Πλούσια η δράση του Λυκείου Ελληνίδων Αργοστολίου μέσα στο Πάσχα