Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πρωθυπουργό