“Μελωδίες του Ελληνισμού της άλλης πλευράς του Αιγαίου” από την Μητρόπολη Κίτρους