Σταύρος Γουλούλης: “O κανών των Αγίων Μαρτύρων Αρμοδίου (ή Αρδομίου) και των συν αυτώ: Ναός και ιστορημένο μαρτυρολόγιο, Λάρισα 11 ΜΑΪΟΥ 926 Μ.Χ. (;)”