Το Σάββατο ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Αθήνα

Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα από τις 20 έως τις 25 Νοεμβρίου, μετά από πρόταση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, προκειμένου να τιμηθεί για την συμπλήρωση της τριακονταετούς συνεχούς ενδόξου, θεοφιλούς και τετιμημένης Πατριαρχίας στον Αποστολικό, Πατριαρχικό και Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, θα πραγματοποιήσει το προσεχές Σάββατο 20 του μήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ανώτατο εκκλησιαστικό όργανο της αυτοκέφαλης και αυτόνομης εκκλησίας της Ελλάδος, η τελετή θα αρχίσει με την τέλεση Πατριαρχικής, Αρχιεπισκοπικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας. Την ίδια ημέρα ο Παναγιώτατος θα επισκεφθεί την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ενώ την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, θα τελεσθεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό και Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Ο 270ος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος γεννήθηκε στους Αγίους Θεοδώρους της Ίμβρου και φοίτησε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και σε πανεπιστήμια της δυτικής Ευρώπης, θα συναντηθεί με πολιτειακούς παράγοντες, ενώ λόγω της έκρηξης της πανδημίας δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε Θεσσαλονίκη και Άγιο Όρος.

Υπενθυμίζουμε την ανακοίνωση της Οικουμενικού Πατριαρχείου:

 

“Μετά χαρᾶς ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος θά πραγματοποιήσῃ ἀπό 20ῆς μέχρι καί 25ης τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Ἀθήνας, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά νά συμμετάσχῃ εἰς τό Πανηγυρικόν Συλλείτουργον ἐπί τῇ μεγάλῃ Θεομητορικῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου καί εἰς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταετοῦς συνεχοῦς Πατριαρχίας Αὐτοῦ ἐν τῷ πανσέπτῳ Οἰκουμενικῷ Θρόνῳ.

Λόγῳ τῆς ἐπιδεινουμένης ὑγειονομικῆς κρίσεως εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν, μετατίθεται εἰς εὐθετώτερον χρόνον ἡ προγραμματισθεῖσα διά τήν 25ην ἕως τήν 29ην Νοεμβρίου ἐπίσκεψις τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τήν Θεσσαλονίκην καί ἡ ἱεραποδημία Αὐτοῦ εἰς τό Ἅγιον Ὄρος.

Διά τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπιθυμεῖ νά ἀποστείλῃ μήνυμα πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν περί τῆς ἀνάγκης ἐμβολιασμοῦ καί σεβασμοῦ τῶν προστατευτικῶν μέτρων κατά τοῦ κορωνοϊοῦ ὡς τῆς μόνης ἀσφαλοῦς ὁδοῦ διά τήν ὑπέρβασιν τῆς φονικῆς πανδημίας.

Προσεύχεται δέ διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν θανόντων, διά τήν ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενούντων καί διά τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν καί πάντων τῶν ὑπευθύνων διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς παρούσης σκληρᾶς δοκιμασίας.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 2021

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου”

 

Ανακοινωθέν της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις εκδηλώσεις προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου

 

“Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν προτάσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, προσκάλεσε ἐπισήμως στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαῖο, προκειμένου νά τιμηθεῖ δεόντως τό Τίμιο Πρόσωπο Αὐτοῦ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως τριακονταετοῦς συνεχοῦς ἐνδόξου, θεοφιλοῦς καί τετιμημένης Πατριαρχίας στόν Ἀποστολικό, Πατριαρχικό καί Οἰκουμενικό Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἡ ἔναρξη τῶν τελετῶν γιά τήν λαμπρά αὐτήν Ἐπέτειο θά πραγματοποιηθεῖ ἐκκλησιαστικῶς μέ τήν τέλεση Πατριαρχικῆς, Ἀρχιεπισκοπικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.
Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαῖος καί ἡ Τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ θά ἀφιχθοῦν στήν Ἀθήνα τό Σάββατο 20 Νοεμβρίου. Τήν ἴδια ἡμέρα θά πραγματοποιηθεῖ ἐπίσκεψη Αὐτοῦ στόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριο Ἱερώνυμο, στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν.
Τήν Κυριακή 21 Νοεμβρίου, Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, θά τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό καί Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Κατά τό διάστημα τῆς παραμονῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στήν Ἀθήνα, ἀπό 20 ἕως 25 Νοεμβρίου, ἔχουν προγραμματισθεῖ συναντήσεις Αὐτοῦ μέ Πολιτειακούς Παράγοντες, καθώς ἐπίσης καί Ἐκδηλώσεις ἐκ μέρους διαφόρων Φορέων πρός τιμήν Αὐτοῦ.
Κατά τήν διάρκεια τῶν ἐν λόγῳ Ἐκδηλώσεων θά τηρηθοῦν ἐπακριβῶς τά ἐνδεδειγμένα ὑγειονομικά μέτρα προστασίας κατά τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ.

Εκ της Διαρκούς Ι. Συνόδου”

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....