Στο Κασάμουα της Γκέϊτα γιόρτασαν τα 60 χρόνια της Ορθοδοξίας

Φέτος τό 2022 ἡ Τοπική Ἐκκλησία τῆς Μπουκόμπας γιορτάζει τά 60 χρόνια της. Ἦταν τό 1962, ὅταν βαπτίσθηκαν στήν Κασάμουα τῆς Γκέϊτα, οἱ πρῶτοι 50 χριστιανοί ἀπό τόν τότε Ἀρχιμ. Θεόδωρο Νανκυάμα ἀπό τήν Οὐγκάντα.Ἐκεῖ τό 2012 κτίσθηκε ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Εὐφημίας, σέ ἀνάμνηση τοῦ πρώτου βαπτίσματος.

Ἐκεῖ λοιπόν πού ξεκίνησε ἡ Ὀρθοδοξία ὀργανώθη κε γιά πρώτη φορά συνάντηση τῶν Ὀρθοδόξων νέων ἀπό τίς 19 Ἐνορίες τῆς Γ΄ Ἀρχιερατικῆς περιφέρειας Γκέϊτας. Ἡ συνάντηση ἔγινε ἐκεῖ, διότι ὑπάρχει ἡ νέ σέ ἡλικία Ἁγία Μεγαλομάρτυς Εὐφημία.

Ὁδηγήσαμε τούς νέ ους μας σέ μιά νέα Ἁγία γιά νά γίνει παράδειγμα γιά τή ζωή τους. Στήν συνάντηση συμμετεῖσαν πάνω ἀπό 120 νέοι, πού μᾶς εὔφραναν μέ τίς ὄμορφες φωνές τους στή Θεία Λειτουργία, πού ἔψαλλαν μελωδικότατα ὅλοι μαζί.

 

Ἀφοῦ ἔψαλλαν “ἐν ἑνί στόματι καί μιᾶ καρδία” κοινώνησαν ὅλοι. Συλλειτουργοί οἱ πατέρες Ἰωάννης τῆς Γκέϊτα, Σωφρόνιος τῆς Μουσάσα καί Ἰωακεἰμ τῆς Μπουσάντα. Μετά τό πρωϊνό κέρασμα ἀκουλοὐθησε κοινή συνά ντηση. Μίλησαν ἐκπρόσωποι τῶν νέων ἀπό ὁλες τίς Ἐνορίες, γιά τήν θέση τῶν νέων μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀκολούθησε κοινή μεσημεριανή τράπεζα καί παρου σίαση παραδοσιακῶν χορῶν τῆς Τανζανίας. Ἡ χαρά ἦταν μεγάλη ὅταν παρουσιάσθηκαν τά σχέδια γιά τήν Κατασκήνωση πού θά δημιουργηθεῖ γιά τά παιδιά καί τούς νέους μέ τήν βοήθεια τῆς Ἁγίας Εὐφημίας.

 

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....