Μητρόπολις Ναυπάκτου – Φοιτητικό 2023

Τήν Δευτέρα, 2 Ἰανουαρίου 2023, στίς 7 τό ἀπόγευμα πραγματοποιήθηκε στήν κεντρική αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στήν Ναύπακτο, ἡ καθιερωμένη συνάντηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ἱεροθέου μέ τούς φοιτητές, τίς φοιτήτριες καί τούς ἀποφοίτους τῆς Μητροπόλεώς μας.

Τήν συνάντηση τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας καί οἱ διευθυντές τοῦ 1ου καί 2ου Λυκείου καί τοῦ 3ου Γυμνασίου τῆς Ναυπάκτου, τῶν ὁποίων μαθητές ἦταν ἡ πλειονότητα τῶν παρόντων φοιτητῶν καί ἀποφοίτων.

Ἡ συνάντηση ἄρχισε μέ τήν τελετή τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιτας καί ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ἱεροθέου, μέ θέμα: «Ἀλληλογραφία μέ τόν θανατοποινίτη Ἀντώνιο (Atwood)».

Ἡ ὁμιλία ἦταν καθηλωτική. Παρουσιάστηκε μέσα ἀπό πρωτογενές ὑλικό (τίς ἐπιστολές τοῦ θανατοποινίτη Ἀντωνίου καί τῆς συζύγου του Σάρρας), ἡ ζωή καί ἡ μεταμόρφωση τοῦ Φράγκ, ἑνός «θηρίου» ἤ «ἀποβράσματος τῆς κοινωνίας» ὅπως τόν θεωροῦσαν, σέ Ἀντώνιο, ἕναν ὀρθόδοξο Χριστιανό πού ἐνδιαφερόταν γιά τήν ἡσυχαστική προσευχή καί τήν ἐμπειρία τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ καί, πρίν ἀπό τήν ἐκτέλεση τῆς θανατικῆς του ποινῆς, σέ μοναχό Ἐφραίμ μέ εἰρήνη καί ἐλπίδα γιά τήν συνάντηση μέ τόν Χριστό.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ἀρχή ἀνέλυσε τί σημαίνει θανατοποινίτης καί τί εἶναι οἱ φυλακές ὑψίστης ἀσφαλείας. Ἔπειτα παρουσίασε σύντομη αὐτοβιογραφία τοῦ Ἀντωνίου (μοναχοῦ Ἐφραίμ) καί τῆς συζύγου του Σάρρας. Στήν συνέχεια διαβάζοντας ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα ἀπό τίς ἐπιστολές πού ἔλαβε ἀπό τόν Ἀντώνιο, ἔδειξε τό πῶς αὐτός ἔζησε μέσα στήν φυλακή ὑψίστης ἀσφαλείας, μελετώντας, σπουδάζοντας, συγγράφοντας, ἀλλά κυρίως προσευχόμενος καί πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του ἐπικεντρώνοντας τήν μελέτη του στήν Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν. Ἡ πνευματική μελέτη καί ἡ προσευχή τόν κατέστησαν ἱκανό νά θεωρῆ τήν φυλακή εὐλογία, γιατί τόν βοήθησε νά γνωρίση τήν Ἑλληνική Ὀρθοδοξία, ὅπως ἔλεγε, καί νά ἀρχίση τήν πνευματική του θεραπεία, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, γιά τήν ὁποία διδάχθηκε ὅτι εἶναι πνευματικό Νοσοκομεῖο ἀπό τό βιβλίο «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία» τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου, τό ὁποῖο βιβλίο εἶχε ἀποστείλει στόν τότε Φράγκ ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος.

Οἱ ἐπιστολές ἔδειχναν τούς ἀγῶνες τοῦ Ἀντωνίου, τήν εἰλικρίνειά του, τίς πτώσεις καί τίς ἀναστάσεις του, δείχνοντας τελικά τήν δύναμη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀνοιχτή καί στό μεγαλύτερο ἁμαρτωλό, μπορεῖ νά μεταμορφώση ἕνα θηρίο σέ ἄγγελο.

Ὁ Σεβασμιωτάτος μετά τήν ὁμιλία του ἔδωσε τόν λόγο στόν Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Γκίζα, ὄχι μόνο ὡς Δήμαρχο, ἀλλά καί ὡς δικηγόρο, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε ὅτι καί μόνο ἡ δομή τῆς δικαιοσύνης, πού προβλέπει τήν δυνατότητα προσφυγῆς σέ ἀνώτερα δικαστήρια, γιά ἀναθεώρηση ἤ ἀναψηλάφιση μιᾶς δίκης, δηλώνει ὅτι πάντα εἶναι ἐνδεχόμενο μιά ἀπόφαση νά εἶναι λανθασμένη ἤ ἄδικη. Ἐπίσης, εἶπε ὅτι ἡ θανατική ποινή, πού ἔχει καταργηθῆ στήν Ἑλλάδα, δέν ἐπιτυγχάνει αὐτό πού ἐπιδιώκει ἡ ποινική δικαιοσύνη, ἡ ὁποία θέλει μέ τήν ποινή νά συνδιαλέγεται μέ τόν ἐγκληματία, νά προκαλῆ τόν διάλογο μαζί του μέ ἀπώτερο σκοπό τόν σωφρονισμό του. Αὐτό δέν ἐπιτυγχάνεται μέ τήν θανατική ποινή. Ἐπίσης, τόνισε τήν ἀξία τῆς μεγάλης πνευματικῆς προόδου τοῦ Ἀντωνίου στήν φυλακή.

Ἀκόμη, τόν λόγο ἔλαβε ὁ κ. Π. Πιτσιάκκας, διευθυντής τοῦ 2ου Λυκείου Ναυπάκτου, πού ἐπισήμαινε στοιχεῖα ἀπό τά σκαμπανεβάσματα τῆς πνευματικῆς πορείας τοῦ θανατοποινίτη μέσα στήν φυλακή.

Στό τελευταῖο μέρος τῆς ἐκδήλωσης μοιράστηκε ἡ Βασιλόπιτα, δόθηκε τό δῶρο (ἕνα χρηματικό ποσό) στό φοιτητή πού βρῆκε τό νόμισμα καί κατόπιν κληρώθηκαν 4 φοιτητές ἀπό τούς παρόντες, πού ἔλαβαν ἐπίσης ἕνα δῶρο ἀπό τό Ταμεῖο Εὐποιΐας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ ἐκδήλωση ἔληξε μέ δεξίωση ὅλων τῶν παρόντων, πού ἐπιμελήθηκαν οἱ Σύνδεσμοι Ἀγάπης τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἁγίου Δημητρίου καί ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ναυπάκτου.

 

Δεῖτε τὴν ὁμιλία

Δεῖτε φωτογραφίες

 

Ακολούθησέ μας....

Κοινοποίησέ το....