Το αναλυτικό πρόγραμμα της Πατριαρχικής Επίσκεψης στην Μητρόπολη Καλαμαριάς

Το πρόγραμμα της επικείμενης επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου 

Ο Παναγιώτατος θα φτάσει στην Καλαμαριά την Κυριακή 29 Μάϊου και θα ακολουθήσει ένα γεμάτο πρόγραμμα από επισκέψεις και εκδηλώσεις τόσο στον Δήμο Καλαμαριάς, όσο και στον Δήμο Θερμαϊκού.

 

Το πρόγραμμα

Κυριακή 29-05-2022:

19:00 μ.μ. – 20:30 μ.μ. Ὑποδοχή – Δοξολογία.

– Ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ, εἰς τήν συμβολήν τῶν ὁδῶν Κομνηνῶν καί Μεταμορφώσεως, ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, τῶν Δημάρχων Καλαμαριᾶς καί Θερμαϊκοῦ κ.κ. Ἰωάννου Δαρδαμανέλη καί Γεωργίου Τσαμασλῆ, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Ἀρχῶν καί τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς. Προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Καλαμαριᾶς κ. Ἰωάννου Δαρδαμανέλη. Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

– Ἀποκαλυπτήρια εἰκονογραφίας, ἀφιερωμένης εἰς τήν ἔλευσιν τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.

– Ἐπίσημος Δοξολογία εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Θείας Μετα-μορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλαμαριᾶς.

Προσφώνησις ὑπό τοῦ Περιφερειάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Ἀποστόλου Τζιτζικώστα.

Προσφώνησις ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου.

Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

20:30 μ.μ. – 21:30 μ.μ. Δημαρχειακόν Μέγαρον Καλαμαριᾶς – Πλατεῖα Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ – Μουσική Ἐκδήλωσις.

– Μικρά ὑποδοχή τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῆς τιμίας συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τό Δημαρχειακόν Μέγαρον τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς (Γραφεῖον Δημάρχου), ὑπό τοῦ Δημάρχου Καλαμαριᾶς κ. Ἰωάννου Δαρδαμανέλη, παρουσίᾳ τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν δημοτικῶν παρατάξεων.

– Ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὑπό τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς, εἰς τήν ἔμπροσθεν Πλατεῖαν τοῦ Δημαρχειακοῦ Μεγάρου (Πλατεῖα Προσφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ).

Προσφώνησις ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς κ. Δημητρίου Κυρατζῆ.

Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

– “Στοῦ Γένους τόν Πατριάρχη, καλωσόρισμα” – Μουσική ἐκδήλωσις ὑπό τῆς Χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς.

22:00 μ.μ.

– Ἐπίσημον δεῖπνον ὑπό τοῦ Περιφερειάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Ἀποστόλου Τζιτζικώστα, πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου (Ψαροταβέρνα “Θερμαϊκός”).

Πρόποσις ὑπό τοῦ Περιφερειάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας κ. Ἀποστόλου Τζιτζικώστα.

Ἀντιπρόποσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Δευτέρα 30-05-2022:

09:45 π.μ.

‣ Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.

10:00 – 11:00 π.μ. Διευρυμένη Σύναξις – Τέλεσις τρισαγίου.

– Κοινή Σύναξις (Ἱερέων, Πρεσβυτερῶν καί Κατηχητῶν/ριῶν) εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀρετσοῦς.

Προσφώνησις ὑπό:

*τοῦ Πανοσιολ/τάτου Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί ἐπί τιμῇ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Χρυσοστόμου Τριπολίτου, ἐκπροσώπου τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

*τῆς πρεσβυτέρας κ. Εὐαγγελία Τσιπούρα – Μάγνη, Ἐκπαιδευτικοῦ καί Θεολόγου, ἐκπροσώπου τῶν πρεσβυτερῶν καί

* τοῦ κ. Βασιλείου Μαθᾶ καί δ. Μαρίας Στουγιάννη, ἐκπροσώπων τῆς νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

– Τέλεσις Πατριαρχικοῦ τρισαγίου ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κυροῦ Προκοπίου (Γεωργαντοπούλου), εἰς τό Ἱερόν Ταφικόν Παρεκκλήσιον Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, κάτωθεν τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.

11:15 π.μ. – 12:15 μ.μ. Παρουσίασις Δομῶν Δήμου Καλαμαριᾶς – Θεμελίωσις Πάρκου.

– Παρουσίασις τῶν Δομῶν τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς: “Ἱστορικόν Ἀρχεῖον Προ-σφυγικοῦ Ἑλληνισμοῦ (ΙΑΠΕ)” καί “Μουσεῖον Φωτογραφίας Χρήστου Καλεμκερῆ” καί Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως, μέ θέμα: “Καλαμαριά – 100 χρόνια προσφυγούπολη” εἰς τό Πολιτιστικόν Πολυλειτουργικόν Κέντρον τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς.

Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

12:30 μ.μ.

– Θεμελίωσις πάρκου (sensory park) Δήμου Καλαμαριᾶς.

13:00 μ.μ.

–  Ἐπίσημον γεῦμα ὑπό τοῦ Δημάρχου Καλαμαριᾶς κ. Ἰωάννου Δαρδαμανέλη, πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Πρόποσις ὑπό τοῦ Δημάρχου Καλαμαριᾶς κ. Ἰωάννου Δαρδαμανέλη.

Ἀντιπρόποσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

– Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον.

18:45 μ.μ.

– Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.

18:30 μ.μ. – 20:15 μ.μ. Ἐγκαίνια Ἐκθέσεως Ζωγραφικῆς – Ἀπολυμαντήρια Καλαμαριᾶς – Ἐπιμνημόσυνος Δέησις – Συνάντησις μετά Συλλόγων.

– Ἐγκαίνια ἐπετειακῆς Ἐκθέσεως Ζωγραφικῆς, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως 100 ἐτῶν ἀπό τή Μικρασιατική Καταστροφή καί τήν προσφυγιά, στόν πολυχῶρο τέχνης τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς “Remezzo”.

Ὑποδοχή, προσφώνησις καί παρουσίασις Ἐκθέσεως ὑπό τοῦ κ. Θεοδοσίου Κυριακίδου, Ὑπευθύνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τῶν Ἐπετειακῶν Ἐκδηλώσεων. Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

– Ἐπίσκεψις εἰς τά “Ἀπολυμαντήρια” Καλαμαριᾶς, τόπον ἱστορικῆς μνήμης.

– Ἐπιμνημόσυνος Δέησις ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων, πρώτων, προσφύγων τῆς Καλαμαριᾶς, ῥίψις δαφνίνου στεφάνου εἰς τήν θάλασσαν καί δενδροφύτευσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Προσφώνησις ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τῶν Προσφυγικῶν Συλλόγων Δήμων Καλαμαριᾶς καί Θερμαϊκοῦ κ. Πολυβίου Στράντζαλη, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Ὁμογενῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ἑλλάδος.

Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

– Συνάντησις μέτ’ ἐκπροσώπων τῶν προσφυγικῶν Συλλόγων Δήμων Καλαμαριᾶς καί Θερμαϊκοῦ.

20:30 μ.μ. Κυβερνεῖον (Παλατάκι).

– Κεντρική πολιτιστική ἐκδήλωσις τοῦ Δήμου Καλαμαριᾶς, εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Κυβερνείου (Παλατάκι), μέ θέμα: “Πάρθεν”.

22:00 μ.μ.

– Δεῖπνον εἰς τό Ἱερόν Ἐπισκοπεῖον. – Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον.

Τρίτη 31-05-2022:

10:30 π.μ.

– Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.

11:00 π.μ. – 12:15 μ.μ. Ἐπίσκεψις εἰς Δῆμον Θερμαϊκοῦ – Ἐπίδοσις τιμῆς – Καθιέρωσις Ἁγιάσματος.

– Ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ὑπό τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ, εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, εἰς Νέους Ἐπιβάτας, καί τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν δημοτικῶν παρατάξεων.

Προσφώνησις ὑπό τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ κ. Δημητρίου Πασχαλιᾶ.

Προσφώνησις ὑπό τοῦ Δημάρχου Θερμαϊκοῦ κ. Γεωργίου Τσαμασλῆ. Ἀνάγνωσις ἀποφάσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκοῦ ἀνακηρύξεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς Ἐπίτιμον Δημότην Δήμου Θερμαϊκοῦ, καί ἐπίδοσις τιμής.

Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

12:30 μ.μ. – 13:15 μ.μ.

– Καθιέρωσις ἁγιάσματος φρέατος νεομάρτυρος Ἁγίου Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομίτου, εἰς Ἐπανομήν, καί δενδροφύτευσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Σύντομος προσφώνησις ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου.

Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

13:30 μ.μ.

– Ἐπίσημον γεῦμα ὑπό τοῦ Δημάρχου Θερμαϊκοῦ κ. Γεωρίου Τσαμασλῆ, πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τό ἑστιατόριον “ΚΥΜΑ”.

Πρόποσις ὑπό τοῦ Δημάρχου Θερμαϊκοῦ κ. Γεωρίου Τσαμασλῆ.

Ἀντιπρόποσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

– Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον.

17:30 μ.μ.

– Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.

18:00 μ.μ. – 20:30 μ.μ. Διά θαλάσσης ξενάγησις – Θεμελίωσις Καθολικοῦ. ‣ Ἐπιβίβασις εἰς πλοιάριον ἀπό τῆς προκυμαίας τῆς Περαίας, ξενάγησις, ἐν πλῷ, τῆς ἀκτογραμμῆς τοῦ Δήμου Θερμαϊκοῦ καί ἀποβίβασις εἰς τήν προκυμαίαν τῆς Νέας Μηχανιώνας.

– Κατάθεσις θεμελίου λίθου τοῦ Ἱεροῦ Καθολικοῦ τῆς, ὑπό σύστασιν, Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, εἰς Ἐπανομήν.

Προσφώνησις ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου.

Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

21:00 μ.μ.

– Δεῖπνον εἰς τό ἑστιατόριον “ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”.

Πρός μοναχούς καί μοναχές συμβουλευτικαί παραινέσεις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. – Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον.

Τετάρτη 01-06-2022:

08:15 π.μ.

– Ἀναχώρησις ἀπό τοῦ Ξενοδοχείου.

08:45 π.μ.

– Πατριαρχική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας.

Προσφώνησις ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου.

Ἀντιφώνησις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

– Ῥίψις δαφνίνου στεφάνου εἰς τήν θάλασσαν τῆς Νέας Μηχανιώνας καί ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπερ ἀναπαύσεως παντων τῶν, ἐκ Προποντίδος καί Ἀνατολικῆς Θράκης, προσφύγων.

– Ἐπιστροφή εἰς τό Ξενοδοχεῖον καί ἐπίσημον γεῦμα, εἰς τό ἑστιατόριον αὐτοῦ, παρατεθησόμενον ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου.

Πρόποσις ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου. Ἀντιπρόποσις ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο