Στο Νευροκόπι της Βουλγαρίας ο Μητροπολίτης Βεροίας για το δεκαετές μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Νευροκοπίου κυρού Ναθαναήλ

Το διήμερο 10 και 11 Νοεμβρίου ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ μετέβη στο Νευροκόπι της Βουλγαρίας, όπου συμμετείχε στις εκδηλώσεις προς τιμήν του μακαριστού Μητροπολίτου Νευροκοπίου κυρού Ναθαναήλ με την ευκαιρία της συμπληρώσεως δέκα ετών από την εις Κύριον Εκδημίαν του.

Το εσπέρας της Παρασκευής εντός του Μητροπολιτικού Μεγάρου πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή της Παραδοσιακής και Βυζαντινής Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Δράμας στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Φθινοπωρινής Μουσικής το οποίο διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην πόλη του Γκότσε Ντέλτσεφ.

Το πρωί του Σαββάτου στον Ιερό Ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος και ομιλούντος του Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος και με τη συμμετοχή των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο, Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος και πλειάδος Ιεραρχών της Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, στην οποία έψαλλαν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Δράμας, τελέστηκε μνημόσυνο και ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Ιεράρχου.

Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη  κ. Παντελεήμονα συνόδευσε ο Αρχιδιάκονος Παντελεήμων Παπαεμμανουήλ και ο Διάκονος Κοσμάς Καραγιάννης εκ μέρους του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων αναφερόμενος στο πρόσωπο του μακαριστού Μητροπολίτου Νευροκοπίου κυρού Ναθαναήλ, με τον οποίο διατηρούσε στενούς φιλικούς και πνευματικούς δεσμούς, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τόν ἀριστέα τοῦ Χρι­στοῦ, Μη­νᾶν τόν ἀοί­δι­μον, συνελθόντες οἱ πι­στοί ἐγκωμίοις μαρ­τυ­­ρι­κοῖς καί ᾠδαῖς πνευ­­ματικαῖς εὐφημή­σω­­­μεν».

Ἀνταποκρινόμενοι στήν προτρο­πή τοῦ ἱε­ροῦ ὑμνογράφου συν­ήλ­θαμε σήμερα γιά νά τι­μήσουμε τόν γεν­ναῖο μάρτυρα τοῦ Χρι­στοῦ, τόν ἀθλοφόρο Μηνᾶ. Συνήλθαμε γιά νά τιμήσουμε τόν ἅγιο πού μέ τή ζωή του, μέ τήν ἀγάπη του πρός τούς ἀνθρώπους, μέ τήν ὁμολογία τῆς πίστεως καί μέ τό μαρτύριό του τίμησε τόν Χριστό καί ἀπέδειξε τήν ἀλή­θεια τῆς πίστεώς μας καί τό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλη­σίας μας.

Συνήλθαμε ὅμως, ἀνταποκρινό­με­­νοι στήν εὐγενῆ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας, Μητροπολίτου Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, καί γιά νά τιμήσουμε τή μνήμη ἑνός προσφιλοῦς ἀδελφοῦ μας καί πνευματικοῦ πατρός σας, τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Νευ­ροκοπίου Ναθαναήλ, καθώς φέ­τος συμπληρώνονται δέκα χρό­νια ἀπό τήν κοίμησή του.

Καί θά μποροῦσα νά πῶ ὅτι ἡ σημερινή λειτουργική σύναξη, ἡ σημερινή θεία λειτουργία, ἀναδει­κνύει καί γιά τούς δύο αὐτούς λόγους τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας καί τό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας, γιά τά ὁποῖα ἀγωνίσθηκαν στή ζωή τους καί ἀνέδειξαν μέ τό ἔργο τους καί τήν προσφορά τους, ὁ καθένας βεβαίως μέ τόν δικό του τρόπο καί στά δικά του μέτρα, καί ὁ ἅγιος Μηνᾶς καί ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Ναθαναήλ.

Δεκαεπτά περίπου αἰῶνες ἔχουν διέλθει ἀπό τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία ἔζησε ὁ ἅγιος καί θαυμα­τουρ­γός Μηνᾶς. Ἀπό τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία ἀντάλλαξε τήν ὑπηρεσία του στό στράτευμα τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορος γιά νά κατα­ταγεῖ στή στρατεία τοῦ οὐρα­νίου βασιλέως Χριστοῦ, προκειμέ­νου νά μήν ἀρνηθεῖ τήν πίστη του, καί ἀφοσιώθηκε ἀρχικά στήν ἀσκη­τική ζωή, μέχρι νά ἔλθει ἡ ὥρα νά ἀποδείξει τήν ἀγάπη του στόν Χριστό, ὑπομένοντας τούς πόνους τῶν βασανιστηρίων καί τό ἐπώδυνο μαρτύριο.

Δεκαεπτά αἰῶνες ἔχουν περάσει, καί ὅμως τό μαρτύριό του καί ἡ μνήμη του μᾶς συγκεντρώνει στούς ἱερούς μας ναούς, γιά νά τόν τιμήσουμε, γιά νά τόν ὑμνήσουμε, γιά νά ζητήσουμε τή χάρη καί τίς πρεσβεῖες του. Ἀποδεικνύει μέ τόν τρόπο αὐτό καί ἀποδεικνύουμε καί ἐμεῖς μέ τήν παρουσία μας στόν ἱερό ναό ὅτι εἶναι ἀληθινή ἡ πίστη μας ὅτι οἱ ἅγιοι ζοῦν στόν οὐρανό καί εἶναι παρόντες στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί ἀποδεικνύει ἀκόμη τό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία διά τῶν ἁγίων της συνδέει τή στρατευομένη ἐπίγεια Ἐκκλη­σία μέ τήν ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύ­ου­σα, συνδέει ὅλους ἐμᾶς τούς πιστούς μέ τούς ἁγίους, καί δέν μᾶς ἀφήνει νά ἀπορροφηθοῦμε ἀπό τά προβλήματα τῆς καθημερινότητος καί τίς μέριμνες τοῦ κόσμου, δέν μᾶς ἀφήνει νά παρασυρθοῦμε ἀπό τίς σειρῆνες τῆς ὕλης καί τῶν παθῶν, ἀλλά μᾶς κρατᾶ σέ ἐγρή­γορ­ση πνευματική, μᾶς ὑπενθυ­μί­ζει τόν στόχο καί τόν σκοπό τῆς ζω­ῆς μας πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν, στήν ὁποία μᾶς ἀναμένει ὁ Θεός.

Σέ αὐτήν πιστεύουμε καί εὐχόμε­θα ὅτι ἀναπαύεται ὁ ἀείμνηστος καί μακαριστός Μητροπολίτης Να­θαναήλ, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε καί αὐτός τόν κόσμο, ὅπως καί ὁ ἅγιος Μηνᾶς, γιά νά ἀφιερωθεῖ στόν Χρι­στό, νά στρατευθεῖ στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀνθρώπων, τούς ὁποίους ἀγάπησε πολύ καί διακόνησε μέ αὐταπάρνηση.

Ἡ εἰλικρινής ἀγάπη, ἄλλωστε, πρός τούς ἀνθρώπους ἦταν ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά τῆς προσω­πι­κότητός του πού τόν ἔκαναν νά διακρίνεται καί τόν διατηρεῖ ἀκό­μη ζωντανό στή μνήμη μας. Καί μαζί μέ τήν ἀγάπη του γιά τούς ἀνθρώπους διακρινόταν καί γιά τήν ἀγάπη του πρός τήν Ἐκκλησία, πού δέν κάνει διακρίσεις, πού ἑνώ­νει τούς ἀνθρώπους μέ τήν κοινή πίστη στό ἐνιαῖο καί ἀδιαίρετο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

Αὐτό ἀποδεικνύεται στή ζωή τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ναθα­ναήλ, ὁ ὁποῖος ἔζησε ὡς φοιτητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στήν Ἑλλάδα καί διετήρησε ἔκτοτε καί μέχρι τήν κοίμησή του ἀδελφικούς δεσμούς μέ πολλές Ἱερές Μητρο­πόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά­δος καί Ἱερές Μονές.

Μέ τήν πίστη, μέ τήν ὑπομονή, μέ τήν ἁπλότητα καί τήν ταπεινοφρο­σύνη του ἔδιδε πάντοτε τή μαρτυ­ρία τῆς πίστεως καί τοῦ καλοῦ ποιμένος, καί γι᾽αὐτό ἀγαπήθηκε καί ἀπό τό ποίμνιό του καί ἀπό ὅλους ὅσους τόν γνώρισαν καί τούς ὁποίους ἔθλιψε ἡ πρόωρη γιά τά ἀνθρώπινα δεδομένα κοίμησή του.

Τό ἔργο του ὅμως συνεχίζει ὁ ἄξιος διάδοχός του, ὁ Σεβασμιώ­τατος Μητροπολίτης Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος τιμᾶ ἐπαξίως τή μνήμη τοῦ πνευματικοῦ του πατρός καί εἶχε τήν καλωσύνη νά προσκαλέσει καί τήν ἐλαχιστότητά μου γιά νά τελέσουμε τό μνημό­συνο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολί­του Ναθαναήλ καί νά ἐκφράσουμε τήν ἀγάπη μας καί τήν τιμή μας, ἀλλά καί νά εὐχηθοῦμε ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύει στή βασιλεία του. Καί ἐκεῖνος νά εὔχεται ἀπό τόν οὐρανό γιά τό κλῆρο καί τόν λαό τῆς Μη­τροπόλεώς του πού τόν ἀγάπησε καί τόν ἀγαπᾶ καί νά ἐνισχύει καί τόν Ποιμενάρχη σας, Σεβασμιώ­τα­το Μητροπολίτη Νευροκοπίου κ. Σεραφείμ, τόν ὁποῖο καί εὐχαριστῶ θερ­μότατα γιά τήν πρόσκλησή του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....