Βαφτίσεις και κατηχήσεις στον Ναό του Αγίου Ελευθερίου Ρουκόμας

Γιορτάσαμε τήν Ἱεραπόστολο τῆς Ἀφρικῆς Ἁγία Φωτεινή στό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ρουκόμας τῆς Μπουκόμπας μέ Θεία Λειτουργία, Κατηχήσεις καί 61 Βαπτίσεις.

Συλλειτούργησαν ὁ π. Παῦλος Καγκόμα, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος ὁ π. Παῦλος Τιλιουγκάνια, παλαιός Ἱερεύς χειροτονία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου Γιανουλάτου, ὁ καλος καί πιστός ἐφημέριος π. Μάρκος καί ὁ διάκονος Χρυσόστομος πού πλαισίωσαν τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο κ. Χρυσόστομο, στήν Ἱεραποστολική αὐτή Λειτουργία.

Συμμετεῖχαν πλῆθος πιστῶν ἀπό τίς γύρω Ἐνορίες, πού εἶναι καρπός τῆς Ἱεραποστολικῆς δράσεως τοῦ Ἐφημερίου π. Μάρκου.

Στό κήρυγμα του ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος ἀναφέρθηκε στήν Ἁγία Φωτεινή τήν Ἱεραπόστολο τῆς Ἀφρικῆς καί στήν συνάντηση της μέ τόν Κύριο. Στή συνάντηση αὐτή ὁ Κύριος ἔκανε τήν μεγαλύτερη ἀποκάλυψη, ὅτι “Πνεῦμα ὁ Θεός καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόςν ἐν Πνευματι καί ἀληθεία δεῖ προσκυνεῖν”. Ἑρμήνευσε αὐτόν τό λόγο τοῦ Κυρίου τονίζοντας μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά ἐξῆς:

“Πνεῦμα ὁ Θεός, σημαίνει , ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἄκτιστος καί τελείως διαφορετικός ἀπό ὅτι ξέρουμε στό κόσμο. Δέν ὑπάρχει κάτι παρόμοιο ἤ ἀνάλογο. Ἡ ἀληθινή λατρεία τοῦ Θεοῦ πού εἶναι Πνεῦμα, πρέπει νά γίνεται διά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀληθινά.

“Ἐν πνεύματι” σημ. ὅτι ἔρχεται τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καί αὐτό λατρεύει τόν Θεό. Οἱ παλαιότεροι ἄνθρω ποι λάτρευαν τά δημιουργήματα καί αὐτόν τὀν διάβολο. Δυστυχῶς ὑπάρχουν καί σήμερα ἄνθρωποι πού λατρεύουν τόν διάβολο. Ὁ χριστιανός δέν ἔχει καμμιά σχέση μέ τά μαγικά.

“Ἐν ἀληθείᾳ” σημ., ὅτι ἡ καρδιά πρέπει νά εἶναι καθαρή μέ τήν μετάνοια καί τήν ἐξομολόγηση καί νά πιστεύει ὀρθόδοξα. Ἡ ὀρθόδοξη λατρεία εἶναι ἡ ἀληθινή ἐπικοινωνία μέ τό Χριστό. Προϋπόθεση ἡ μετάνοια καί ἡ ὀρθή πίστη. Αὐτή τήν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ μᾶς μετέφερε ἡ Ἁγία Φωτεινή, ὅταν φώτιζε τήν Β΄όρεια Ἀφρική μέ κέντρο τήν Καρχηδόνα. Γνώρισε τόν Χριστό καί μᾶς γνώρισε τό Χριστό.

  • Μᾶς μίλησε γιά Κεῖνον καί γιά τό λυτρωτικό Του ἔργο.
  • Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἔγιναν οἱ βαπτίσει 61 νέων χριστιανῶν.
  • Δύο μάλιστα νεοφώτιστοι τέλεσαν καί τό μυστήριο τοῦ Γάμου.

Μετά ἀκολούθησε γιορτή μέ ἐνθουσιώδη τραγούδια καί χορούς καί συνεστίαση.

Ἡ Ὀρθόδοξία προχωρᾶ στά πλάτη καί τά μήκη τῆς Τανζανίας καί στό βάθος τῶν καρδιῶν τῶν Τανζανῶν, πού δέχονται τήν κλήση τοῦ Θεοῦ, νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκκλησίας Του.

Καί αὐτό διακονεῖται μέ τίς κατηχήσεις, τίς βαπτίσεις καί τίς Θεῖες Λειτουργίες.

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....