Συνεχίζεται ο Εφοδιασμός των πλημμυρισμένων ενοριών