«Τεχνητή νοημοσύνη: Απειλή ή ευλογία;»

ENGLISH TEXT FOLLOWS

 

Η τέταρτη εκδήλωση του κύκλου «Καιρός του ποιήσαι» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 στις 7 μ.μ. και θα είναι στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Τεχνητή νοημοσύνη: Απειλή ή ευλογία;». Θα συμμετάσχουν με παρεμβάσεις ο Δρ. Θεοφάνης Τάσης (Λέκτορας Σύγχρονης Πρακτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Alpen-Adria, Αυστρία και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο St. Gallen, Ελβετία) και η Δρ. Gayle Woloschak (Καθηγήτρια, Τμήμα Ακτινολογικής Ογκολογίας και Ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο Northwestern, Η.Π.Α), ενώ ο συντονισμός της συζήτησης θα γίνει από τον Δρα Νικόλαο Ασπρούλη (Αναπληρωτή Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου). Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι https://us06web.zoom.us/j/81343599444

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει έρθει με υποσχέσεις και απειλές. Χρησιμοποιείται ήδη με πολλούς τρόπους και είναι πιθανό να βοηθήσει την μείωση της εγκληματικότητας (με την αναγνώριση προσώπων, για παράδειγμα), τις ιατρικές διαγνώσεις και θεραπείες, την φωνητική υποστήριξη, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την ρομποτική και πολλά άλλα. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει διαδοθεί ιδιαίτερα με τη χρήση του ChatGPT και άλλων παρόμοιων προγραμμάτων γραφής, που έχουν εκπαιδευτεί με βάση εντολές που παρέχουν λεπτομερείς απαντήσεις. Έχουν προταθεί ασφαλιστικές δικλείδες για τη συνεχή χρήση του ChatGPT ενώ έχουν σημειωθεί και πολλά προβλήματα στη χρήση του, κυρίως μεροληψίες που ενυπάρχουν μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα. Πιθανές απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνουν την απώλεια θέσεων εργασίας, ανησυχίες για τους τρόπους ελέγχου της, ερωτήματα ακαδημαϊκών παραβιάσεων και άλλα θέματα, κάποια από τα οποία εικάζονται και κάποια που έχουν διαπιστωθεί. Μέσα σε όλα αυτά, πρέπει να εξετάσουμε και το θέμα της μοναδικότητας του ανθρώπινου είδους, ακόμη και σε σχέση με τα ρομπότ και τις άλλες ανθρώπινες επινοήσεις.

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η ευθυγράμμιση της τεχνητής νοημοσύνης με τις ηθικές μας αξίες. Θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε την έννοια της ηθικής ευθυγράμμισης, τις πιθανές προκλήσεις και ορισμένες από τις προτεινόμενες τεχνικές λύσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ερευνήσουμε τη σημασία των κοινωνικών και πολιτικών προσεγγίσεων, όπως τα ρυθμιστικά πλαίσια, εστιάζοντας σε αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την τεχνητή νοημοσύνη, εκτός από την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τον ορισμό κοινών ηθικών αρχών και την ανάπτυξη κοινών προτύπων, έχει προταθεί και η διαβούλευση επί των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που θα ανατεθούν σε αυτή. Υπό αυτό το πρίσμα αναδεικνύεται ένα δίλημμα μεταξύ ελευθερίας και ευκολίας, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ σκιαγραφείται ένας ψηφιακός ανθρωπισμός για να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ιδιότητα και την συνέχεια της ανθρωπότητας με την τωρινή της μορφή, ωφελώντας την συγχρόνως στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η Gayle Woloschak έχει διδακτορικό στις Βιοϊατρικές επιστήμες και στις σπουδές Ανατολικού Χριστιανισμού. Είναι Καθηγήτρια Ακτινολογικής Ογκολογίας και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας του The Graduate School στο Πανεπιστήμιο Northwestern, καθώς και Καθηγήτρια Επιστήμης και Θρησκείας στη Θεολογική Σχολή του Σικάγο. Έχει εργαστεί στον τομέα του διαλόγου επιστήμης και θρησκείας για περισσότερα από 20 χρόνια και δραστηριοποιείται σε πολλούς οργανισμούς. Είναι Πρόεδρος στο Κέντρο Προηγμένων Σπουδών σε θέματα θρησκείας και επιστήμης και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Θρησκείας και Επιστήμης Zygon.

Ο Θεοφάνης Τάσης γεννήθηκε το 1976 στο Μόναχο όπου και μεγάλωσε. Διδάσκει Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία στο Alpen-Adria-Universität στην Αυστρία και είναι επισκέπτης καθηγητής στο Universität St. Gallen στην Ελβετία. Διετέλεσε ερευνητής του προγράμματος Stanley J. Seeger στο Πανεπιστήμιο του Princeton, του προγράμματος Marie Curie στο Université Saint-Louis στις Βρυξέλλες και του προγράμματος Erasmus στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Η έρευνά του αφορά την σχέση πολιτικής, ηθικής και ανθρώπινης αναβάθμισης με επίκεντρο τις έννοιες «εικόνα», «θνητότητα» και «τέχνη του βίου». Τα έργα του Πολιτικές του Βίου: Η Ειρωνεία (Εκδόσεις Ευρασία, 2012) και Καστοριάδης: Μια Φιλοσοφία της Αυτονομίας (Εκδόσεις Ευρασία, 2007) έχουν βραβευθεί με το Καυταντζόγλειο βραβείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το Ψηφιακός Ανθρωπισμός: Εικονιστικό Υποκείμενο και Τεχνητή Νοημοσύνη (Εκδόσεις Αρμός, 2019) ήταν υποψήφιο για το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου 2020. Στα ελληνικά κυκλοφορούν ακόμη τα έργα του: Εν Μέση Οδώ (Εκδόσεις Αρμός, 2023), Φιλοσοφία της Ανθρώπινης Αναβάθμισης (Εκδόσεις Αρμός, 2021), Πολιτικές του Βίου ΙΙ: Η Επιμέλεια Εαυτού στην Εικονιστική Κοινωνία (Εκδόσεις Αρμός, 2017), Φάρμακον (Εκδόσεις Ευρασία, 2011). Το μεταφραστικό του έργο περιλαμβάνει βιβλία των Martin Heidegger, John Stewart Mill, Αλέξανδρου Νεχαμά και Roberto Mangabeira Unger.

——————————
Online Round Table
ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THREAT OR BLESSING?

The next event of the series “Time for Action” will take place on Monday, April 15, 2024, 7 p.m. EEST, and it will be a round table on the topic “Artificial Intelligence: Threat or blessing?” Panelists include Dr. Theofanis Tasis (Lecturer of Contemporary Practical Philosophy, Alpen-Adria University in Austria and Visiting Professor, University of St. Gallen, Switzerland) and Dr. Gayle Woloschak (Professor, Departments of Radiation Oncology and Radiology, Northwestern University, USA), while the discussion will be moderated by Dr. Nikolaos Asproulis (Deputy Director of the Volos Academy for Theological Studies). The link for attending the event is https://us06web.zoom.us/j/81343599444

Artificial Intelligence has come with both promise and threats. It is being used in many ways today and is likely to enhance opportunities in crime reduction (with facial recognition, for example), medical diagnosis and treatment, voice assistance, cybersecurity, robotics, and more. Artificial Intelligence has been popularized with the use of Chat GPT and other similar writing approaches that are trained to follow an instruction with a prompt, providing a detailed response. Many keys for continued use of Chat GPT have been recommended, and many limitations to its use have been noted, especially biases that exist in the program itself. Threats have included the loss of jobs, concerns about the ways to regulate it, academic violation issues, and many others both anticipated and experienced. In all of this we must consider issues of human uniqueness from other species and even from robots and Artificial Intelligence.

A crucial issue is the alignment of Artificial Intelligence with our moral values. We will attempt to analyze the concept of ethical alignment, the potential challenges and some of the proposed technical solutions. In addition, we will investigate the importance of social and political approaches, such as regulatory framework of the European Union. In addition to the need for international cooperation for the definition of common ethical principles and development of common standards, consultation on the human activities to be assigned to artificial intelligence has also been proposed. It is in this light that a dilemma between freedom and convenience emerges, both at the individual and societal levels, while a digital humanism is outlined to ensure that artificial intelligence does not compromise the human condition and humanity’s continuity in its current form, while being beneficial to it to the maximum possible extent.

Dr. Gayle Woloschak has a PhD in Biomedical Sciences and a DMin in Eastern Christian studies. She is currently Professor of Radiation Oncology and Associate Dean of The Graduate School at Northwestern University as well as Professor of Science and Religion at Lutheran School of Theology Chicago. She has worked in the area of science-religion dialogue for over 20 years and is active in numerous organizations including current President of the Center for Advanced Studies in Religion and Science and Associate Director of the Zygon Center for Religion and Science.

Dr. Theofanis Tasis was born in 1976 in Munich. He was an Erasmus Fellow at the Freie Universität Berlin, a Marie Curie Research Fellow at the Université Saint-Louis de Bruxelles and a Stanley J. Seeger Fellow at Princeton University. Currently he is teaching at the Alpen-Adria Universität and the University of St. Gallen. In his current research project titled «Politics of Bios» he is trying to lay the groundwork for the development of a way of thinking on the space between ethics and politics, focusing on image, mortality and digital technology. The first part, «Politics of Bios: On Irony» published by Eurasia Publications (2012), won the Kaftantzogleio Prize of the University of Athens in 2013. The second part «Politics of Bios II: The care of the self in the iconistic society»published by Armos Publications (2017) explores philosophy as an art of living in regard to New Media. His latest book «Digital Humanism: The iconistic subject and artificial intelligence» published by Armos Publications (2019) explores the notion of a digital humanism as an alternative to the challenges presented by transhumanism and artificial intelligence. He has also translated and edited books by Martin Heidegger, John Stewart Mill, Alexander Nehamas and Roberto Unger into Greek.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....