέσεως ἀντί τῆς 3ης Ἰουνίου, πού συνέπεσε μέ τό Ψυχοσάββατο), μέ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί πολλῶν Ἱερέων καί Διακόνων. Πλειάδα Ἱερέων συμμετεῖχε προσευχητικά στήν Θεία Λειτουργία καί πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν.

Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη, στήν θαυμαστή βιοτή καί πολιτεία τοῦ Ἱερομάρτυρος καί Ἐθνομάρτυρος Ἱεράρχου, στήν φλογερή ἀγάπη του γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, στούς ἀγῶνες του γιά τήν διατήρηση τῆς γλώσσης καί τῆς θρησκείας σέ μιά περίοδο φρικτῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, στήν διατήρηση τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης καί αὐτοσυνειδησίας, στούς ἱερούς του ἂθλους γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος καί τέλος στήν ἐπισφράγιση τῆς τολμηρᾶς του στάσεως καί ὁμολογίας ἐναντίον τῶν βαρβάρων Τούρκων κατακτητῶν, μέ τήν αἱματηρά του θυσία.

Σέ μιά ἐποχή, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, πού ἒχει ἀτονίσει αὐτό τό ἀγωνιστικό σφρῖγος καί πάθος γιά τά ἱερά καί ὃσια τοῦ Γένους μας, ἡ φωτεινή μορφή τοῦ Γρηγορίου, ὃπως καί τῶν ἂλλων μαρτύρων Κληρικῶν καί Λαϊκῶν κατά τά μαῦρα χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, μᾶς ὁδηγεῖ, ὣστε νά πορευώμεθα μέ ἀσφάλεια καί ἀκρίβεια στήν ὁδό τῆς ἀγάπης πρός τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα, διατηρώντας τήν ἱερά παρακαταθήκη ἀλώβητη καί ἀνόθευτη καί τήν λαμπάδα τῆς ἐλευθερίας πού μᾶς παρέδωσαν ἀναμμένη, ὣστε νά φωτίζωνται οἱ δρόμοι τῶν παιδιῶν μας γιά νά κρατήσουν στήν καρδιά τους τά ζώπυρα τοῦ Γένους μας.           Στήν γενέτειρα τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου Δέρκων, ἐθεμελιώθη Ἱερός Ναός πρός τιμήν του, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιον, τῇ εὐγενεῖ προσκλήσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ἀφοῦ ὁ ἃγιος Γρηγόριος Δέρκων, εἶχε χρηματίσει τό πρῶτον Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας, εἶτα Βιθύνης καί τέλος Δέρκων.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....