ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ; του π. Βασιλείου Ι. Καλλιακμάνη

ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ;
π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης
α) Τα τελευταία χρόνια τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλ­λες χώρες γίνεται λόγος για την ευθανασία. Σε ορισμένες μάλιστα από αυτές η ευ­θα­νασία έχει νομιμοποιηθεί. Τα ε­ρω­­­τήματα που συχνά θέ­το­νται είναι: Έ­χει ο σύγχρονος άνθρωπος, που πά­­­­σχει από κάποια ανίατη ασ­θέ­νεια, το δι­καίωμα να αποφασίσει πότε και πώς θα πεθάνει; ΄Εχει το δι­καίωμα να ε­πιλέξει έναν ήρεμο θάνατο χω­ρίς βάσανα και πόνους; Έχουν οι γιατροί το δι­καίωμα να «απαλ­λά­ξουν» τους ασθε­νείς που το επιθυμούν από μια ζω­ή γεμάτη οδύνη;
β) Αν κάνουμε μια σύντομη αναδρομή, θα δούμε ότι στην αρχαία ελ­­­λη­νική σκέψη η ευθανασία συνδέεται με τον ευ­τυ­χι­σμένο και έν­δο­ξο θά­να­το, κι όχι με τη βίαιη διακοπή του. Ο Διαγόρας ο Ρόδιος σε βα­θειά γεράματα εξέ­πνευ­σε δοξασμένος και χαρούμενος, όταν τα παιδιά του, που μό­λις είχαν στεφθεί ολυ­μπιο­νίκες, τον πε­ριέ­φε­ραν στους ώμους τους στο Ολυμπιακό Στά­διο κάτω από τις ε­πευ­φημίες του πλήθους.
γ) Επίσης, η Εκκλησία εύχεται, τα τέλη της ζωής να είναι «χριστιανά», ανώ­­δυνα, ανεπαί­σχυ­ντα και ειρηνικά. Οι μάρτυρες της Εκκλησίας αντι­με­­τώπιζαν με καρτερία το θάνατο και προσεύχονταν για τους δημίους τους (βλ. Πραξ. 7, 54-59). Η κοινωνία με το πρόσωπο του Σταυ­ρω­θέντος Χριστού συμβάλλει στην υπέρ­βα­ση του φό­βου του θα­νάτου και γεννά εσω­τε­ρική πληρότητα. Γι’ αυτό και ο άγιος Συμεών ο Θεοδόχος ό­ταν συ­νά­ντησε τον Κύριο, πλήρης χάριτος ζήτησε να πεθάνει.
δ) Γράφει ο όσιος Νικόδημος Αγιορείτης: «O Άγιος Συμεών ο Θεο­δό­χος έλαβε μακράν και πολυχρόνιον ζωήν εις τον κόσμον τούτον. Eπειδή και εχρηματίσθη, ήτοι απεκαλύφθη εις αυτόν από το Πνεύμα το Άγιον, ότι να μην ιδή θάνατον, προ του να θεωρήση με τους οφθαλμούς του τον Δεσπότην Xριστόν. Όθεν όταν ο Kύριος ημών επρο­σφέρ­θη εις τον Nαόν τεσσαράκοντα ημερών νήπιον, τότε εδέχθη αυτόν εις τας αγκάλας του. Kαι πληροφορηθείς από το Πνεύμα το Άγιον τα περί αυ­τού μέλ­λο­ντα, έλαβε το τέλος της ζωής του, κατά τον ανωτέρω χρη­μα­τι­σμόν και την α­ποκάλυψιν του Aγίου Πνεύματος». Εδώ έχουμε δείγμα χριστιανικής ευ­θα­νασίας.
ε) Όμως, η έννοια αυτή μεταφέρθηκε στη Δύση με δια­φο­ρετικό νόημα. Ο άγγλος φιλό­σο­φος R. Bacon (13ος αι.), κατ’ άλλους ο Fr. Bacon (16ος -17ος αι.) την μετέ­φρασαν στα αγγλικά ως euthanasia με την έννοια της επίσπευσης του θα­νά­του, προκειμένου να τεθεί τέρμα σε μια ζωή γεμάτη πό­νο και ταλαιπωρίες. Η μετα­φο­ρά αυτή συνδέεται με τη δυτική θεο­λο­γική σκέψη, την ατομιστική θεώρηση της ζωής και τη σταδιακή εξα­το­μί­κευ­ση του θα­νά­του, αφού εκεί χάθηκε βαθμηδόν ο κοινοτικός και κοι­νω­νι­κός χα­ρα­κτή­ρας του και μεταβλήθηκε σε τα­μπού.
στ) Όμως, ο θάνατος και η ευθανασία δεν είναι ατομικές υποθέσεις. ΄Εχουν ευρύτερες κοι­νω­νικές δια­στά­σεις. Α­­­φορούν τον άνθρωπο ως αυτε­ξούσιο και ελεύθερο πρόσωπο σε σχέση και κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Πολύ πε­ρισσότερο ισχύει αυτό στον τό­πο μας, όπου οι οικογενειακοί δεσμοί είναι ισχυροί και διασώζεται κάποιο κοι­νο­­τι­κό πνεύ­μα. Είναι ενδεικτικό, ότι ο Ευ­γένιος Βούλγαρης (18ος αι.) στη μελέτη του περί ευθανασίας διασώζει την ανατολική παράδοση, που στηρίζεται στην αρχαιοελληνική και τη χρι­­­στιανική σκέψη.
ζ) Όταν γίνεται λόγος για ευθανασία, δεν μπορεί να α­γ­νοείται η επίγεια πορεία του ανθρώπου, κα­τά την οποία δη­μι­ου­ρ­γού­νται οι προϋ­πο­θέσεις και διαμορφώνονται τα κρι­τήρια για την αντιμετώπιση του πόνου, της ανίατης ασθένειας και του θα­νά­του. Η δια­μο­ρφω­μένη α­ντίληψη για το ευ ζην, οδηγεί και σε α­νά­­λο­γη α­ντί­ληψη για το ευ θνή­σκειν. Οπότε, ο άνθρωπος του Θεού ασκείται και ετοιμάζεται για τη χριστιανική ευθα­να­σία, όπως ο άγιος Συμεών. Ακούει τους λόγους της προφητείας, «έρχομαι ταχύ» και απαντά, «ναι έρχου, Κύριε Ιησού» (Αποκ. 22,20).

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο