Στον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου στο Νιχώρι – Κωνσταντινούπολη