Το πρόγραμμα του εορτασμού των Θεοφανείων στη Σμύρνη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Φωτεινῆς

TA ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

            Ἀνακοινοῦται ὅτι ἐπὶ τῇ Μεγάλῃ Δεσποτικῇ Ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων αἱ κατὰ τὸ Τυπικὸν προβλεπόμεναι Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι θὰ τελεσθοῦν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, κατὰ τὸ ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Τετάρτη 5 Ἰανουαρίου 2022 (Παραμονὴ Θεοφανείων)

08:00 Ὄρθρος – Μεγάλαι καὶ Βασιλικαὶ Ὧραι Θεοφανείων- Μέγας Ἑσπερινὸς Θεοφανείων-Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου – Μέγας Ἁγιασμὸς

Πέμπτη 6 Ἰανουαρίου 2022 (Ἅγια Θεοφάνεια)

09:00 Ὄρθρος – Μέγας Ἁγιασμὸς – Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία

Ἡ Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Ἀνακοινοῦται ὅτι λόγῳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων τὴν 7ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., κατὰ τὸ Ἰουλιανὸν (παλαιὸν) Ἡμερολόγιον, διὰ τὰ ἀκολουθοῦντα αὐτὸ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Κοινότητος (σλαυοφώνους καὶ γεωργιανοὺς πιστούς), αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι (Μέγας Ἑσπερινός, Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία) τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου θὰ τελεσθοῦν ἐν ἡμιαγρυπνίᾳ ἀφ’ ἑσπέρας, 6ην Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., καὶ ὥραν 20:30 – 00:30, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου.

Κυριακὴ 9 Ἰανουαρίου 2022 (Μετὰ τὰ Φῶτα)

09:00 Ὄρθρος – Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία

—–

ΤΑ ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Ἀνακοινοῦται ὅτι:

– τὴν Πέμπτην, 6ην Ἰανουαρίου 2022, παραμονὴν τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων, θὰ εὑρίσκεται ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ ὁ Ὁσιολ. Ἱερομόναχος κ. Βενέδικτος Rusannen, κληρικὸς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πισιδίας, ὁ ὁποῖος θὰ δεχθῇ τὰς ἐξομολογήσεις τῶν σλαυοφώνων πιστῶν∙

– τὴν Παρασκευήν, 7ην Ἰανουαρίου 2022, ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων, τελεῖται ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἰακώβου ἡ Θεία Λειτουργία σλαυωνιστί (ὥρα ἐνάρξεως 09:00)∙

– τὸ Σάββατον, 8ην Ἰανουαρίου 2022, ἑορτὴν τῆς Συνάξεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τελεῖται ὑπὸ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἰακώβου ἡ Θεία Λειτουργία οὐκρανιστί (ὥρα ἐνάρξεως 09:00).

Κατὰ τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας ταύτας θὰ χοροστατήσῃ ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος.

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....