Πατριαρχική χοροστασία την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στην Σηλυβρία

Ἀνακοινοῦται ὅτι, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, τοῦ Θαυματουργοῦ, τήν Κυριακήν, 12ην  Νοεμβρίου, εἰς τήν Ἀκρόπολιν τῆς Σηλυβρίας (KALE PARK) θά  τελεσθῇ μεθεορτίως Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ὥρα ἐνάρξεως: 10:00.

Διά τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά παραστοῦν καί νά συμπροσευχηθοῦν κατά τήν ὡς ἄνω Θείαν Λειτουργίαν διατίθεται λεωφορεῖον, τό ὁποῖον θά ἐκκινήσῃ τήν πρωΐαν τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἐκ τῆς πλατείας Κουρτουλούς, περί ὥραν 8:00, καί θά διέλθῃ ἔμπροσθεν τῆς Ὄπερας Ταξείμ περί ὥραν 8:15,  μετ’ ἐπιστροφῆς εἰς τά ἴδια.

Δηλώσεις συμμετοχῆς ἕως τήν Παρασκευήν, 10ην Νοεμβρίου: κ. Στυλιανός Γκιουλγκιούν, τηλ.: 0542-433-56 -36.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....